S:1

İsmail 84 metrelik ipi 7 eş parçaya ayırdı. İpin her bir parçası kaç metredir?

İsmail 84 metrelik ipi 7 eş parçaya ayırdı. İpin her bir parçası kaç metredir? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimiz için kullandığımız ürünlerden değildir? Ses titreşim sonucu oluşur. Kuvvet uygulandığında çok titreşen cisimler yüksek, az titreşen cisimler düşük ses çıkarır.Verilen bilgilere göre hangi cisim diğerlerinden daha fazla titreşerek daha yüksek ses çıkaabilir? Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir? Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir? I. Gazete çevresinde gelişen metin türlerindendir.II. Bu yazı türünde yazar ele aldığı konuyu derinlemesine incelemez.III. Yazarın amacı, okuyucuya karşılıklı konuşma havasında duygu ve düşüncelerini açıklamak, hoş zaman geçirtmektir.IV. Bu metin türünde samimi, senli benli, nükteli bir üslup kullanılır.V. Mahalli ve kişisel söyleyişlere, deyim ve atasözlerine yer vermekten kaçınılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi sohbet türüyle ilgili yanlış bir bilgidir? 21 kilogramlık şeker 300 gramlık kaç kutuya dolduru­labilir? Bilgisayar kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmak gözlerimizi dinlendirebilir? Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde daha fazla beşeri unsur vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Hâkimiyet kaynağına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların barınma ihtiyaçlarının nedenlerinden biri olamaz? "Adınız Soyadınız" Sorusuna verilecek yanıt aşağıdaki veri tiplerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? 35 sayısının 1/7' inin 3 fazlası kaç eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisine Neden? sorusunu sorarsak cevap alamayız? İpek Yolu doğuda Çini, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupaya bağlayan tarihi kervan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola ‘İpek Yolu adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arası etkileşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur.Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Bir çıkarma işleminde eksilen 7167 fark ise 1673 olduğuna göre çıkan kaçtır? Hz Muhammed kaç yaşında peygamber oldu? * Toprağın su ve rüzgar etkisiyle taşınması sonucu oluşur.* Verimli tarım arazileri yok olur.* Çoraklaşma başlar.Yukarıdaki ifadeler hangi afeti anlatmaktadır? Kimlik kartlarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün faaliyet gösterdiği yerlerden biridir? Hangisi mıknatısın çekme özelliğinden etkilenmez? ... Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez... (Bakara suresi, 185. ayet)... Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez... (Mâide suresi, 6. ayet)Bu ayetlerde, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Yurtdışında öğrenim görmekte iken babasının işi dolayısı ile Türkiyede öğrenimine devam etmek durumunda kalan Adil, Kayseride bir Anaolu lisesine kayıt yaptırmıştır.Okulda uyum sorunları yaşayan Adile verilmesi gereken psikolojik danışma hizmeti psikolojinin hangi iş alanıyla ilgilidir? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre bilgi edinme başvuruşuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi temiz insanın özelliğidir? Aşağıdaki durumlardan hangisi özkütle bilgisinin kullanıldığı alanlardan biri değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir? Gözlem evleri şehir merkezlerinden uzağa yapılır. Gök bilimciler, gözlemevlerini şehirden uzakta ve yüksek yerlere kurarlar.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Birbirini çeviren üç dişli çarktan birincisi 6 kez döndü-ğünde ikincisi 3 kez ve üçüncüsü de 12 kez dönmektedir. Çarklardaki toplam diş sayısı 105 olduğuna göre en küçükçarktaki diş sayısı kaçtır? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen dört basamaklı en küçük ve en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? Linda : We are going to the shopping mall with friends tonight. Would you like to come with us?Amy : Im sorry. - - - -. TBMM ve misak-ı milli ‘nin ilk defa bir itilaf devleti tarafından tanınması aşağıda verilen hangi anlaşma sonunda gerçekleşmiştir. 36 ve 42 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından değildir? Kantin önünde birerli olarak sıra oluşturduklarını söyleyen Kerem,baştan 13. sondan 9.olduğunu söylüyor.Acaba bu kuyrukta kaç kişi var? Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen kanunlar hangi uygarlığa aitttir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem hece, hem sözcüktür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir