S:1

Esnek cisimlere fazla kuvvet uygulandığında esneklik özelliği kaybolabilir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir?

Esnek cisimlere fazla kuvvet uygulandığında esneklik özelliği kaybolabilir.Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir? sorunun cevabı "Üzerine basılan balonun patlaması." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
‘Birler bölüğünde 123 ve binler bölüğünde 23 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A75 sayısının basamak değerleri toplamı 775tir. A' nın sayı değeri kaçtır? İki mıknatıs yan yana getirildiğinde aşağıdaki etkileşimlerden hangisi gerçekleşir? 624 yılında üçyüz kişilik bir Müslüman ordusunun bin kişilik müşrik ordusunu mağlup ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Nadia : What a nice day! Would you like to hang out?Ruth : - - - - but I cant refuse this invitation. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan aşağıdaki ilkelerden hangisi yanlıştır? Bir insan kendisine ve çevresine ancak bir mesleğe sahip olmakla faydalı olabilir. Bir ayakkabı tamircisi, ayakkabı tamir ederek sadece kendi ekmeğini kazanmakla kalmaz, müşterisine de bir fayda sağlar. Ayakkabı tamircisi bir iş karşılığı para almıştır. Müşteri de verdiği para karşılığı ayakkabısını tamir ettirmiştir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır? Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tarık: Babam hafta sonu su damlatan musluğu onardı, dışarıdan soğuk geldiği için pencere kenarlarına bant çekti. Evin odalarındaki lambaları az elektrik tüketenlerle değiştirdi."Buna göre Tarıkın babası için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur? Düzensiz ve şiddeti yüksek sesler....... neden olur.Yukarıdaki cümlede noktalı gere ne gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca basit bir fiildir. Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Maraş'ın düşman işgalinde kurtulmasında öne çıkan kahramanımız kimdir? Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti...( I )....., yaklaştıkça ise .........( II )........ .Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I _ II___A. azalır artarB. değişmez azalırC. artar azalırD. azalır değişmez Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz? 98.613 doğal sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hep ince ünlü kullanılmıştır? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerine göre daha büyüktür? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili keli­melerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Müşriklerin baskı ve boykotlarından bunalan Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmiştir? Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa nerede ortaya atılmıştır? Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organlarınoluşturdukları yapıya ne denir? Merve: ............................................................?Kenan: It is cold and rainy. Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak göz sağlığımız için önemlidir? Başkalarının görüşlerini kendi cümlelerimizle aktarmaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından biri değildir? Kızılay Haftası ne zaman kutlanır? Bir torba çimento 50 kgdır. Bir kamyondaki 200 torba çimento toplam kaç kilogramdır? Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını eken bir çiftçiye komşusu, Bu sene mahsul istediğin gibi olacak mı? diye sorduğunda çiftçi; Allahın izniyle cevabını verir.Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir? Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın sonuna (D) yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.(.....) 340 021 sayısı üç yüz kırk bin yirmi bir diye okunur.(.....) Okunuşu sekiz yüz beş bin dokuz olan sayı 850 090 diye yazılır.(.....) 200 340 sayısının çözümlenmiş hali 20 000 + 300 + 40 dır(.....) 516 432 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri 6 000 dir(.....) 9 yüz binlik + 4 binlik + 3 yüzlük + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı 904 305 tir. 7 gram COnun içerdiği atom sayısı kadar X atomu içeren XCO3 50 gramdır. Buna göre Xin mol kütlesi kaç g/moldür? (C : 12 , O : 16) Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı içerisinde yapılan ibadetlerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle ortaya çıkan bilim dallarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ezanda geçen sözlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz? Andy: Nobody can change my brothers decision. He is as - - - - as a mule.Terry: If you want, Ican talk to him. Maybe he can change his mind. "İnsan bir hata yaptığında ve günah işlediğinde bundan pişmanlık duyarak Allahtan (c.c.) bağışlanma dilemesine ...............denir. Boşluğa ne gelmelidir? Araba farının elektriğini............. sağlanır.Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir