S:1

İsmail 14 yaşındadır. Dedesinin yaşı İsmailin yaşının 5 katı kadardır. Buna göre İsmail ile dedesinin yaşları toplamı kaçtır?

İsmail 14 yaşındadır. Dedesinin yaşı İsmailin yaşının 5 katı kadardır. Buna göre İsmail ile dedesinin yaşları toplamı kaçtır? sorunun cevabı "84" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir havuzun eni 14 adımdır. Boyu ise 23 adımdır. Kaç adım atmıştır? Bir tohum çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz ? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namaz değildir? Bir apartman kapısının giriş şifresi 9 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı ise şifre kaçtır? Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır? Çamaşır suyu – soda - kola denilince hangi maddeler aklımıza gelmelidir? Peygamberimiz (sas)in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi aşağıdakilerden hangisidir? Whats theweatherlikein Ankara in autumn? Bir hava kütlesinin maksimum nemi 20 gr ve mutlak nemi 10 gr ise bu hava kütlesinin bağıl nemi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Etekleri tutuşmak deyiminin anlamıdır? İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslamın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulundukları toplumda barış ve kardeşliğin yerleşmesine çalışmışlardır.Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez? Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren millî değerler arasında yer almaz? Selanik Askeri Rüştiyesiİstanbul Harp AkademisiManastır Askeri İdadisiYukarıda verilenlerden hangisi Mustafa Kemalin en son gittiği okuldur ? Birinci Balkan savaşı hangi tarihde olmuştur? Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşu­larımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır? Göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içerisinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Insan Haklarının özelliklerinden biri değildir? Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangidurumundan anlaşılır? Trafikte yürüyerek ilerleyen insanlara ne denir? Sadece Allahta bulunan sıfatlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Açsam rüzgâra yelkenimi; 1Dolaşsam ben de deniz deniz 2Ve bir sabah vakti, kimsesiz 3Bir limanda bulsam kendimi.4Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kişi zamiridir? Bir şeyi beğenmediğini, küçümsediğini belli etmek. anlamındaki deyim hangisidir? Cisimlerin hareketi sırasında yüzeyle temasını zorlaştıran etki ...................dir. tümcesini hangi seçenek tamamlar? Aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen gıdaların tümü hayvansal gıdadır? Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır.Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın adı yerine kullanılan bir sözcük (zamir) vardır? Aşağıdakilerin hangisinde Yanıtlarınızı verirken acele etmeyiniz. cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı vardır? Kuran Kıssalarının temel amacı hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir? Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayımlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir? Ham petrol ayrımsal damıtma kulesine pompalandığında kulenin en alt kısmından alınan petrol ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Merkez ilçedeki mahalle muhtarı hakkında aşağıdakilerden hangisi soruşturma izni vermeye yetkilidir? Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Hangi sözcükte yazım yanlışı vardır? Atatürkün kız kardeşinin adı nedir? Işıklı işaret cihazı bize hangi renkte yanınca güvenle karşıya geçeriz? Aşağıda verilen isimleri inceleyiniz. Bunlardan hangisiikili adlandırma ile adlandırılır? Aşağıda yer alan ifadelerin hangisinde cisme sadece bir çeşit sürtünme kuvveti uygulanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir