S:1

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? sorunun cevabı "Islak zeminlerin pürüzlü malzemeler ile kaplanması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"hadise" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Şiirde veya düz yazıda seslerin ve hecelerin uyumlu bir biçimde yinelenmesine ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Elektrik enerjisinde tasarruf için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Ali altı yaşında okula başladı. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Yıl içerisinde bir akarsuyun akım miktarına meydana gelen değişime akarsu rejimi denilmektedir. Akarsuyun akımı yıl içerisinde fazla bir değişikliğe uğramıyorsa bu akarsuya düzenli rejime sahip akarsu adı verilmektedir.Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde bulunan akarsuların rejimleri düzenlidir? Bir A ülkesinde üniversiteye giriş için öğrencilerin lise hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmaların kayıtları incelenir ve sürecin de sonuç kadar önemli olduğu performansa dayalı bir ölçme aracı kullanılır. Bir B ülkesinde ise yalnızca çoktan seçmeli maddelerin yer aldığı bir sınavla öğrenciler üniversiteye yerleştirilir. A ülkesinde üniversiteye geçiş için yılda 14 bin öğrenci başvuruda bulunurken B ülkesinde bu sayı 5 milyondur.Bu paragrafa göre ölçme aracı-nüfus ilişkisi incelendiğinde ölçme aracının hangi özelliğinin daha önem kazandığı söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) sözcük yer almıştır? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın.Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. (Mehmet Akif Dizelerde aşağıdakilerden hangisine seslenilmektedir? • Gazelin ilk beytine verilen addır.• Gazelin en güzel beytidir.• Gazelin son beytine verilen addır.Bu cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir? Mesleklerle ilgili olarak yazılan cümlelerden hangisi doğru değildir? Pahalı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? Türkiye Cumhuriyeti' nin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem ne zamandır? İman, toprağa dikilen bir fidan gibidir. Fidanın yeşerip büyüyebilmesi için sulanması ve bakımının yapılması nasıl bir gereklilikse, kalpteki imanın da yaşaması için ibadetlerle desteklenmesi bir zorunluluktur.Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Almanyanın Osmanlı İmparatorluğunu kendi yanında savaşa sokmak istemesinin dinsel nitelikli nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Aşağıdaki ürünlerden hangisi eğitim alanında kullanılmaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek kelimeler vardır? Sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak ne söylenir? Doktorlar, hastaların kalplerini ya da iç organlarından gelen sesleri dinlemek için hangi aleti kullanırlar? Doğru ve etkili bir meslek seçim sürecinde birey kendini her yönüyle tanımalı ve kendi özelliklerini mesleğin gerektirdiği özelliklerle karşılaştırmalıdır.Buna göre kişinin meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur? 3/8i 93 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir? Aşağıdakilerden hangisi, gebe kadınlarda diyabetin görülme riskini artıran faktörlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi dörtgenlerin temel elemanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir? Kuranda bin aydan daha hayırlı olarak bahsedilen mübarek zamanın adı nedir? Gereksiz, tekrar eden, doğruluğu kanıtlanmamış ya da yanlış birçok bilgi internette bulunuyor. Bu ifade aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi temizliğin kişiye olan faydalarından değildir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Hz Muhammed her zamanki gibi Hira Mağarasına gitmiş, toplumun içinde bulunduğu durum için üzülüyor ve düşünüyordu. O sırada bir melek geldi ve Oku! dedi.Aşağıdakilerden hangisi bu vahyi getiren melektir? İslama göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Peygamberimiz Hz.Muhammede küçüklüğünden itibaren niçin Muhammedül-Emin deniliyordu? 1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriye2-Türkiyenin üç tarafı denizlerle çevrilidir.3-Türkiyede köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.4-Türkiyenin en önemli sorunu çevre kirliliğidir. Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür? Doktorların tavsiyesiyle günde 2 litre su içen Kemal, 182 litre suyu kaç haftada içer? Camilerde Namaz kıldırmakla görevli kişiye ne ad verilir ? Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerin günümüzde de devam ettiğine ait bir örnektir? Annem masaya 38 ceviz getirdi. Cevizlerin 15 tanesini yedim.Geriye kaç ceviz kaldı? Aşağıdaki bilgilerden hangisi kimlik belgemizde bulunmaz? Yalnızca ihtiyaçlarımı karşılayacak bir liste yaptım. diyen Efenin alışveriş listesinde hangisini göremeyiz? 342 sayısının 4/9' u kaçtır? Allaha (c.c.) ve peygamberi aracılığıyla insanlara bildirdiklerinin tümüne şüphe duymaksızın iman eden kişiye denir.Yukarıda tanımı verilen kişi kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir