S:1

Aşağıdaki verilenlerden hangisini mıknatıs çeker?

Aşağıdaki verilenlerden hangisini mıknatıs çeker? sorunun cevabı "Nikel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, hava koşullarından kaynaklanan trafik kazası nedenlerindendir? Dişi üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi spermin çekirdeklerinin kaynaşması olayına ne isim verilir? Çevresinin uzunluğu 48 cm olan karenin alanı kaç cm2'dir? Vaktiyle Bağdatta bir adam Harun Reşite gelir, izin alıp marifetini gösterir. Adama kırk tane iğneyi uzaktan bir çuvaldızın gözünden geçirir. Görenler bu ustalığa şaşar kalır. Harun Reşit, bu adama kırk altın bağışlar;ama kırk tane de değnek vurulmasını emreder. ‘Niçin mi? der. Çünkü yeteneğini boş yere harcayacağına yararlı bir işte çalışsaydın, insanlığa daha yararlı olurdun.Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik zamanlı bir fiildir? Hakkı, ........... resim çizer. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı alabilir. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya uygundur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinde ülkemizde, demokrasiyi kesintiye uğratan askerî müdahale olmamıştır? Mezopotamya uygarlığı için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin boyunu adım ile ölçmemiz daha doğru olur? Bilimsel araştırmanın üçüncü basamağı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmeyi tam olarak açıklar? Aşağıda verilen durumların hangisinden sonra gusül abdesti almak şart değildir? 1. Türkçedeki her hecenin bir anlamı vardır.2. Bahçeşehir bileşik bir sözcüktür.3. Türkçe sözcüklerde o yalnız ilk hecede bulunabilir.4. Türkçe sözcüklerde b den önce n gelmez.Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Onur : I get stressed when I speakEnglish because Im not good at it. What can I do?Teacher : Good question, Onur. Dont............ . Try to learn from them. Balkan savaşları devam ederken bağımsızlığını kazanan devlet hangisidir? Ulusal yasta veya 10 kasımda aşağıdaki hangisinde bayrak yarıya indirilmez? 3598 – 1114 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Hücrenin yönetim ve denetim merkezidirYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? ‘baş- başlık kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Üç terimli bir toplama işleminde toplam 837 dir. Terimlerden biri 376, diğeri 218' dir, üçüncü terim kaçtır? Kaynama noktaları farklı olan iki sıvıdan oluşan karışımın ayrılmasında .....................yöntemi kullanılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmiş bir madde değildir? 79,5785​ ondalık gösteriminin binde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Herkes merakla sesin geldiği tarafa bakıyordu. Cümlesindeki zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Üç basamaklı en büyük tek sayı ile en büyük çift doğal sayı arasına hangi işaret gelmelidir? Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi milli bayramdır? Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir? ‘Nazara olan inancın etkisiyle Anadolu'nun her yerinde ustalar nazar boncukları yapmıştır.Yukarıdaki ifade hangi el sanatının alanına girer. I. Mısırın öğütülerek nişastanın çıkarılmasıII. Jel haline gelmiş nişastaya amilaz enzimi ilave edilerek sıvılaşmanın sağlanmasıIII. Nişastanın ısıtılarak jel haline getirilmesiIV. Sıvılaştırılmış nişastaya glikoamilaz enzimi ilave edilerek glikoz oluşumunun sağlanması Mısırdan biyoyakıt elde edebilmek için öncelikle mısırdaki nişastanın çıkarılıp glikoza dönüştürülmesi gerekir.Yukarıdaki işlem basamakları verilen dönüştürme işlemi hangi sıra ile yapılmalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim, açıklamasıyla çelişir? T.C. Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti nde taht kavgaları ilk defa ne zaman yaşanmaya başlamıştır? Protokolde, selamlaşmada öncelik sırası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki zilden biri 8 dakikada bir, diğeri 18 dakikada bir çalmaktadır. Buna göre iki zil birlikte çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar? Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini savunmak amacıyla kurulmuştur.--Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni sorununa tepki olarak kurulmuştur.--Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Pontus davasını güden Rumlara karşı kurulmuştur.Değişik amaçlar için kurulan bu cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir