S:1

Hareket hâlindeki bir cismi hızlandırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

Hareket hâlindeki bir cismi hızlandırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? sorunun cevabı "Cisme hareketi yönünde kuvvet uygulamalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir noktadan ............. doğru geçer.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakileden hangisi sorumluluklarımız arasında yer almaz? Kırtasiyede 36 tane silgi satıldı. Geriye 35 tane silgi kaldı. Silgiler satılmadan önce kırtasiyede kaç tane silgi vardı? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Olgu : Bir olaya neden olan ya da bir olayın sonucunda ortaya çıkan gelişmelerdir. Görüş: Bir olay, nesne, durum veya olgu hakkında kişilerin düşünceleridir. Buna göre olgu ve görüş cümleleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Davud (a.s) geçimini sağlamak için hangi mesleği yapardı? GaribimNe bir güzel var avutacak kalbimiBu şehirdeNe bir tanıdık çehreBir tren sesi duymaya göreyimİki gözüm iki çeşmeBu dizelerin şairi aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? The thief couldnt be caught.......... the police. Dirse Hanın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuk büyüdü, gürbüz bir delikanlı oldu. On beş yaşına gelince, Bayındır Hanın yiğitleri arasına karıştı. Bir gün arkadaşları ile otururken Bayındır Hanın üç kişinin sağ yanından, üç kişinin de sol yanından, demir kazıklarla zor zapdettiği boğası, bunların elinden kurtulup sağa sola saldırmaya başlayınca herkes kaçmış, Dirse Han oğlu ortada yapayalnız kalmıştı. Boğa üzerine hücum edince yumruğu ile alnının ortasına bir tane yerleştirdi, boğa yere devrildi. Kalkıp hücum etti, akıbeti aynı oldu. Sonunda, oğlan boğayı yendi ve onu öldürdü. Böyle bir yiğitlik görülmemişti. Bu olayın sonunda oğlana Boğaç adı verildi.Bu hikâye aşağıdaki eserlerin hangisinde yer alır? Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 260 metredir. Bu bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? 3 düzine bardağın 7 tanesi kırıldı. Geriye kırılmayan kaç tane bardak kaldı? İlimiz Batman 37 Doğu Meridyeni ve 41kuzey paraleli üzerinde yer almaktadır.İlimizin Başlangıç meridyenine (Greenwich) zaman farkı ve Başlangıç paraleline(Ekvator) olan uzaklığı ne kadardır? Aşağıda verilen isimlerden hangisi ilk Müslüman olan on kişiden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yönetiminin özelliklerinden biri değildir? Dünya nın en ağır katmanı aşağıdakilerden hangisidir? İlk pastoral şiir hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Joe : My son is - - - - about playing online games. Im worried about him.Berke: Not only you. We have the same problem. 12 kalemim vardı 3 tane de annem verdi. Kaç kalemim oldu? Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayına özgü ibadetlerden biridir? Bir konu hakkında karar vermeden önce, konuyu enine boyuna tartışmayı seven,konunun detayları hakkında bilgi sahibi kişilerdir.İletişimde bireysel tarzlardan hangisidir? Şiir yazana şair denir. Kitap yazana ne denir? Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? 239 sayısının okunuşunda hangi basamak adı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Ağaçların yaprakları hangi mevsimde sararıp dökülmeye başlar? Birler bölüğünde 345, binler bölüğünde 27 olan sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası romancılardan biri değildir? I. Sümer Kralı Urnamunun yaptığı hukuksal düzenlemelerde; bir kişinin, başka bir kişinin kemiğini kırması halinde para cezasıyla cezalandırılacağı yer almaktadır.II. Babil Kralı Hammurabi kanunlarında; bir kişinin gözünü çıkaranın aynı şekilde cezalandırılacağı yer almaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangise ulaşılamaz? Allahın tövbeleri çokça kabul etmesi anlamına gelen ismi hangisidir? Roma İmparatorluğunun çeşitli bölgelerinde, Hristiyanların MS ilk üç yüzyıl içinde meydana getirdikleri sanata ne ad verilmiştir? Sıçramak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde Uyumuş olacak ki yataktan sıçrayarak uyandı. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi '' yağmur '' sözcüğüne yeni anlam kazandırmaz? Aşağıdakilerden hangisi bir insan için güçlü bir yöndür? Bir tıp profesörü yeni bulduğu bir bakteri türüyle ilgili öğrencilerine bilgi vermek için aşağıdaki tartışma türlerinden hangisini kullanmalıdır? Allahın en güzel (99 isim) isimlerine ne denir? The weather is sunny today, I think it - - - - Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? I. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.II. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur.III. Buharlaşma sıvının her tarafında olur.Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir