S:1

Buhar suyun hangi halidir?

Buhar suyun hangi halidir? sorunun cevabı "Gaz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
3 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder? Piri Türkistan olarak tanınan Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir duygudur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engellilerden, sağlık kurulu raporuyla asgari % kaç oranında engelli olduğu tespit edilenlerin, özel eğitim giderleri Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır? -Hiçbir şey yoktur.- Bir şey olsa bile onu bilemezdik.- O şeyi bilsek bile, başkalarına aktarmazdık.Yukarıdaki ifadelerin sahibi olan Gorgias hangi soruya cevap vermiştir? Ötekine de gideceğimizi söyle. Bu cümlede aşağıdaki hangi tür zamir vardır ? Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya devletlerindeki toplumsal sınıflardan biri değildir? Ülkemizde özellikle köy ve kasaba yerleşmelerinde halkın çoğunlukla ekonomik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir ? 408 m kumaşın çeyreği ile pantolon diktik. Geriye kalanın yarısının 25 m fazlası ile gömlek diktik. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır? Boyunun uzunluğu 160 cm olan Elif kardeşi ile yanyana durmaktadır. Elifin gölgesinin uzunluğu 2 m kardeşinin gölgesinin uzunluğu 1,5 m olduğunagöre kardeşinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? İnsan yaşamının ve eylemlerinin dayandığı ilkelerin irdelenmesi ve temellendirilmesi, insanın bu dünyadaki varoluşunu anlamlan- dırması açısından büyük önem taşır. Yaşamın dayandığı ilkeleri sorgulamadan ve temellendirme- den gerçekleştirilecek bir varoluş sıradan temelsiz bir varoluştur.Varoluşun sıradanlıktan kurtul- ması aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine özel konum denir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin Özel Konumu ile ilgili değildir? Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allahtan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. Bu ayete göre hangisi çıkarılabilir? İzel : Hasta, küçük çocuğun elinden tuttu.İzelin cümlesinde hangi kelime bir varlığı nitelemiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerin ortak özelliği değildir? Depreme karşı alınacak önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin en uzun suresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın niteleyen bir sözcük kullanılmamıştır? Sosyal medya kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar ile ilgili hangisi yanlıştır? Selma, akşam yemeğinde makarna ve yeşil salata yemek istiyor.Selma yemek listesine aşağıdakilerden hangisini eklerse protein ihtiyacını da karşılar? Aşağıdaki tarikatlar ve kurucuları eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir? ‘‘Basamaksözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez? Aşağıda İslam öncesi Türk Devletleri ve en ünlü hükümdarları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı için söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı olmamıştır? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır? Boyutları , 10 cm 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin kütlesi kg 6 dır.Bu cismin özkütlesi kaç g/cm3 tür? Aşağıdakilerin hangisinde bilişsel işlemlerin payı en azdır? Amilaz enzimi midede çalışmadığı için sindirilmeden kalan nişasta onikiparmak bağırsağına geçer. Burada nişastanın sindirimi son bulur.Nişastanın midede sindirime uğramamasının nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir? Aşağıda verilen maddelerden hangisinin hâli doğru yazılmıştır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir ? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmî yazının tarih bölümü aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir