S:1

90nın asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir?

90nın asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "2, 3 ve 5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin azatlı kölesi olan sahabedir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın yönetim anlayışındaki emanet ilkesi ile ilgili söylenemez? Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta, 0a karşılık gelen noktaya en yakındır? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Gusül abdesti alması gereken bir kimseye aşağıdakilerden hangisi yasak değildir? Peygamberlerin, Allahtan aldıkları vahiyleri insanlara duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama görevine ne denir? Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 12 + 5 = ? işleminin sonucu Romen Rakamı olarak nasıl yazılır? Kuruluş döneminde Çirmen,Sırsındığı,Niğbolu,Varnave Kosova Savaşlarından sonra Osmanlının batı sınırları Sırbistan ve Eflak toraklarına kadar ulaşması hangi bölgede Osmanlı egemenliğinin güçlenmesini sağlamıştır? Çevresi 66 cm olan üçgenin kenarlarından her biri diğerlerinden 4 cm fazladır. Buna göre en uzun kenarı kaç cm'dir? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Haccın farzlarından biri de iki parça kumaş- tan oluşan ve hacıların örtündükleri ihramdır. Anladığım kadarıyla her insanın kökeninin aynı olduğu gerçeğinin hatırlanması ve herkesin eşit olduğunun zihinde tutulması için giyiliyor. Belki de böylece insanlığın eşitlik konusundaki ulaşılmaz düşü gerçekleşiyor. Bana göre bu, ihramın en önemli anlamıdır.Bu metinde ihramın hangi yönü vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi kullandığı elektriği soğutma görevi görmek için kullanır? Millî Cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde bir çatı altında birleştirilmiştir? 5798 doğal sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının basamak değeri arasındaki fark kaçtır? Yurdumuz işgal edildiğinde, yöresel direnişler başlamıştı.100 – 150 kişilik gruplar halinde, düşmana baskınlar vererek mücadele ediyorlardı. Yukarıda anlatılan bu birliklere ne isim verilmekteydi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı en fazladır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir ifadedir? Dillerin tarihini, gelişimini, değişimini ve diller arası ilişkileri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine örnektir? ‘ İnna ............... kel kevser...........................lirabbike venhar.İnne ........................ hüvel ebter. (10p)Yukarıda Kevser suresinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? 424,596 ondalık kesrinde yüzde birler basamağında bulunan rakam kaçtır? "Sınıfımızda yirmi erkek öğrenci var." cümlesinde hangisi sıfat (ön ad) görevindedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır? Marketten bir ürün alırken aşağıdaki özelliklerden hangisine daha az dikkat etmemiz gerekir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Aşağıda verilen isimlerden hangisi sözlükte ilk sırada yer alır? Bir bölme işleminde bölen 6, bölünen 275 ise bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Osmanlı ıslahat hareketleri sonucunda;• Posta Nezareti kuruldu.• Memleket Sandıkları oluşturuldu.• Şirketihayriye kurularak İstanbulda düzenli vapur seferleri başladı.Bu ıslahatlarla;I. EğitimII. UlaşımIII. EkonomiIV. Haberleşmealanlarından hangilerinde ülkenin ilerlemesi amaçlanmıştır? Suyun buz haline gelmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi l. Dünya Savaşı sonucunda kurulan bağımsızlığı kazanan devletlerden biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre bireysel rehberlikte temel alınan aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? • Essen• Bochum• DortmundAşağıdakilerden hangisi verilen şehirlerin ortak özelliğidir? Güneşin doğduğu yöne ........ denir. Boş bırakılan yere hangi cümle ile tamamlamalıyız, • Sıcaklık değerlerinin gün içerisinde değişmesine bağlı olarak yer değiştirirler.• Oluşumlarında kara ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olması da etkili olmuştur.Yukarıda özellikleri verilen rüzgar türü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? Hz. Muhammed´in hangi akrabasının adı "Abdülmuttalip"tir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir