S:1

Kuvvetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kuvvetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kuvvet hareket eden cismi durduramaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bugünün işini ............ bırakma. Atasözünde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda kan akışının yavaşladığı veya azaldığı durumu ifade eder? 20171 - (-1)2020 + (-1) 2001 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Deniz, bir kutuyu yatay doğrultuda 100 m ileriye götürmek istiyor.Kutuyu aşağıdakilerden hangisindeki gibi götürürse, fiziksel anlamda en az iş yapmış olur? Kuran-ı Kerimin kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması hangi halifeler zamanında olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağını en iyi açıklayan kavramdır? Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir? Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler Bakanlık Teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibariyle en az kaç yıl görev yapanlar,iller arasında yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler? Aşağıda Anadoluda kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I. Aydında bugün sıcaklık 44 °Cye çıktı.II. Ağrıda kar yaklaşık altı ay yerde kalıyor.III.Ankarada oluşan sis, görüş mesafesini azaltarak trafikte aksamalara neden oldu.IV. Antalyaya taşındığımızdan beri kışı üşümeden geçiriyoruz.Numaralanmış ifadelerden hangileri hava durumu ile ilgili özellikleri belirtir? Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasını sağlamaz? I. Okuryazar nüfus oranıII. Tarımda çalışan nüfus oranıIII. Şehirde yaşayan nüfus oranıÜlkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur? Yazının kullanılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenmez? Bilgisayar donduysa aşağıdakilerden hangisi en son yapılmalıdır? Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Trafik kazası sonucunda acil yardım merkezi arandığında, arayan kişi hangi bilgileri vermelidir? Abdest, namaz veya diğer ibadetleri yerine getirebilmek için yapılan bir manevi temizliktir. Abdestin farzı dört tanedir.Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir? Allahın adıyla anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? İbadeler beden, mal ve hem beden hem mal ile yapılan ibadetler diye de sınıflandırılabilir.1. Namaz2. Hac3. Oruç4. ZekâtBuna göre yukardaki ibadetlerden hangigisi hem beden hem mal ile yapılır? O, hep bildiğini yapar, biz de onu kendi hâline bıraktık.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Ülkede yaşayan halkın eşit olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması öncelikle hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? A: ............B: Yes, please. Selam vermekle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bir kenar uzunluğu 24 cm olan 3 adet kare şeklindeki çerçeve yan yana getirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cmdir? 1829 Edirne Antlaşmasıyla bağımsızlığını kazanan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin özelliklerinden değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Hava kararıyordu. Önünde uzanan orman git- tikçe yoğunlaşan sis içinde görünmez oluyordu. Pek de uzak olmayan yerlerden çakal ve kurt ulumaları duyuluyordu. At, yabani hay- vanların ulumalarını her duyuşunda ürküyor; başını huysuzca sallıyordu. Sonra da dört ayağı üzerine durarak bir adım bile atmamak için direniyordu. O zaman atının yelesini okşuyor, kulağına sevgi dolu sözler fısıldıyordu.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerin hangisinde edebiyatımızdaki ilklerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Kaynama noktaları farklı olan iki sıvıdan oluşan karışımın ayrılmasında .....................yöntemi kullanılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisindede, da nın yazımı yanlıştır? Trafik kazalarında ölümlerin % 80i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir