S:1

Allah (c.c) dağları ve kuşları Hz emrine vermiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Allah (c.c) dağları ve kuşları Hz emrine vermiştir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Hz. Davud (a.s). " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Sınıfımızda yirmi kız öğrenci var." cümlesinde hangisi varlığı niteleme görevindedir? Fabrikalar ekonominin vazgeçilmezleridir. Fakat fabrikaların çok olduğu yerlerde, hava, su ve gürültü kirliliği gözlemlenmektedir. Bu durum, bazı insanların sanayiye karşı tepkide bulunmasına bile yol açmaktadır. Oysa, fabrikalar, yapılacak küçük değişikliklerle doğal çevreyle uyumlu hale getirilebilir.Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? I. NK’da 2,24 L H2 gazıII. 1 g molekülüIII. N tane atom içeren molekülüYukarıda verilen maddelerin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? ( H g : / 1 mol N: Avagadro sayısı ) Türkler, Orta Asya’daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi,Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i  kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlerden  değildir? --- Yazlar serin, kışlar ılıktır.--- En fazla yağış sonbaharda görülür.--- Dört mevsim yağışlıdır.--- Bitki örtüsü ormandır.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdaki mercilerden hangisinin soruşturma izin verme yetkisi yoktur? - - - -, eserlerinde ileri sürdüğü fikirlerle Tanzimat Edebiyatı’nın kurucularından biri olmuştur. Tercü- meleriyle edebiyatımızın Batılılaşmasını ve yenileşmesini sağlayan isimlerdendir. Klasik nazım şekilleriyle yazmış olduğu şiirlerinde toplumdaki rüşvet, yolsuzluk, adaletsizlik gibi olumsuzlukları ve felsefi konuları işlemiştir. ‘‘Şiir ve İnşa’’ makalesinde halk dilini ve halk şiirini savunduğu halde bu görüşlerini Harabat adlı antolojisinin ön sözünde inkar etmiş, bu nedenle Namık Kemal’in eleştirilerine maruz kalmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Bu ayki su faturamız 37 tl geldi. Telefon faturamız da su faturamızdan 18 tl fazla geldi. Buna göre toplam su ve telefon faturamız kaç liradır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir?  “İnsülin hormonu, kan şekerini düşürür.” hipotezini test etmek için yapılması gereken ilk çalışma aşağıdakilerden hangisidir? Bir tür sebep-sonuç kanunudur.  Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.Hinduizm’de önemli bir yere sahip olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? – “… De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi, 9. ayet)– “ ‘… Rabbim benim ilmimi arttır’ de.” (Taha suresi, 114. ayet)Bu ayetleri benimseyen kişide aşağıdaki özelliklerden hangisinin gelişmesi beklenir? Kalkerli arazilerde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yer altı boşluklarına ne ad verilir? • Kırlangıç•   Çekelve•   Kalyon•   FirkateVerilenler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisinin ilkyardım çantasında bulundurulması şart değildir?  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?      Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen karışımlara örnek olarak verilemez? Bilgisayardaki tüm donanımların, yazılımların ve dosyaların yönetimini sağlayan en temel programa ne denir?   Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri donanması İstanbul limanına demir attığı zaman “Geldikleri gibi giderler” demiştir.Lozan barış antlaşmasının hemen ardından İtilaf Devletleri ülkeyi terk etmişlerdir. Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Kemal’in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?   Beyazıt kıraathanelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. Kıraathane pek tenha idi. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile uyukluyordu.Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?  Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş  ağaçlarBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Allah (cc) bazı peygamberlerine sayfa sayısı az olan kitaplar göndermiştir. Bunlara ne ad verilir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yoluyla ayrıştırılamaz? Açıklamalar•   Aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir.•   Farklı tür atomlar içeren saf maddedir.•   Proton sayısı elektron sayısına eşit atomdur. Kavramlar*   Bileşik*   Nötr*   Element*   İyonVerilen açıklamalar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir? Aşağıdaki ortamlardan hangisinde kısık sesle konuşmamıza gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi dir? "Bunları………………….için mi hazırladınız?" cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Bir çıkarma işleminde fark 200’dür. Eksileni 68 çoğaltırsak, yeni fark kaç olur? Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir? 3 + 3 + 3 + 3 + 3Yukarıdaki işlemin çarpma işlemi şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir? ( I ) Duygular arasında en az karmaşık olanıdır tutku. ( II) İsteği ile kendi arasına giren hiçbir engele tahammül edemez. (III) Tek bir istekten oluşmuş hedefe doğru aldırmadan yürüyüp gitmektir tutku. (IV) Şimdilerde bunu yaşıyorum işte. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır? Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek bir uygulamadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir