S:1

360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2a.3b.5c olduğuna göre a+b+c kaçtır?

360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2a.3b.5c olduğuna göre a+b+c kaçtır? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir bölgede aşağıdakilerden hangilerinin varlı- ğı erozyonu artırır?I. Kuvvetli esen rüzgârların olmasıII. Toprağın genel olarak nemli olmasıIII. Arazinin eğiminin fazla olması Fil suresinde aşağıdakilerden hangisi konu edilmiştir? Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazarı için söylenemez? (1) Mavi ve Kara Sabahattin Eyüboğlunun ilk kitabıdır. (2) Kitapta toplum sorunları üzerinde duruluyor daha çok. (3) Yurdumuzun durumuyla ilgili günlük konular ele alınıyor. (4) İnsanoğlunun tabiatla, toplumla, bireylerle kişisel ilişkilerinden söz ediliyor.Bu paragrafta numaralı cümlelerden hangisinde kitabın içeriğinden söz edilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? 653 X 20 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Benim babam bir pilottur.Buna göre, Yezdanın babası aşağıdakilerden hangisini kullanıyordur? 2 - 4 - 5 - 10 - 11 - ?Belirli bir kurala göre verilen örüntüde ? yerine hangi sayı yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur? Dışarıdan bir etki gelmediği sürece hareket edemeyen varlıklar ................................Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? İkinci Dünya Savaşının ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından MilliKalkınma Partisi adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHPden ayrılan milletvekille- rinin kurduğu Demokrat Parti izledi. 1946da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclise girdi.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? orman kelimesinin çoğul biçimi hangisidir? Yiyeceklerimiz, içerdikleri besin ögelerinin yoğunluğu açısından 5 grupta toplanır. 1. gruptaki besinler; protein, demir, çinko ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bu besinler enerji de verir. Bir günde, bu grup besinlerin bir veya birkaçından karışık olarak 2-3 porsiyon yenmelidir. Fazla tüketildiğinde yüksek kolesterol, gut, hipertansiyon vb. sağlık sorunları ortaya çıkabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1. grupta yer alan besin ögelerindendir? Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı .............................kullanmalıyız.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Aşağıdakilerden hangisi basit kıyas çeşitlerindendir? Aşağıdaki karşılaşmalardan hangisi yanlıştır? Bisikletle hareket eden bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde soru sıfatı vardır? Çoğu bitki ve omurgasız hayvanların bazılarında erkek ve dişi cinsiyet organlarının her ikisi de aynı birey üzerinde bulunur. Böyle canlılara ne adverilir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer alır? Ethan : Can you ride a horse?Jason : No, I cant, but - - - - Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışmayan davranışlardan biridir? • Ali Kuşçu, gök cisimlerinin Dünyaya uzaklığını hesapladı. Ayın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA, Ayda bir bölgeye onun ismini verdi.• İbni Sinanın tıp alanında yaptığı çalışmala-rının yer aldığı el Kanun Fit Tıb adlı eseri17. yüzyıla kadar Avrupada tıp eğitiminde kullanıldı.Verilen örneklerden hareketle Türk-İslam bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A: Would you like to come to my birthday party? B: ........................but I must finish my homework. Sıcak havada top oynayan Ömer, çok koştuğu için terlemiştir.Bu bilgide canlıların hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Kumbarasında 75₺ si olan Yiğit , parasının %20 si ile kitap alıyor. Geriye kaç ₺ parası kalır? Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili eylemlerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır? Herhangi bir görüş veya düşüncenin açıklanması için sanatçılarca üslup kaygısı güdülerek yazılan mektup türüne - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki mektup türlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin zamanı farklıdır? Aşağıdakilerden Hangisi Kuran-ı Kerimin temel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki zaman kaymasına uğramış fiillerle kurulan cümlelerden hangisi, anlam olarak ayraç içinde verilen zamanı ifade etmektedir? Alınacak tedbirlerle depremin zararları önlenebilir veya azaltılabilir.Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde alınabilecek önlemlerden biridir? Allah gönderdiği elçileri peygamberliklerini ispat etmek amacıyla mucizelerle desteklemiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir