S:1

Aşağıda verilen olaylardan hangisinde kuvvet uygulanmamıştır?

Aşağıda verilen olaylardan hangisinde kuvvet uygulanmamıştır? sorunun cevabı "Emre’nin kitap okuması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına da olsun. Tanıklık ederim ki Allah’tan başka İlah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”Burada anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturumu yöneten başkanın görevlerinden değildir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi TÜRKSOYa üye değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgilidir? Hititlerin başkenti neresidir? Bu, Roma’ya üçüncü gelişimdir. Ama Roma, orada doğup büyüyenler için bile bitmez. Her heykel, her tablo, her anıt, size her görünüşünde güzelliğin yeni bir sırrını açacaktır. Roma’da heykel vatandaş olmuştur. O, müzede değil, bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda geziniyor, parklarda dinleniyor! Sabahleyin ağzından sular dökülen aslanları seyrederek Doney’e gittim. Burası; kuş cıvıltılarının, büyük otellerin, şık mağazaların ve camlarından hare hare sular akan çiçeklerin sıralandığı büyük bir cadde üstünde, Via Veneto’da bir kahvedir ama Mehmet Akif’in “Mahalle Kahvesi’’ değil, bir temizlik ve zarafet sergisi...Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir bölme işleminde bölünen 72 bölen 9 ise bölüm kaçtır? Su, su buharı, kolonya, ayran, kan, petrol, hava, oksijenYukarıdaki maddelerin kaç tanesi sıvı halde bulunur?  Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yöneticilik görevleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, bu görevlerde en az kaç  yıl çalışmadan yeniden öğretmenliğe atanamaz? Hz. Peygamberin ilk kızıdır.İlk Müslümanlardandır. Ali ve Ümame adında iki tane çocuğu vardır.Hz. Muhammed'den (s.a.v.) önce vefat etmiştir.Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Yerkabuğu  kalınlığının en az olduğu yerler aşağıdakilerden hangisidir ?  Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve tekliflerinin hükümsüz sayılmasına ne ad verilir?  Asteroitlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları, Dünya atmosferine  girdiğinde sürtünmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine ……1…… denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da ……2… adı verilir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan I ve II numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri (eş sesli) kullanılmıştır? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(......) Haccın vakti ile Ramazan Bayramının vakti aynı zamana denk gelir.(......) İhram, Veda tavafı ve Vakfe haccın farzları arasında yer alır.(......) Hac, insanlar arasındaki makam ve mevki farkını artırır.(......) Hac, hicretin 8. yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttıran bir araç değildir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıda cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır? Bir problemi doğru olarak çözebilmenin ilk aşaması nedir?  “Bu Kuran, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı  olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır.'' Ayetine göre Kur’an’ı göndermesindeki asıl amaç   nedir? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? 5542 İl İdaresi Kanun’a göre Kaymakam her yıl ilçenin köylerinin en az ne kadarını teftiş eder? Travelling by plane is - - - - way to reach your destination. Hz.İbrahim (a.s) peygamberin getirdiği ve tek bir yaratıcıya inanmayı ona kul olmayı öngören  din anlayışına ne isim verilir? Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin topraklarından biridir. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde düzenler ve yürütür. Müsteşar bu görevi yerine getirirken aşağıdakilerden hangisine emir veremez? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevrede yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzetme” anlamı vardır? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde sayı değeri toplamı en büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinin yapısını, dağılışını ve yükseltilerini gösteren haritalardır? "Dost     başa    düşman    ayaga    bakar."  1           2           3               4         5Trenin taşıdığı  atasözünde hangi vagonlar arasında ulama vardır?  Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesine sorumluluk denir." Buna göre hangisi   sorumsuzca yapılan bir davranıştır? Hücre döngüsü G1,G2 ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et” sinyalleri ile denetlenir.Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi “dur” sinyalinin verilmesine neden olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de”nin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım çantasının araç içinde bulunması gereken yeri tam olarak belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir