S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bahçıvan gülleri tek tek suladı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Enerji hammaddesi olarak kullanılan karbonhidrat ve yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerinden meydana gelirken, proteinler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) elementlerinden meydana gelir.Buna göre aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin solunumda kullanılması ile amonyak (NH3)açığa çıkar? "Dört bin bir" okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir? Hak ve özgürlüklerimizi sınırlayan tek şey nedir? 1. Sen de onun gibi mi düşünüyorsun?2. Ama seninde notların fena değil.3 . Elin ağzı torba değilki büzesin.4. Herkezin çantası var, Fatmanınki yoktu.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Millî birlik ve beraberliğimizin önemini açıklayan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkçü düşünce sistemindeki siyasi güç kavramı, her şeyden önce millet iradesine dayalıdır. Ona göre güçlü bir devlet olmanın temel şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir.Buna göre;I-TBMMnin açılmasıII-Cumhuriyetin ilan edilmesiIII-Çok partili siyasi hayata geçilmesiyeniliklerinden hangilerinin Türkiyenin siyasi gücünün artmasına katkı sağladığı savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi aile kurumuna zarar verici davranışlardan biridir? Hangisi geleneksel örgütlerin özelliklerinden değildir? Maggy talks - - - - than Alice. Çin ve Hindistanda hızlı nüfus artışını önlemek için doğum oranını azaltmaya yönelik nüfus politikaları uygulanmış ancak kırsal bölgelerde istenilen başarı sağlanamamıştır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Işığın yansıtıcı yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine ................ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi elektrikli araçların kullanımı ile ilgili yanlış bir harekettir? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarını anlatan öncü kuruluşumuz hangisidir? Lucy :Tom looks very tired and he keeps shuttinghis eyes.Alexis :Thats right, he - - - - . Atatürk Döneminde Türkiye en çok aşağıdaki hangi devlet ile yakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır? I am writing a letter to my parents- - - -. Kardeşlerimizle davranışlarımızla ilgili hangi ifade hatalıdır? Mülkiyet hakkının kanunlar tarafından sınırlan dırılmasının amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden Hangisi Abdestin Farzlarından Değildir? "Onlar üçüncü katta oturuyor" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? İnsan vücudunda aşağıdaki doku çeşitlerinden hangisine rastlanmaz? I. Yaz mevsimi başlar.II. En uzun gündüz yaşanır.III. Gölge boyu en uzundur.IV. Kuzeye gidildikçe gündüz süreleri kısalır.21 Haziranda ülkemizde yukarıdaki durumlardan hangileri yaşanır? Ahmet, babasının doğum günü hediyesi olarak aldığı cep telefonunu anne-baba- sının tüm uyarılarına rağmen elinden hiç düşürmüyordu. Bir süre sonra Ahmet tahtadaki yazıları okuyamadığını başının da sürekli olarak ağrıdığını söylemeye başladı. Artık sınıfın en başarılı öğrencilerinden de değildi.Yukarıdaki metinde teknolojinin günlük yaşamımıza olan etkilerinden hangisi anlatılmaktadır? Saat 3te alısverise çıktık. İki saat sonra eve döndük. Eve döndügümüzde akrep hangi sayının üzerindeydi? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek ile anlamı değişmemiştir? % 5 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Dünyanın yuvarlak bir küreye benzediğinin kanıtı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne - - - - denir. Eskiden bu tür yazılara kalem tecrübesi denirdi. Bu türün ele aldığı konuların sınırı yoktur. Kişiyi ve toplumu ilgilendiren her şey konu olarak ele alınabilir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ÇOCUKLARIM VE BEN Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar. Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu. O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı. Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allahım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Ne zaman top oynamışlar? ( 12 11 10 .... 8 ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? Satır sonuna sığmayan sözcükleri hangi noktalama işaretini kullanarak yazarız? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır? Ağır sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Dağlar, aşağıdaki harita çeşitlerinden hangisinde gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? 253 sayısının, yüzler basamağında hangi rakam vardır? Tom : Can I use your laptop? I have a problem with my PC.Gizem : - - - -. Im checking my emails at the moment. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir