S:1

  • I. Donma noktası
  • II. Erime noktası
  • III. Kaynama noktası
  • IV. Kütle
Yukarıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir?

I. Donma noktasıII. Erime noktasıIII. Kaynama noktasıIV. KütleYukarıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Uluğ Bey’in öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbul’un ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. “Risâletu’l- Fethiyye’’, “Meserretu’l Kulûb’’ önemli eserleri arasındadır.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir? Kadir ile Kerem’in yaşları toplamı 58’dir. Kerem 36 yaşında olduğuna göre Kadir kaç yaşındadır? ”Geçmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şey yapamaz olmak” anlamıyla kullanılmıştır? Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde  yayımlanmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin sonuçlarından biri değildir? Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere ……………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşmayı seven birinin özelliği olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük zıt anlamlısıyla birlikte kullanılmıştır? “ Genelde ikili olarak yetişen, kırmızı ve tatlı meyve türü" olarak açıklanan meyve türü hangisidir? 1.“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi,41. ayet)2.“Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’raf suresi, 68. ayet)3.“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!” (Sad suresi, 45. ayet)4.“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar…” (Ahzab suresi, 39. ayet)Yukarıdaki ayetlerde sırasıyla peygamberlerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır? Maddenin dördüncü hâli plazmalarla ilgili verilen;I. İyonlaşmış gaz molekülleridir.II. Elektrik alandan etkilenirler.III. Evrende çok az rastlanır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi atın yavrusuna verilen isimdir?  1 TB kaç  GB'tır? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden birini anlatmaz? -9’dan büyük, en küçük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? ”Besinleri sindirmek  …….… nin görevidir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır? İki onluk iki birlikten oluşan sayı kaçtır? Belirli bir şekli yoktur.Bulundukları ortama yayılırlar.Kap içinde sıkıştırılabilirler.Akışkandırlar Yukarıda açıklanan özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?  Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’a ait bir hikâyedir?  İmamın cuma ve bayram hutbelerindeki konuşmasında kullandığı yüksekçe merdivenli yere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi temizliğin kişiye olan faydalarından değildir?  - - - - you leave the house, turn off the TV. Bir araştırmaya göre 7-18 yaş arasındaki her 30 çocuktan sadece biri sol beynini yeterince kullanabiliyor. Diğer çocuklarsa sol beyinleri yeterince gelişmediği için derslerinde başarısızlık, dikkat eksikliği, kendini ifade edememe gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyor.Bunun başlıca nedeni genetik faktörün dışında sağlıksız beslenme. Fakat dikkat edilmesi gereken başka noktalar da var: çocukların kendilerini ifade etmelerineizin vermek, söz dağarcıklarını zenginleştirmek;onları gazete okumaya ve belgesel izlemeye özendirmek.Bu metinde belirtilen “sorun”un en etkili çözümü aşağıdakilerden hangisidir? 2352 + 2263 = ?  işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir? "-ler, -lar" eki hangi cümlede "gil" anlamında kullanılmıştır? Peygamber Efendimiz (sav) Esad b. Zürare’nin başkanlığında kendisine biat etmek için gelen Medineli 12 Müslümanla ilk buluşması ne zaman ve nerede olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi güzel bir ahlak değildir? • Bazı türler tuzluluğa sadece dayanırken bazıları büyümek için deniz suyundan 10 kat dahatuzlu olan ortamlara gereksinim duyar.• Kolonileri mor-kırmızı renktegörünür.Yukarıda bazı özellikleri verilen arke grubu seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir? Peygamberimiz’e ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? "Herkes akşamki kavganın sebebini soruyor." cümlesinde altı çizili olan kelime ne tür bir zamirdir? “cevap” ile “yanıt” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? bir haritanın ölçeği büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez ? ‘‘Bir şeyi derinlemesine ve ayrıntılarına inmeden okumak’’ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Abbasi Devleti’nin toprakları üzerinde ortaya çıkan bölgesel yönetimlerle,  bu yönetimlerin  kurulduğu coğrafi bölgeler, aşağıda eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ülkemizin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerdenhangisi yanlıştır? Hayret etmek (şaşırmak) anlamına gelen deyim hangisidir? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kur’an’ın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanuna göre İhbar veya şikayetin işleme konulması için;Aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?1- Somut ve genel nitelikte olmaması2- Kişi veya olay belirtilmesi3- İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması4- İhbar veya şikayet dilekçesinde; dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi olması Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın.(....) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur.(....)  Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.(....) Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.(....) Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.(....) Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir