S:1

Zırh ustası olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Zırh ustası olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Hz. Davud " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bir mıknatısta N harfi ile gösterilen kısım kuzey kutbu, ...............harfiyle gösterilen kısım güney kutbu olarak adlandırılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi türk devletinden miras kalmıştır? Mark studies at Sun Shine Primary School. He’s a forth grade student. His school starts at 8:00 a.m. He has double Maths and double Science in the morning on Fridays. Then, he has Art and P.E in the afternoons . He’s good at sports, so he likes P.E, but he isn’t good at Maths because it’s difficult for him.Parçaya göre doğru olan seçenek hangisidir? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Bir çiftlikte 48 kyoun, 27 tavuk vardır. Bu çiftlikte yabuk ve koyunların ayakları toplamı kaçtır? I’m sure your team - - - - the competition.  Sıvı maddelerin kütlesini ölçerken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu karadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi çocukların görevlerinden biri olabilir? Aşağıdaki tamlamaların hangisinde tamlayan ek almamıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? I. MağaraII.IlıcaIII.ŞelaleVerilenlerden hangilerinin oluşturduğu yapılar doğal anıt olarak kullanılır? Aşağıdaki söz dizilerinden cümle özelliği taşımayanın sonuna (.) nokta konulmayacaktır. Bu söz dizisi hangi seçenekte verilmiştir? Masallardaki “Kaf Dağı”, aşağıdaki dağlardan hangisidir? I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.    III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Gülfer 9 yaşındadır. Mustafa, Gülfer' den 4 yaş küçüktür. Mustafa kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan devletlerden biri değildir? “Yaralı kuş acıyla kıvranıyordu.” Cümlesinde ön ad (sıfat) olan sözcük hangisidir? “Kayaçlar, rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanırlar.” Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi suyu çekmez? Dolunay evresinden 1 hafta sonra hangi evre görülür? Ramazan ayında yapılan mukabele aşağıdaki- lerden hangisi ile geleneksel hale gelmiştir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede “Niçin?” sorusunun cevabı vardır?   Timur'un yaptığı saldırılar sonucunda Altın Orda Devleti'nin zayıflaması, aşağıdaki devletlerden hangisinin güçlenmesine neden olmuştur? ”Barış parktaki güllere baktı.Eğilip bir tanesini kokladı.O sırada annesi ona seslendiğini duydu.”                     Bu  anlatıma göre Barış sırasıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır?  “Şairin en çok okunan kitabı Pembe Bulutlar’ dı.” cümlesinin öğelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?   Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur?   İnsanların, kile şekil verip ateşte pişirdikten sonra içine hayvansal yağlar koyarak aydınlatma aracı olarak kullandığı aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisir? ‘‘Ey müminlerin annesi, Allah Resülü’nün ahlakı ne idi? Diye soran adama Peygamberimiz’in eşi Hz. Ayşe şu cevabı vermiştir: ‘‘Sen Kur’an okumuyor musun? Allah Resulü’nün ahlakı Kur’an’dı.’’      Hz. Ayşe’nin verdiği bu cevaptan hangi sonucu çıkartmamız gerekir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir çıkarma işleminde çıkan 12 artarsa, fark nasıl değişir? Peygamberimizin (s.a.v.), Mescid-i  Nebi’nin  bitişiğine suffe denilen  bir yer  yaptırması , onun hangi  özelliğini  ifade  eder? Aşağıdakilerden hangisi okulla ilgili yaptığımız işlerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır? Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına başka bir sözcük girmiş?   ax - y + b - 4 = 0x + 3y - 4 = 0denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a + b kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımız ile ilgili değildir? Allah’ın kitabına karşı öncelikli görevimiz, onu gönülden sevmektir. Allah’ı sevdiğimiz gibi Kur’an’ı da sevmeliyiz. Ona, Allah’ın sözü olduğu için saygı göstermeliyiz. Ona olan sevgi ve saygımızı ifade etmenin yolu, yalnızca onu öpüp başımıza koymak değildir.Buna göre Kur’an’ı sevdiğimizi en güzel nasıl gösterebiliriz? Aşağıdakilerin hangisi divan şiirinde beyitlerle kurulan nazım şekillerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir