S:1

İslam kaynaklarına göre Zebur kitabının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

İslam kaynaklarına göre Zebur kitabının içeriği aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Vaaz, İlahi, hikmetli sözler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Gazete çevresinde gelişen metin türlerindendir.II. Bu yazı türünde yazar ele aldığı konuyu derinlemesine incelemez.III. Yazarın amacı, okuyucuya karşılıklı konuşma havasında duygu ve düşüncelerini açıklamak, hoş zaman geçirtmektir.IV. Bu metin türünde samimi, senli benli, nükteli bir üslup kullanılır.V. Mahalli ve kişisel söyleyişlere, deyim ve atasözlerine yer vermekten kaçınılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi sohbet türüyle ilgili yanlış bir bilgidir? Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050’ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi an-lamına gelecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz? Yüksek Rönesans Dönemi’nin en önemli sanat merkezi, aşağıdaki şehirlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I always - - - - TV but I never - - - - to the cinema. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir hikâyedir?  Münazaralarda dilin işlevlerinden hangisinin kullanımı diğerlerine göre daha azdır?  "Kedi" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (....) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.(....) İyonlar tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolu’nun bir kısmını yapmışlardır.(....) Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.(....) Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için çeşitli kültürel özelliklere sahiptir.(....) Zeybek, Trakya yöresine ait bir halk oyunudur. Milli mücadeleyi kazanmamızın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hava sıcaklığını ölçen araçlara ....................... denir.Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile tamamlanmalıdır? I- BasıncıII- Diş derinliğiIII- Hasarlı olup olmadığıAracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Cılız kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Ardından müezzin cami içinde ezan okur. İç ezandan sonra imam minbere çıkar ve hutbe okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle iki rekâtlık farzı kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.Bu metinde anlatılan namaz aşağıdakilerden hangisidir?  Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik listeye - - - -  denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kıbrıs Adası, hangi halife  döneminde İslam egemenliğine girmiştir? Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri değildir?   “Buradan ayrılan bayan, okul müdürünü az önce arıyordu.” Cümlesinin ögeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?    Jane : I have a toothache.Sam : - - - -. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi beslenmesine göre farklıdır?  Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araş- tırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan “uzun ömürlü insanlarla“ ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? En fazla 3 kişilik odaların bulunduğu bir otelde konaklamak isteyen 23 kişilik bir turist kafilesi için en az kaç oda gereklidir? I.Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti önce İtilaf Devletlerinin yanında yer almak istemiş fakat İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin bu isteğini geri çevirerek, tarafsız kalmasını istemişlerdir.İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni tarafsız bırakma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?  Woman : You don’t look fine. Is there something wrong?Man  : I have some - - - - problems. It makes me feel really bad.Woman :Then you should see a dentist right away. Robert isn’t at home. He has - - - - to school. İslam’ın müminler arasında tesis etmeye çalıştığı kardeşliğin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri ne zaman indirilmiştir? (541…209) boş bırakılan yere”<  ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin öğretmenler tarafından işlenmesi hâlinde, bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından aşağıdaki oranların hangisi arasında maaş kesim cezası verilir? Kuran-ı Kerim’in son suresi aşağıdakilerden hangisidir?   Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? Çay üretimi için ılıman iklime ve bol yağışa ihtiyaç vardır.Buna göre çay üretimine en uygun bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? “Allah’ın (c.c.) bildirdiği mesajları insanlara olduğu gibi bildirmek.” Anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı hangisidir? Hangi sözcük satır sonuna sığmadığında kısa çizgi kullanılarak ayrılabilir? PrintScreen tuşu ne işe yarar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül(;) doğru kullanılmıştır? Bütün canlıların yaşayabilmek için hangisine ihtiyacı yoktur? "Buket, çok hasta olmuştur."Buket' in hastalıklara karşı vücudunu daha koruyucu hale getirecek besin maddeleri aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir