S:1

İki basamaklı 2A asal sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

İki basamaklı 2A asal sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
"Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." cümlesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar? Türkiyede II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu? Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte sözlü gelenekten derlendiği sanılan ilk Türkçe masal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? 96 x 202 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir? Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik (Enbiya/107) ayetiyle Efendimizin hangi yönüne dikkat çekilmiştir? İnsanlar her sesi duymaz. Sadece kulağımızın yapısına uygun frekanstaki sesleri duyabiliriz. Aşağıdaki seslerden hangisini insanların duyabileceği seslerdendir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin faydalarından biri değildir? Tek tanrı inancının İslam dinindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Yemek yerken peçete kullanmalıyız.2. Yemeğe başlamadan önce aile bireylerini beklemeliyiz.3. Yemek yerken çatal, kaşık ve bıçak kullanmalıyız.Yukarıdakilerden hangileri yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarındandır? Tarih öncesi çağların buluntuları arasında yer alan küçük heykelciklere ne ad verilir? I. KitinII. SelülozIII. GlikojenIV. NişastaBir ekosistemde orman diplerinde yaşayan saprofitler ağaçlardan düşen yaprakları ve ölü hayvan atıklarını hücre dışı sindirim yaparak ayrıştırır.Buna göre ayrışma işlemi sırasında I, II, III ve IV şeklinde verilen polisakkaritlerden hangilerinin hidroliz edilmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilimdeki gelişmeyle birlikte yabancı kaynaklı terimler de dilimize akın etmeye başladı. Bilim insanları terimlere Türkçe karşılıklar bulmak yerine işin kolayına kaçarak yabancı kaynaklı terimleri olduğu gibi Türkçenin ses özelliklerine uydurarak kullanmaya başladı. Daha sonra bazı bilim insanlarımız bu terimlere Türkçe karşılıklar bulma çabasındaydı. Buldukları terimlerde anlaşma sağlanamadığından, bir terim için birkaç karşılık teklif edildiği oldu. Bu durum, ne yazık ki terimlerde karmaşaya yol açtı. Bunun sonucunda pek çok bilim insanımız terimlerin yabancı kaynaklı olanlarını tercih etti.Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmaya örnek olarak verilemez? Aşağıdakilerden hangisi alkol veya sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan birisi değildir? Hangi araç temizlik için kullanılmaz? 100 den küçük kaç tane asal sayı vardır? Hangisi büyük harflerin kullanıldığı yerlerden biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre okul tespitinin planlaması ile ilgili olarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını aşağıdakilerden hangisi belirler? Osmanlı Devleti nde ilk hazine ve mali teşkilat hangi padişah zamanında oluşturulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi geniş ailedir? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğindehangisi ikinci sırada yer alır? Aşağıdaki yapılardan hangisi destek ve hareket sisteminin temel yapılarından değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? 1.Başarırsın, severek yaparsan görevini Çalışmaktan hoşlan ki Allah yüceltsin seni2.Zannetme ki ecdadın asırlarca uyurdu O zaman nerden bulacaktın eldeki yurdu3.Tedbir senden, takdir (sonuç) Allahtandır.4.İnsan rüzgârın önünde savrulan bir yaprak gibidir.Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerden hangisi tevekkül ile ilgili yanlış bir yargı içermektedir? Birbirinin izotopu olan iki taneciğin;I. Fiziksel özellikleriII. Kimyasal özellikleriIII. Çekirdek yükleriniceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır? "Kardeşimin ateşi çıktığı için............. cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam edemez? Ahirette Allahı görebilecek miyiz? şeklindeki sorulara cevap veren mezhepler aşağıdakilerden hangisidir? Saf maddelerde gerçekleşen erime olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?. Sivas Kongresinin Ulusal bir kongre olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I. Bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir.II. Bireyin evli veya bekâr olduğunu gösterir.III. 15 yaşına gelen her bireyin nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunur.Yukarıda nüfus cüzdanı ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, verilen cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?I. Belgelerde sayı bulunması zorunlu değildirII. Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir.III. Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır. Teknolojik uygulamalara örnek olarak gösterilen;I. boya tabancaları,II. baca temizleme fırçaları,III. fotokopi makineleriaraç ve gereçlerinden hangilerinde elektriklenmeden yararlanılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağımsız sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük vardır? Radyo ve televizyonda çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar - - - - türünde yapılmaktadır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Güneşin doğup battığı yöndenAyın doğup battığı yöndenKutup Yıldızından Karınca yuvalarındanPusuladanYön bulmada yukarıdakilerin kaç tanesinden yararlanırız? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi oruçlu iken mekruh olan davranışlardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir