S:1

Bir basamaklı en büyük asal sayı ile 40den küçük en büyük asal sayının çarpımı kaçtır?

Bir basamaklı en büyük asal sayı ile 40den küçük en büyük asal sayının çarpımı kaçtır? sorunun cevabı "259" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Bir sürahi 4 bardak su ile dolmaktadır. 3 sürahi kaç bardak su ile dolar? 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda açıklık ilkesine uyulmamıştır? Ampulü icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı, aldığı ek nedeniyle değişmemiştir? Mülkiyet hakkının kanunlar tarafından sınırlan dırılmasının amacı, aşağıdakilerden hangisidir? 1.Bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama konu hakkındaki bilgisi çok zayıf.2.Zayıf bir orduyla yola çıktığı için başarılı olamadı.3.Yaşadığı felaketler zayıf ruhunda derin yaralar açmıştı.4.Uzun boylu, zayıf ve genç bir doktordu.Zayıf sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamında kullanılmıştır? Orta Asya Türk devletlerinin bazılarına başkentlik yapmış ve Türklere göre dünyanın merkezi sayılan yer neresidir? Evrenin ve evrende var olan her şeyin bir Tanrı tarafından yoktan var edildiği ve Tanrının evrenin mutlak hakimi ve koruyucusu olduğunu kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir? Hacim, aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Karşımızdaki kişi ile etkili iletişim kurmak için hangisini yapmalıyız? 5x + 3 - (-4x - 1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın temel amaçlarından değildir ? Scratch programında hazırlanan çalışmaları kaydetmek için hangi menü kullanılır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması hangi usul ile yapılır? Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biridir? Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında en önemli derstir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalardan biri olamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Ali pazara 90 tane yumurta götürdü. Öğleye kadar 37, öğleden sonra da 29 tane yumurta sattı.Alinin geriye satamadığı kaç yumurtası kaldı? İyi bir dinleyiciyle ilgiliI.Dikkatini konuşmacıya verir.II.Son sözü söylemek için çaba gösterir.III. Konuşmacıyla göz göze gelmemeye dikkat eder.yargılarından hangileri doğrudur? Umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özellikleri arasında yer almaz? Yerel yöneticilerden hangisi seçimle görev alır? Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi atasözüdür? Bir kazanın/ilçenin başka bir ile /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili ....................................mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde hızlanma hareketi söz konusudur? İnsan tabiatın en zayıf,ama düşünebilen yaratığıdır.Dimağında hafif bir bozukluk,bir damlacık su onun ölümüne sebep olabilir.Tabiat olayları,sel,çığ,deprem...insandan kat kat güçlüdür,ancak tabiat bu gücünün farkında değildir.İnsan,evrenin kendinden daha güçlü olduğunu bilir,evrense bunu bilmez. Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine özellikle başvurulmuştur? Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdiren antlaşma hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütüne üye devletlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi maddedir? Her ay 9 gün yüzme kursuna gidiyorum. 6 ay geçince toplam kaç gün yüzme kursuna gitmiş olacağım? I. EnstitülerII. KonservatuvarlarIII. Uygulama ve araştırma merkezleri1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri yükseköğretim kurumlarındandır? Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında, aşağıdakilerden hangisinin kurulması, kaldırılması ile görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir? Bir trafik kazasında ilkyardıma nerede başlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinin gelişmesi ile ilgili değildir? Fiziki coğrafyanın alt dallarından biri olan jeomorfoloji, çalışmalarını hangi doğal ortamda sürdürür? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir