S:1

Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken .......................... sayfalar tercih edilmelidir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken .......................... sayfalar tercih edilmelidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "güvenilir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Eski zamanlarda yaşayan çocuklar oyuncakları nasıl elde ederdi? It - - - -  heavily when I - - - - out. Aşağıdakilerden hangisinin yıldönümü olan 28 Eylül, her yıl “Türk Denizcilik Günü” olarak kutlanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?  Hz. Hatice ve Ebu Talib’in peş peşe vefat ettikleri yıla ne denir? Sabah saat 08:10 de derse başlayan ve 30 dk’lık 4 ders ve dersler arası 10 dk teneffüs yapan bir öğrenci saat kaçta son dersten çıkar? Sanayi İnkılabı aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? Bir çıkarma işleminde  çıkan  7689,    fark   3456   ise       eksilen  kaçtır? " Yüz yirmi yedi milyon dört yüz kırk sekiz bin on altı"   Verilen doğal sayının hangi basamağında sıfır vardır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellik değildir?  3001 –  B   = 2178 işleminde  B yerine gelecek sayı kaçtır? Psikoloji yürüme, konuşma, gülme gibi davranışların yanı sıra düşünme, üzülme, hayal kurma gibi davranışları da inceler.Bu açıklamayı tam olarak yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren hâllerden değildir? Türk ve İslam bilginlerinin de bilimsel gelişmelere katkısı olduğunu iddia eden bir kişi aşağıdaki bilim insanlarından hangisini buna örnek olarak gösteremez? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı aşağıdakilerden hangisidir? Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır? Aşağıda verilenlerden hangisi doğal varlık değildir? Fıkıh meselelerinin çözümünde belli bir usul belirleyen ve bunu sistemleştiren ilk âlim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir? ‘’ bağ’’ sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Milli kültürünü kaybetmiş, unutulmuş bir milleti bekleyen en büyük tehlike hangisidir? Okul açma yetkisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kopmuş bir elektrik kablosunun arasına hangi maddeyi koyarsak elektrik iletimini sağlayabiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Bir kişinin ramazanın son on gününde ibadet niyeti ile bir mescitte kalmasıdır.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir.Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir? Tek yumurta ikizi kardeşlerin nüfus cüzdanlarında ortak olmayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?  Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere ............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İslam tarihinde miladi 620 yılına “Üzüntü yılı” denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sözcüğün birden fazla anlamı yoktur? Soluk alma esnasında vücudumuza giren gaz aşağıdakilerden hangisidir? Tek bir dilin hâkim olmasının pratik yararları bir tarafa bırakılırsa dillerin kaybolmasının kültürlerin yok olması anlamına da geldiğini görüyoruz.Dil kültürün en büyük taşıyıcısıdır. Kültüre dair kodlar, hikâyeler, alışkanlıklar ve düşünme biçimi dilin içinde gömülü durur. Yani dilin yok oluşu kültürün de yok olacağı anlamına gelir.Bir sempozyum bildirisinden alınan bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Bir dik açı ile dar açının toplamı  143   ise dar açının ölçüsü kaç derecedir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Birbirine paralel çizgiler bizden uzaklaşınca kesişiyor gibi görünür.Verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? 1. Bu alana belediye  park yapacakmış. ------  İşaret sıfatı2. İki  gün  sonra okullar kapanacak. -----------  Sayı sıfatı3. Dünyada  herkesin derdi başkaymış. -------- Belgisiz sıfat4. Nasıl  bir  gömlek giymek istersin? ----------- Soru sıfatıNumaralanmış cümlelerin hangisinde, karşısında verilen sıfat türü yoktur? Ramazandan sonra tutulamayan orucu günü gününe tutmaya ne denir? 5 K 3 M  + 3 4 L 5= N 0 7 8   işleminde “ K + M + N + L” = ?   kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir