S:1

Fiziki haritalarda yer şekillerini ve yükselti basamaklarını göstermek için renkler kullanılır.
Denize yakın alçak alanlar hangi renkte gösterilir?

Fiziki haritalarda yer şekillerini ve yükselti basamaklarını göstermek için renkler kullanılır. Denize yakın alçak alanlar hangi renkte gösterilir? sorunun cevabı "Yeşil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu.• İslam dini daha hızlı ve daha kolay yayılmaya başladı.• Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin mandacılık fikrine soğuk bakmasının sebebidir? Vücut sıcaklığının kaç °Cnin üstüne çıkması hayati tehlikeyi işaret eder? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız(......) Haram aylar Zilkade, Zilhicce, Recep, Muharremdir.(......) Peygamber efendimiz gençlik yıllarında Erdemliler Birliği anlamına gelen Darun Nedvede görev almıştır.(......) Putlara tapan kimselere Allaha ortak koşan anlamında müşrik denir.(......) 630 yılında, büyük bir savaştan sonra Mekke fethedilmiştir(......) İslam öncesi Arapların birbirleri ile savaşmayı yasakladıkarı aylara haram aylar denir. Tatlı sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? ----. Ne var ki bu dergi çokluğu, edebiyat ürünlerinin kaliteli olduğu anlamına gelmemektedir. Teknolojik imkânların fazlalığının dergi sayısının artmasında göz ardı edilemeyecek bir payı vardır. Ancak edebiyatta aslolan, dilin güzel ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanmadığı hususudur. Bu nedenle edebiyat dünyasında bir ürünün edebî değeri öncelikli öneme sahiptir.Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Aşk ile var olmuş devr-i âlem Sevgi armağanı verilen selam Adını satıra yazınca kalem Parmağım, tırnağım, elim titriyorBu şiir halk şiiri nazım türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır? Hangi cümlede bir terim geçmektedir? John : _______ ?Tom : No, I don't.Verilen diyalogta soru hangisi olmalıdır? İrem masayı temizledi. Cümlesindeki eylemin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? İslamın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allaha ulaşma yoludur.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır? "İlkbaharda ağaçların yaprakları çiçek açar" cümlesinde altı çizili tamlamanın türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Basit bir elektirk devresinde elektrik enerjisini devre elemanlarına aktaran devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Ona baktım. Cümlesinde işi yapan kimdir? (−5x + 6) ile (2x − 4) cebirsel ifadelerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Bozuk bir ürünü satıcı geriye almazsa hangi kuruma başvurmamız doğru olur? Öğretmen ve arkadaşlarımızla etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken hangi davranışları sergileriz? 1- Onları iyi dinlemeliyiz. 2- Onları üzmeliyiz. 3- Onları önemsemeliyiz. Yüce Allahın insanlara iyiyi, güzeli doğruyu göstermek amacıyla gönderdiği vahiyler bir kitap oluşturuyorsa bunlara ilahi kitap denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ilahi kitap değildir? Efendimizin hicretinden önce Medinenin adı ne idi? Sakın ha, yolda top ............... Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur? ‘Namazın anahtarı temizliktirBu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı. (Alak suresi, 2. ayet)Bu ayette hangi evrensel yasadan bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi devletin parasız olarak sağlaması gereken hizmetlerden biridir? Osmanlı Devletinde yeraltı treni (metro) ve tramvay ilk defa hangi padişah zamanında yapılmıştır? Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Bir gün Hz. Muhammede (sav.) torunlarından birinin hastalığının ağırlaştığı bildirildi. Kızı Zeynepin evine gitti. Torununu kucağına aldı. Torununu bu durumda görünce Hz. Peygamberin gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisine niçin ağladığı sorulduğunda Bu gözyaşı, Allahın insanların gönüllerine koyduğu bir rahmettir. dedi.Bu parçadan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir? Çoğunlukla karton ya da plastik bir kapak içinde bulunan yazı yazmakta kullanılan, resim yapılan sayfalar anlamında kullanılan sözcük hangisidir? Kıssalar hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? xıv – ıx romen sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir? İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? TBMM nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir? Betül kahvaltılık olarak 250 gr peynir, 100 gr bal ve 150 gr zeytin aldı. Betül' ün aldığı kahvaltılıkların toplam kütlesi kaç gramdır? Mıknatıslar aşağıdaki madenlerden hangisini çekmez? Bir mobilyacıda 24 tane koltuk vardı. Bunlardan 11 tanesini sattı. Geriye kaç koltuk kaldı? Neşet: - - - -? Samet: Some cheese and sausages, please. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir