S:1

Etrafı sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir?

Etrafı sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir? sorunun cevabı "ada" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Çevresi 36 cm olan karenin bir kenarı kaç cm dir? 360 : (100 + 20) İşleminin sonucu kaçtır? Tuhaf kelimesinin eş anlamlısı nedir? Vahye dayalı dinlerin en temelözelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde karbonhidrat yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir? Amasrayı Cenevizlilerden alan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 4 binlik + 2 birlik + 8 yüzlük + 6 onluk şeklinde çözümlenmiş doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? 12. yy da bütün cisimlerin yer kürenin merkezine doğru bir kuvvetle çekildiğini söyleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? I. Din değişikliği: İslamî inanca bağlı olarak yeni dünya görüşünün ifadesi olan bir edebiyat dönemi başlamıştır.II. Lehçe ve şive farklılıkları: Yakut ve Çuvaş Türkçeleriyle Türkiye Türkçesi arasında büyük ses, kelime ve şekil farklılıkları mevcuttur.III. Kültürel değişim: Tanzimat Döneminde Batının etkisiyle edebî eserlerin şeklinde ve muhtevasında büyük değişmeler olmuştur.IV. Coğrafi değişim: Farklı coğrafyalarda ve deği- şik kollar hâlinde gelişen dilimizin bugün Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Balkan Türkçesi gibi birçok şivesi vardır.V. Sanat anlayışı: Sözlü dönemde yazılan eserlerde toplumu derinden etkileyen olaylar ozanlar tarafından etkili bir biçimde anlatılmıştır.Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçüt- lerle ilgili yukarıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır? Yaya kaldırımının olmadığı yerlerde, yolun kenarından yürüdüğümüz yere ne denir? Proust, bir bileşikteki elementlerin kütlelerini ne kadar değiştirirse değiştirsin sonuçta bileşikteki elementlerin oranlarını hep belli bir sayı olarak bulmuştur.Yukarıda açıklaması verilen yasa aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılaştırma cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Buz - silgi - Hava - Su - Zeytinyağı - Tahta - Su Buharı - KekYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi katı haldedir? 41' in 9 fazlasının 9 fazlası kaçtır ? 67 sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (I) Çocukluk yıllarımda küçü bir defterim vardı.(II) Gödülerimi, duyduklarımı güü en güelsaatlerinde bu deftere yazardım. (III) Geçiğmizyaz memlekete gittiğmde çcukluk yıllarımın defterinibuldum. (IV) Defteri elime alıp neler yazmışımdiye okudum.Bu metinde numaralanmışcülelerden hangisiöneldir? 75 fındığı 4 çocuğuna eşit şekilde paylaştıran anne arta kalan fındıkları kendisi yemektedir. Buna göre anne kaç fındık yemiştir? Hangi cümlede kesme işareti eksik kullanılmıştır? Yer kabuğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi avlan- mayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan Mani dinini devletin resmî dini olarak kabul etmiştir? I. Salon, usta oyuncuyu ayakta alkışladı.II. Gözünden uyku akıyor, o ise direnmeye çalışıyordu.III. Büyüyünce sen de yuvadan uçup gideceksin.IV. Bu deli rüzgâr her şeyi alıp götürecek gibiydi.V. Sözcükler düğümlendi dilimde, sus pus oldum.Numaralanmış cümlelerin hangisinde istiare (eğretileme) yoktur? 38+43+12 = İşleminin sonucu nedir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız ( ) Kötülüğe kötülükle karşılık vermemiz gerekir.( ) Bütün peygamberler insanları güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır.( ) Kuran-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir.( ) Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara, en kısa suresi de Kevser suresidir.( ) Kuran-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisi yurdumuzda görülmez? Soruda verilen duruma uygun ifadeyi işaretleyiniz.You are not good at using computers and you have a problem with the Internet and cant use it. You call your friend. You say: Aşağıda verilen canlılardan hangisi sadece mikroskopla görülebilir? Klasör ve dosya oluştururken aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisini kullanabiliriz? Ülkemizde tüketilen tütün, üzüm, pamuk ve zeytinin yarısına yakınını üreten bölgemiz, aşağıdakilerden hangisidir? Egemen teyzesinin düğünündeydi. Salonda gelin ile damadın bulunduğu yere gitti. Teyzesinin kulağına, Eşinle konuşurken ona ne demeliyim? diye sordu.Teyzesi ona ne demiştir? Kimileri geleceği bilmenin iyi olacağı iddiasında. Oysa ben buna inanmıyorum. Bu durumda hayat çekilmez olur. Bir yıl sonra kazada kolunuz kopacak. Babanız kanserden iki yıl sonra ölecek... Bunları önceden bilsek yaşamın güzelliklerini nasıl keşfedebilirdik?Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? • Asıl adı; Şeyh Nasıruddîn Mahmuttur.• Esnafa İslamın ticaret ahlâkını ve milli kültürü benimseten bir teşkilat kurmuştur.• İş ahlâkına sahip dürüst kişi, ancak kaliteli mal ve hizmet üretebilir. anlayışına sahiptir.Hakkında bilgi verilen İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Bir çiftlikte 48 kyoun, 27 tavuk vardır. Bu çiftlikte yabuk ve koyunların ayakları toplamı kaçtır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi diğerlerinden farklıdır? Gruplarda hangi durumda sorun çıkabilir? Kişisel bilgisayarımızdaki paylaşmak istemediğimiz bilgileri çevremizdeki kişilerden hangi yöntemle korumalıyız? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir? Üç basamaklı en büyük tek sayı ile en büyük çift doğal sayı arasına hangi işaret gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir