S:1

İki basamaklı 4A sayısı asal sayı olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

İki basamaklı 4A sayısı asal sayı olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir? Kişinin davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ............ denir.yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde, hangisi 3. sırada yer alır? Kütle ile ağırlık arasındaki farklar ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen yayalara ait yol aşağıdakilerden hangisidir? Denize atlayıp, hızla yüzmeye başladı ve bir süre sonra kulaç atacak hali kalmadı.Yukarıdaki cümlede hangi kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hem ısınma hem de soğuma amaçlı kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi adreste bulunmaz? Allahın birliğini en iyi vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? I. Sindirimi ağızda başlar.II. Sindirimi midede sonlanır.III. Nişastanın sindiriminde su kullanıldığından hidroliz tepkimesi olarak adlandırılır.IV. Nişastanın sindiriminde glikoz, maltoz gibi moleküller oluşur.V. Amilaz enzimi nişastanın sindirimini yavaşlatır.Nişastanın sindirimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Hz. Meryeme ilerde oğlu olan Hz. İsanın müjdesini hangi melek vermiştir? Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetleri beşeri coğrafyanın hangi dalı inceler? Erciyes Dağı, güneş batarken bütün heybe­tiyle bulutların arasından bizi selamlıyordu.Bu cümlenin dolaylı tümleci aşağıdakilerden hangisidir? İtme veya çekme kuvveti sonucunda cismin yer değiştirmesine ................. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "neden - sonuç" ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir? Aşağıdaki tümcelerde geçen deyimlerin hangisi, büyüklenme, kendini üstün görme anlamı taşımaz? Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) nerede doğmuştur? Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bu tanıma uyan bir ışık kaynağı değildir? Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim,hareketlidir. Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir? Müslümanlara uygulanan boykotun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımak için yapılmış taşıttır? 6 tane onluk + 6 tane birlik kaç eder? Aşağıdaki durumlardan hangisi Bir müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir. Hadisine uygun bir davranış olamaz? |–3|+ |–4| - |+3| işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 6785 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? Do ........ like melon? Sorusunda boş bırakılan yere ne gelmelidir? Lozan Barış Anlaşmasının imzalanmasından sonra ülkemizdeki tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış, bu karara uymayan okullar kapatılmıştır. Fransa, bu konuyu Türkiye ile görüşmek istemiş fakat Türkiye böyle bir görüşmeyi kabul etmemiştir. Türkiyenin yabancı okullar konusunda Fransa ile görüşmeyi kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisini gece yürüyüşlerinde yapmak tehlikelidir ve bir kazaya neden olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır? Burnumuz tıkalı olduğunda yediklerimizin tadını alamayız. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriye2-Türkiyenin üç tarafı denizlerle çevrilidir.3-Türkiyede köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.4-Türkiyenin en önemli sorunu çevre kirliliğidir. Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür? Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Habur Sınır Kapısı hangi ülke ile aramızda bulunmaktadır? Tropikal ürünlerden olan kahve ve kakao .................... iklim bölgesinde yetiştirilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İstanbul hükümeti Anadoludaki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak nerede tanımıştır? İvme ile ilgili;I. Vektörel bir büyüklüktür.II. asembolü ile gösterilir.III. Birim zamandaki hız değişimidir.IV. Birimi / ms2 dir.yargılarından hangileri doğrudur? Kuran-ı Kerimin ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir