S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde ismi geçen peygamberlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde ismi geçen peygamberlerden biri değildir? sorunun cevabı "Hz. Ömer " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki maddelerden hangisinin özellikleri  sıvı , sarı renkli , kokusuz olmasıdır ?      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi doğrudan beden temizliğiyle ilgili bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?  Toplumsallaşma, bireyin başkalarıyla olan ilişkileri aracılığıyla gerçekleşir. Birey iyi kötü, doğru yanlış gibi toplumun yargı ölçülerini, tüm değer, kural ve normlarını, toplum tarafından kabul edilen tutum, alışkanlık ve becerilerini toplumsallaşma sürecinde öğrenir. Her birey için gerekli olan bu süreç ailede başlar.Bu parçadan toplumsallaşma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın öyküsünü ve hangi şartlarda kazanıldığını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?  “Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olmayan haline……………. denir.”  İfadesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı nitelendiren bir sözcük kullanılmıştır?  Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Urfa savunmasıyla ilgili değildir? Aşağıdaki hareketlerden hangisi “sallanma” hareketidir? Aşağıdaki çıkarma işleminde noktalı yere aşağıdaki doğal sayılardan hangisi gelmelidir? 8235 - ..... = 2678 Yer kabuğunun altında bulunan, erimiş kayaç ve taşların bulunduğu katman hangisidir? “Hepimiz ayakta onu seyrediyorduk.” Cümlesindeki hangi sözcük “belgisiz zamirdir”? Kur’an-ı Kerim’in ilk kez indirimeye başladığı zaman hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 335, çıkan 175 ise fark kaçtır? 22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesinde yer alan kararlardan biride: her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır şeklindedir. Genelgede yer alan bu kararla Mustafa Kemal’in ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi oruçlarını kazaya bırakma ruhsatına sahip değildir? Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ?   Peygamberimizin peygamberlikten önceki hayatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir?  I- Kaynak arama (Tarama)II-Eleştiri (Tenkit)III-Çözümleme (Tahlil)IV-Sınıflandırma (Tasnif)V-Sentez (Sentez)Yukarıda verilen tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangileri yer değiştirilirse tarih biliminin araştırma yöntemleri doğru bir şekilde sıralanmış olur? “ 5, 0, 6, 9, 2 ” rakamlarını birer kez kullanarak en küçük beş basamaklı doğal sayı yazılırsa bu aşağıdakilerden hangisidir?  Yüce Allah’ın Hz. Âdem’den (a.s.) başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar insanlar için gönderdiği dinin ortak adına ne denir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, “Paraf bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlirlik açısından diğerlerinden farklıdır?  Dünya kendi ekseninde hangi yöne doğru doner? T.C.Anayasası’na göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? " Can Superman carry the rock?"  sorusunun cevabı hangisidir?  Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Ders zili çaldıktan sonra sınıfa giren Selin’in aşağıdakilerin hangisini yapması doğru olur?  Okulun bahçesinde fidan diktik.Yukarıdaki cümlede hangi kelime eş seslidir? Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir A: ……………………….B: Yes, I do.  "Dağlar tepeleri aştık, sonunda bir düzlüğe vardık" cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır? Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? “İnsanda bağımlılık oluşturur, bırakılması için uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyar.” Bahsedilen ürün hangi seçenektedir? "Özlem (  )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) Zeynep ve Ayşegül gitti ( )" cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme­lidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir