S:1

Şevra rampadan aşağı inerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmalıdır?

Şevra rampadan aşağı inerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmalıdır? sorunun cevabı "Yavaşlatma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi tekil isim değildir? Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupada siyasi, ekonomik, kültürel gelişmelerin hızlanmasını ve dünyanın tanınmasını sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisini '' it '' sözcüğüyle ifade edebiliriz? Ölümsüz ve daima diri olan Allaha güvenip dayan... (Furkan suresi, 58. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? Birbirine yaklaşan iki mıknatıs arasında ......................... kuvveti oluşur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünyayı tam ortadan ikiye ayıran, en uzun paralel dairesine ..................... denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Mustafa Kemal Mebusan Meclisi toplantısı için İstanbula giden milletvekillerinden mecliste bir Müdafaa-i Hukuk gurubunu oluşturmalarını istemiştir. Ama Mustafa Kemalin bu istediği gerçekleşmedi, onun yerine başka bir gurup oluşturuldu. Bu gurubun ismi aşağıdakilerden hangisidir? dolu sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Ali Bey hâli vakti yerinde, iyi bir ailenin tek çocuğudur. İyi bir eğitim gören Ali Bey bir gün babasını kaybeder. Üzüntüsünü hafifletmek için sık sık Çamlıcaya gezintiye çıkar. Bu gezintilerin birinde Mahpeyker adında bir kadınla tanışır ve ona bağlanır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? 1. Yayların özellikleri ile ilgili verilen;I. Kuvvetin etkisi ile şekilleri hiçbir zaman değişmez.II. Kuvvetin etkisi ile gerilip sıkıştırılabilir.III. Uzama miktarı uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.bilgilerinden hangileri doğrudur? +3. – 6, 0, + 11, – 3, – 21, +9 tam sayılarından kaç tanesi – 5ten küçüktür? Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme .......................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A > 287 + 456eşitsizliğinde Ayerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Tom : When is your birthday?Jerry : - - - -. Hangisi canlı varlık adı değildir? 5. sınıf öğrencisi Ayşe süreli bir bilimsel yayın takip etmektedir. Bu yayını takip etmesinin Ayşeye en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Tükettiğimiz besinler taze ve doğal olmalı.2. Tükettiğimiz ürünlerde katkı maddesi bulunmamalı.3. Her çeşit besinden yeterince tüketilmeliYukarıda besinlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? (1)Yazıda, daha ilk satırlardan itibaren bir karmaşa seziliyor. (2) Sanki eleştirmen romanın içinde kaybolup gitmiş. (3)Romanın dolambaçlı anlatımı, eleştiriye aynen yansımış. (4)Eleştirmen her fırsatta iyi eğitim gördüğünü belirtiyor. (5)Bu dağınıklık, okurun aklını da karıştırıyor.Bu parçada anlatım akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Parayı icat edip çağdaş ekonominin temelini atan uygarlık hangisidir? ...Eğer müminler iseniz ancak Allaha güvenin.(Maide suresi, 23. ayet)Bu ayet, tevekkül açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 368, fark 140'tır. Bu işlemde çıkan sayı kaçtır? Aşağıdaki yargılardan hangisine nicel gözlemler sonucunda ulaşılmıştır? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? İnsanlarda çevre bilinci oluşturmak için yapılacak bir araştırmada aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olarak kullanılamaz? Arkabalarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen hastalıklardan hangisinin nedeni hastalık yapan mantarlar değildir? Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlara örnek olarak verilir? Carol : What time is our English lesson?Sarah : I dont know. I have to check my - - - -. I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.II. Döllenmeyle zigot oluşur.III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez? '' Bus stop'' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Bu parçadan Topkapı Sarayı'yla ilgili aşağıdakilerdenhangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleş-tirmelerinden hangisi yanlıştır? Ambulans, itfaiye ve polis aracı geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır? Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas ve İcmaı delil olarak kabul etmez? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 9 hece ve 3 kelimeden oluşan cümle aşağıdakilerden hangisidir? nineteen sayısı hangisidr? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir