S:1

Hz. Davud (a.s) ‘un tuttuğu orucun tutma hükmü nedir?

Hz. Davud (a.s) ‘un tuttuğu orucun tutma hükmü nedir? sorunun cevabı "Nafile " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin “gaz” hâlinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi engelli bireylerin trafikte kara yolundan karşıya geçişini kolaylaştırmak için yapılan düzenlemelerden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi bir donanımdır? (1) Çay, dört yaşından başlayarak ürün veren bir bitkidir. (2) Şartlara bağlı olarak ürün miktarı 10-15 yaşından sonra en yüksek düzeye ulaşır. (3) Ayrıca çay dayanıklı bir bitki oldu- ğundan doğada birkaç asır yaşar. (4) Yeter ki bakımı iyi yapılsın.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Allah’ın eşi ve benzeri olmadığı, kâinattaki tekyaratıcının Allah olduğu inancına ne denmektedir? "6 Mayıs Perşembe"Yukarıdaki tarihe göre ayın 8’ i hangi gündür? “Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir.” sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanya’nın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D),yanlış olanın yanına (Y) yazınız.(    ) Eğitim programları hazırlamak, eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek Milli Eğitim Bakanlığının görevidir.(    ) Sağlık Bakanlığı ülkemizin kültürel ve doğal varlıklarının korunmasından sorumludur.(    ) Ülkemizdeki iç güvenliği sağlayarak huzur ortamı yaratmak İçişleri Bakanlığının görevidir.(    ) İstiklal Marşı’mızın yazarı Osman Zeki Üngör’dür.(    ) Ülkemizde halen yürürlükte olan anayasa 1982 Anayasası’dır.(    ) Yasa çıkarma görevi TBMM’ye aittir.(    ) Kitaplarda kaynakça bölümü en başta bulunur.(    ) Yükseltisi en fazla olan bölgemiz, İç Anadolu Bölgesi’dir.(    ) Sümela Manastırı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır(    ) Ülkemizde köylerin yönetilmesi muhtar aracılığı ile olur Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme soncunda bulmuştur. Yukarıdaki parçada bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?  Seyyit andan taşra çıktı. Frenk oğlunun elbisesini giymiş (olarak) sürdü, Simbat lâ’inin sarayına geldi. Gördü ki içmiş mest olmuş laflar urur. Eydür: −Erte aşağı ineyim… Ne Battal koyam ne halifesin koyam! Her kim elime gelirse öldüreyim. Göreyim Battal’ın Tanrısı bana neyler! Andan mest olup yattı, uyudu. Kullar dağıldı. Seyyit, bir karanlıkça yerde kaldı. Sabreyledi, âlem düşmanlardan boşalınca hemen Allah’a sığınıp Simbat’ın üstüne geldi. Meğer başucunda bir Hindî kılıç vardı, aldı. Dahi, Simbat uyurdu. Hemen lâ’in gözün açıp banlayu eydür: −Sen kimsin? Seyyit eyitti: −Seyyit Battal Gazi’yim... Tez iman getir! Yoksa sen bilirsin!Battalname’den alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Halk şiirinde genellikle (…) uyak kullanılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere Türk halk şiirinin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Geri Dönüşüm kutusunda bulunan bir dosyayı geri yüklemek için hangisi kullanılır?  Aşağıdakilerden hangisi kuralı bir cümledir?  Haydar ve 5 arkadaşı  890 tane cevizi eşit olarak paylaştılar. Haydar aldığı cevizlerin 80 tanesini kardeşine verdi. Haydaın’ın kaç tane cevizi kalmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en başta yer alır? Her ne durumda  olursan ol Allah’tan sakın ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.’ Hadisiyle Hz. Peygamber sav neyi tavsiye etmemiştir. Aşağıdaki harflerden hangisi simetrik değildir? Eski zamanlarda yaşayan çocuklar oyuncakları nasıl elde ederdi? “sonbahar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir?  İlk Çağ’da;• Urartular sulama kanalları inşa etmişler,• Hititler, Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmışlar,• İyonyalılar da matematik, tıp ve tarih bilimlerindeileri gitmişlerdir.Yukarıda hangi alanla ilgili bir gelişmeye örnekverilmemiştir? Fazla miktarda alındığında vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir? • Hz. Ömer Dönemi’nde ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu.• Hz. Osman Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam şehirlerine gönderildi.İslam tarihinde görülen bu uygulamaların ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak tedbirler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel içerikli bir yazıda olması gerekenlerden biri değildir? 1- başarır       2 -  her       3- çalışan       4– zaman”Kelimeleriyle oluşacak anlamlı ve kurallı cümle sıralaması hangisidir? “Hatemü’l-Enbiya” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “Ön inceleme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? My brother loves ghost train, - - - - . a, b ve c gerçek sayıları içina . b = 15a . c = 243a + 2b - c =19 olduğuna göre a’nın alabileceği en küçük değer kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatın düzenlenmesine yönelik bir inkılap değildir? • Mescidü-l Haram• Süleyman Mabedi• Meryem Ana  EviYukarıdaki kavramlar ilahi dinlerdeki hangi ibadetle ilişkilendirilebilir? Genellikle cami ve mescitlerde, Kur’an’ı güzel okuyan bir kimsenin Kur’an’ı okumasına ve diğer kişilerin de okunan Kur’an’ı takip etmesine ………………………….denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "Yeni mahallemizi çok sevdim." cümlesindeki "yeni" sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir? I. Düzenleyici olmaII. Enerji vermeIII. Yapıya katılmaOrganik bileşikler ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de geçerlidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir