S:1

Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? sorunun cevabı "İki basamaklı rakamlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine askerlik görevinden istifa ederek ilk kez sivil bir vatandaş olarak katılmıştır? '' Oyun kolu bozuk olduğudan beni yenebildin. ''Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. (Bakara suresi, 186. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir? Dünyamız kendi etrafında dönerken hangi yönde dönmektedir? Kırk beş milyon altı yüz doksan bir bin altmış üç doğal sayısının milyonlar basamağında hangi rakam bulunur? Su, su buharı, kolonya, ayran, kan, petrol, hava, oksijenYukarıdaki maddelerin kaç tanesi sıvı halde bulunur? Hangi cümledeki tarihlerin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye birliklerinin kurulma nedenlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? Peygamberimize Muhammedül-Emin denil-mesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ek, kelimenin anlamını değiştirmiştir? Mustafa Kemalin İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle fikir ayrılığına düşmesinde;I- Cemiyetin gizli bir teşkilat olarak çalışması,II-Cemiyet üyelerinin sürekli siyaset ile uğraşması,III-Cemiyetin meşrutiyet yönetimine karşı olması,durumlarından hangileri etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? ..........................., krallarını ve soyluları gömmek için Tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? 1 litrelik 9 şişe meyve suyu, yarım litrelik 20 şişe meyve suyundan ne kadar azdır? Cebirsel ifadelerde değişken içermeyen ifadelere ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammed (sav.), kendisine ve Müslümanlara Mekkede yaşama hakkı tanımayan, onları hicret etmek zorunda bırakan müşrikleri, Mekkeyi fethettikten sonra cezalandırmamıştır.Bu durum Hz. Muhammedin (sav.) hangi özelliğine örnektir? Topkapı Sarayının dış bölümüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde teknolojinin kullanılmasına gerek yoktur? Kuvvetin etkileriyle ilgili bazı durumlar aşağıda verilmiştir.I. Duvara çarpan bir top, yön değiştirme hareketi yapar.II. Tornavida ile vidaları sıkıştırırken kuvvetin döndürme etkisinden yararlanılır.III. Hareket hâlindeki oyuncak arabaya, hareketiyle aynı yönde kuvvet uygulanırsa araba yavaşlar.Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? En basit mikroskobik canlılara ne ad verilir? 4246 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden değildir? Türkçe dilinde olduğu gibi yazıldığı şekli ile okunan Macarca hangi ülkenin resmi dilidir? 2, 51a ondalık kesrinin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış şekli 2,52 olduğuna göre a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Aşağıda üç öğrencinin konuşması verilmiştir. Hangisi yemek yerken görgü kurallarına uygun davranmamaktadır? 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 işlemi aşağıdakilerden hangisi ile doğru ifade edilmiştir? Hangi kelime tek başına cümledir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir ? Hangi deyim çalışmamak ile ilgilidir? - - - - yılda bir kez verilerek sahip olduğumuz malın, - - - - ise sağlık içinde Ramazan bayramına ulaşmanın şükrü anlamına gelir.Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kazım Karabekir Paşa Doğu Anadoluda görev yaptığı dönemde, I. Dünya Savaşı sırasında anasız babasız kalan çocuklara sahip çıkmıştır. Bu meseleyi Çocuk Davam olarak nitelen- dirmiş ve Gürbüzler Ordusu adını verdiği bu çocuklar için Sarıkamışta okullar açmıştır.Kazım Karabekir Paşanın bu çalışmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki adın yerine kullanılan sözcüklerden hangisi ismin -e hâlindedir? Saatte 75 L su akıtan bir çeşme boş bir havuzun çeyreğini 4 saatte doldurduğuna göre havuzun tamamı kaç litredir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı cümledir? Aşağıdakilerden hangisi belediyelerimizin görevleri arasında yer almaz? Bitkilerde erkek üreme hücresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül(;) doğru kullanılmıştır? Aşağıda, barınmayla ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir