S:1

5+5 kaç eder?

5+5 kaç eder? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayan işaretle belirlenmiş alanlara ne denir? Kalansız bir bölme işleminde, bölünenle bölenin toplamı  230 dur. Bölüm 9 olduğuna göre, bölünen kaçtır? Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  Bitkilerin sınıflandırılmasında,I. yaprakların damar yapısı,II. yaprak dizilimleri,III. yaşıverilen özelliklerden hangileri dikkate alınır? Dünya üzerinde bulunan eski yerleşim birimlerinde yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî sembole rastlanmıştır.Bu durum dinin en çok hangi özelliğini göstermektedir? Yüce Allah tarafından doğa olaylarını yönetmekle görevlendirilen melektir. Rüzgârın esmesi, yağmur ve karın yağması, mevsimlerin gerektirdiği olayların gerçekleşmesi bu meleğin sorumluluğundadır.Hakkında bilgi verilen melek aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halkın giyim kuşamını belirleyen etkenlerden biri değildir? Yeryüzü …………………….. yaşam alanıdır.Boşluğa gelmesi gereken uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Şoförlerin araç kullanabilmesi için gerekli olan belgeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemcidir? Elimdeki  paranın  13  lirasını  verdiğimde  26  liram kaldıysa  elimdeki  para  kaç  liradır?  Yeni Türk Devleti’nde,I.dilII.tarımIII.tarihIV.bankacılıkalanlarının hangilerinde yapılan çalışmalarda millî kimliği ve kültürü geliştirme amacı gözetilmiştir? Ses dalgaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanı, diğer canlılardan ayıran en temel özelliği nedir? Aşağıdakilerden hangisinde kendilerine“Suhuf” verilen peygamberlerin isimleri doğru olarak yazılmıştır? Bir tiyatroya 780 kız öğrenci, kız öğrencilerden 358 eksik de erkek öğrenci gitmiştir. Bu tiyatroya toplam kaç öğrenci gitmiştir? Akıllı ve zeki olmak anlamına gelir.Bütün peygamberler akıl, zekâ ve feraset bakımından üst düzey insanlardır. Onlar keskin bir zekâya, üstün bir akla, güçlü bir mantığa, kuvvetli bir hafızaya ve derin bir idrake sahiptirlerYukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? “Mehmet; tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.”Mehmet bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? Mustafa Kemal;• Trablusgarp Savaşı’nda Derne ve Tobruk’ta• Çanakkale Savaşı’nda Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da• Kafkas Cephesi’nde Muş ve Bitlis’tedüşmana karşı başarılı mücadeleler vermiştir.Mustafa Kemal’in elde ettiği bu başarılar kendisine Millî Mücadele’de hangi yönden katkı sağlamıştır? Cenaze namazıyla ilgili aşağıdakilerden hangisindebilgi yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu süvarileri içinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biri değildir? Odamızın duvarında yer alan elektrik düğmelerine basarak lambaların ışık vermesini sağlarız.Buna göre elektrik düğmesi ve lamba duvar içinde hangi devre elemanı ile birbirine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir? Peygamberimiz son evliliğini kiminle yapmıştır? Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hangi dizede ulama vardır? Oğuz Türklerinin, Bozok Kolu’na mensup olan Kayı Aşireti, Söğüt ve Domaniç çevresinde Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey liderliğinde önce 1281 yılında Osmanoğulları Beyliği’ni, sonra 1299 yılında Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Mesut’tan berat alarak Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır. Osmanlı Devleti kısa sürede güçlü bir cihan devleti haline gelmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanoğulları Beyliği’nin kısa sürede askeri ve siyasi yönden güçlenmesine etki eden faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez? “Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir.”Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir? “Merve Öğretmen, öğrencilerine toplama işlemini öğretirken sınıfa getirdiği elmalardan faydalanmıştır. Merve Öğretmen elmaları gruplara ayırarak öğrencilere toplama işleminin nasıl yapıldığını göstermiştir.”Buna göre Merve Öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Halife ordusu İstanbul üzerine yürür. Kayser Asatur, Battal(Seyyid)’ı yenemeyeceğini anlar, cadılardan yardım diler. Kuzende câzû (cadı), askeriyle birlikte, savaş alanına gelir.… Kuzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim melun, Seyyid’i gördü, eydür:— Kimsin? Seyyid eydür:— Sen kimi istersin? Câzû eydür:— Cihanı birbirine uran ve bu Rum vilayetine fitne bı- rağan sen misin, dedi. Seyyid eyitti:— Belî, olam (Evet, Oyum.)Ol melun gözleri kana döndü, el urdu, koynundan taş çıkardı, tez efsun okudu, Seyyid’in üzerine attı. Hemandem (hemen) Seyyid’i ateş kapladı ve ateş içinde ejderhalar peyda oldu, Seyyid’e hamle kıldılar; Seyyid dahi Hızır Peygamber duasın okudu, câzûluk batıl oldu.… Seyyid, Aşkar’ı sürdü, ileri geldi tîg (kılıç) çaldı, lâîni (lanetlenmiş yaratığı) iki pare (parça) eyledi. …. Câzû leşkeri ayruk (artık) durmadılar. Kûzende’nin gövdesinden alıp kaçtılar. Seyyid, kâfir alemin (bayrağını) yıktı. Kayser kaçtı. Şehre giderken leşkeriyle Abdülvehhab pusuda idi, üzerlerine vardı. Kayseri tuttular, esir eylediler, Seyyid katına getirdiler. Seyyid eyitti:— Ey lâîn! Tez Müslüman ol, yohsa şimdi seni pare pare ederim, dedi. ...Battalnameden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kurtuluş Savaşı sırasında doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır? Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerin hangisinin yapılması yanlıştır? Pillerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?   4725 g şekerin üzerine 7 kg 275 g daha şeker ilave edersek kaç kg şekerimiz olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir? 1. İhram’a girmek                2. Sa’y yapmak3. Tavaf yapmak                  4. Arafat Vakfesi5. Şeytan taşlama               6. Kurban kesmek7. Müzdelife vakfesiHaccın yapılış sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sayı doğrusunda 3 ile -3 arasında kaç tane tamsayı vardır? Belge ile kanıtlanan zorlayıcı nedenler olsa bile sürenin bitimini izleyen iki ay içinde göreve başlamayanların atama işlemi, aşağıdakilerden hangisi tarafından iptal edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir