S:1

Çevresine göre daha yüksek ve tabandan zirveye kadar eğimli yamaçları olan yeryüzü şekillerine ne ad verilir?

Çevresine göre daha yüksek ve tabandan zirveye kadar eğimli yamaçları olan yeryüzü şekillerine ne ad verilir? sorunun cevabı "dağ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
1. Ben, iki yüzlü davranan insanlardan hoşlanmıyorum.2. Çocuklar yaramazlık yapınca hepsini azarladım.3. Ne olursa olsun, beni çağırmadıklarına bozuldum.4. Onun kitabı hakkındaki yorumlarıma biraz içerlemiş.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bilinen en büyük Geniş Alan Ağı aşağıdakilerden hangisidir? Dergide genç öykücülerin metinlerine yer veriliyor. Bu metinleri öykü denemesi olarak gördüğümü belirtmek isterim. Genç öykücülerin üstünde usta öykücülerin gölgesi olduğunu da... Bence bu, hoşgörülebilecek bir durum çünkü daha yolun başındalar. Onların da kendi yataklarında aktıkları günler gelecek, yeter ki onlara sabredelim.Bu parçadaki altı çizili sözle genç öykücüler hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda yazılan Kuran-ı Kerimin özelliklerinden kaç tanesi doğrudur? 1- Son kitaptır2- Arapça yazılmıştır3- İlk kutsal kitaptır4- Tüm insanlara gönderilmiştir Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir? I. Hataen bir şey yiyip içmekII. Kasten bir şey yiyip içmekIII. Kan aldırmakIV. Diş çektirmekBunlardan hangileri orucu bozan durumlar arasında yer alır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y harfi yazınız. (......) T.C kimlik numaramız bir başkası ile aynı olabilir.(......) İkiz kardeşler her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir.(......) Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.(......) Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir.(......) Zeybek daha çok Ege bölgesinde horon ise Karadeniz bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. Dilin gerçekliğin bilgisini verip vermediğini araştırmıştır. Ona göre biz dışımızdaki gerçekliği dildeki önermelerle ifade ederiz. Dilin mantıksal bir yapısı olduğunu ileri sürer. Bu yapı içinde önermeler, olguları yansıtırlar. O halde dilin mantıksal yapısını çözümlersek, doğru bilgiye, gerçeğin bilgisine ulaşabiliriz.Bu görüşleri savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? - - - - bir çeşit düşünce alışverişidir. Bu düşünce alışverişi, sadece konuşmacılarla sınırlı değildir. Dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenen, bu nedenle de açık oturuma nazaran daha samimi bir ortamda gerçekleşen bir tartışma biçimidir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi getirilmelidir? Ben okula saat yedi buçukta giderim. Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Günes isinlarinin gün içinde (sabah-ögle-aksam) farkli açilarla yeryüzüne gelerek sicaklik degismelerine neden olmasinda rol oynayan faktör asagidakilerden hangisidir? (-12) : (-4) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?I-Hititler çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardırII-Tarihte ilk kez parayı Frigler kullanmışlardır.III- Urartular site adı verilen şehir devletlerinde yaşamışlardır.IV-İyonlar saban kırana ,tarım arazisine zarar verene çok ağır cezalar verdiler.V-Lidyalılar ticareti geliştirmek amacıyla kral yolunu kurdular.VI-Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı Mısırla imzaladılar. Atatürkün: Gençler,................ biz kurduk. Onu yükseltecek olan sizlersiniz. İfadesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Berk 8 yıl önce 14 yaşındaydı. Berk 7 yıl sonra kaç yaşında olur? 112, 292, 240, 165 sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda baştan 2. sayı kaç olur? (7,1,2) rakamlarıyla yazılabilecek en büyük üç basamaklı çift sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından değildir? Her birinde 44 kibrit çöpü bulunan 8 kutudaki kibrit çöplerinin 137 tanesini kullandık. Geriye kaç adet kibrit çöpü kalmıştır? Tencerede 12 tabak yemek vardı. Bunlardan 6 tabağını arkadaşlarla yedik. Tencerede şimdi kaç tabak yemek kaldı? 2015 Nobel Kimya Ödülünü kim almıştır? Aşağıdakilerden hangisi günah kazandıracak bir davranış değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sınıf ortamında olumsuzluklara yol açar? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ‘Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden yücedir.ayeti aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bozkır kültürünün önemli unsurlarından biri değildir? Dinimizin namaz, oruç, hac, Zekât, sadaka, Kurban, vb. İbadetlerinin ne zaman, nasıl ve niçin yapılacağını açıklar. Evlilik, boşanma, miras, alışveriş ve ticaret gibi konular hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir? Peygamberimizin as Amr b Selemeyi imam olarak seçmesinin nedeni hangisidir? "Bizler toplumun refahını düşünen insanlarız." cümlesinde varlığın yerini tutan sözcük hangisidir? Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için;- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.- Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!...(Nahl suresi, 125. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? I. Başkarakterin çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan tipik sahne, piknik yapan bir ailenin resmedildiği sahnedir.II. Çünkü biz biliriz ki köpekler filmlerde de gerçek hayatta da bizim dostumuzdur.III. Ben çocukken her pazar sabahı televizyonda film saati olurdu.IV. O resmin olmazsa olmazı, çocuğun yanından bir dakika bile ayrılmayan sevimli bir köpekti.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarıyla ilgili kuruluşlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu´da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanda derinin görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Türkiye fiziki haritasından faydalanarak aşağıdakilerdenhangisi ile ilgili bir bilgi edinemeyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir