S:1

Halat çekmece oynayan çocuklar karşı taraftaki arkadaşlarını çekiyorlar. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybedecektir. Her iki gruptaki çocukların yeri değişmediğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Halat çekmece oynayan çocuklar karşı taraftaki arkadaşlarını çekiyorlar. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybedecektir. Her iki gruptaki çocukların yeri değişmediğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Her iki grup da eşit kuvvet uygulamıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan ulusal sivil toplum kuruluşlarındandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? Birinci çarpanı 745, ikinci çarpanı 5 olan sayının 979 fazlası kaçtır? Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır? Selçuklu veziri Nizamülmülk, Nizamiye Medresesini aşağıdaki şehirlerin hangisinde açmıştır? Aşağıdakilerden hangisi alış verişlerden sonra mutlaka yapmamız gereken davranışlardan biridir? Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? -Kıyamete kadar insanlığın düşmanıdır. -Kibirli varlıktır. -Hz.Adem (as)ın cennetten yeryüzüne inmesine neden olmuştur.Yukarıda bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin önüne uzun çizgi gelmelidir? ma - pı- ra - la - ka - saYukarıda verilen hecelerle aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulabilir? Hangi seçenekte yanlış bilgi vardır? Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.(Mâide suresi, 90. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kuran – ı Kerimde toplam kaç sure vardır? Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına ..................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "zayıf" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 37 500 sayısının % 0,01i kaçtır? Birbirine yakın mesafedeki; aynı binada veya aynı oda içerisinde bulunan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan ağlara ne ad verilir? Peygamberimizin çevresindeki insanların küçük hatalarını bağışlaması, onları görmemezlikten gelmesi onun hangi özelliğiyle açıklanabilir? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde sünnetin önemine vurgu yapılmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında yapılması gerekenlerdendir? Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir? Aşağıda verilen konuların hangisinde münazara yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu itibariyle diğerlerinden farklıdır? I- Pasarofça Antlaşması ile başlar, Patrona Halil İsyanı ile biter.II- İlk defa Avrupaya gelişmeleri takip etmek için elçi gönderdik.III- İlk defa çiçek aşısı yapıldı.IV- Yeniçerilerden tulumbacılar (itfaiye) ocağı oluşturuldu.Yukarıda sözü edilen Osmanlı devri aşağıdakilerden hangisidir? * Açık fikirlilik * Sabırlı olmak *Hoşgörü * EmpatiYukarıdakilerden kaç tanesi uzlaşma sürecindeki önemli değerlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin savaş sırasında uyguladıkları sahte geri çekilme hareketine verilen addır? Kırmızı bandla çevrili yuvarlak trafik levhaları ne anlama gelir? İnsan yaşamına ilişkin aşağı­daki olaylardan hangisi krono­lojik sıralamada genellikle di­ğerlerinden önce gelir? Yusuf Has Hacip mutluluk veren bilgi anlamına gelen hangi eseri yazmıştır? Milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılır? Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinanın yaptığı camilerden biridir? ‘ Küçüktüm küçücüktüm, Oltayı attım denize; Bir üşüşüverdi balıklar, Denizi gördüm. Yukarıdaki şiirde kökü isim olan kaç sözcük vardır? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kakunlar gereğince tedavisi sağlanan kişilerin kullanması gereken ilaç ve gereçlerin, ilgililer tarafından eczanelerden alınması hâlinde, idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilecek esas ve usullere göre yapılır? Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu kâfidir.Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? (I) Tanpınar; mizacı bakımından sosyal problemlerden çok, psikolojik ve estetik meselelere daha bağlı idi. (II) Onu sosyal meselelere karşı sırt çevirdi diye itham etmenin doğru olduğuna kani değilim. (III) Pek çok örnek gösteriyor ki kimse zorla şu veya bu tiple mükemmel bir şair olamaz. (IV) Her şair, eğer kabiliyeti varsa bunu işlemek suretiyle kendine göre bir özellik yaratır. (V) Goethe, Spinozaʼnın şu cümlesini sık sık tekrarlarmış: Her insan kendi sahasında ebedîdir.Bu parçadaki cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3a5 üç basamaklı sayısı hem 3 ‘e hem de 5 ‘e tam bölünebildiğine göre a yerine hangisi gelebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir