S:1

Kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnek verilebilir?

Kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnek verilebilir? sorunun cevabı "Lastik balon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen meyvelerden hangisi Dünyanın şekline benzemez? Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, eleştiri dolu çeşidine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yararları arasında gösterilemez? Ses dalgası bir ortamdan farklı bir ortama geçtiğinde; I. FrekansII. HızIII. Genlikniceliklerinden hangileri değişebilir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı değildir? Bahçemize 5 tane armut, 4 tane elma ağacı diktik. Diktiğimiz ağaçlardan 2 tanesi kurudu. Bahçemizde kaç tane meyve ağacımız kalmıştır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine aşağıdakilerden hangisine ilgililer tarafından itiraz olunabilir? 784' ten başlayarak ileriye doğru onar ritmik sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi Ekvator ile ilgili bir özellik değildir? Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Birler basamağı 4 olan iki basamaklı en büyük sayı ile onlar basamağı 3 olan iki basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? Evren hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetle kazanılan eğitim alanındaki haklardan birisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenir? Aşağıdakilerden hangisi güç aktarma organıdır? Aşağıdakilerden hangisi fiil kökü-yapım eki-yapım eki-kip eki yapısındadır? Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özellikleri arasında yoktur? Aşağıda verilenlerden hangisi bir bölgede sıcaklığı etkileyen unsurdan biri değildir? Kaymakamlar tarafından yönetilen yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? Bütün çocukların ......... ........... ve bakımları Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınır. Boş bırakılan yerlere yazılacak en uygun kelimeler hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürerlik bildiren bir fiil kullanılmıştır? Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik (Enbiya/107) ayetiyle Efendimizin hangi yönüne dikkat çekilmiştir? I- SuII- EnzimIII- KarbonhidratBakterilerin sitoplazmalarında yukarıda verilenlerden hangileri bulunur? Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden değildir? Hz.Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır? İki mısradan meydana gelen ve anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine ne ad verilir? O, yetmezse ikinci paketi kullanırız. Cümlesindeki o sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok hangi ülke ile savaşmıştır? Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretimde plan yapmanın faydalarından değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Hastaları tedavi eder,iyileştiririm.Acaba benim mesleğim nedir? Bir sahabi Peygamberimize gelerek Erdemli davranış nedir? diye sormuştur.Peygamberimiz bu sahabinin sorusuna hangi cevabı vermiştir? Hangisi hayvanları tedavi eden doktordur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimeler sözlükteki sıralanışına göre dizildiğinde baştan ikinci kelime hangisi olur? 28 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki her bir öğrenci resim ve müzik derslerinden en az bir tanesini seçmiştir. Resim dersini seçen öğrencilerin sayısı, her iki dersi seçen öğrencilerin sayısının 3 katı ve müzik dersini seçen öğrencilerin sayısının 2 katıdır.Buna göre bu öğrencilerden kaç tanesi yalnız müzik dersini seçmiştir? Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir