S:1

485,647 ondalık kesrinde onlar basamağındaki rakam ile yüzde birler basamağındaki rakam yer değiştiriyor.
Buna göre , iki sayı arasındaki farkı bulalım

485,647 ondalık kesrinde onlar basamağındaki rakam ile yüzde birler basamağındaki rakam yer değiştiriyor.Buna göre , iki sayı arasındaki farkı bulalım sorunun cevabı "39,96" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi dilek ve dualarımızda kullandığımız dinî ifadelerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Sıkılan bir kolonyanın yaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir.Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır? Kenar uzunlukları 6 m ve 10 m olan dikdörtgen ile aynı alana sahip ve kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.Çizilecek olan bu dikdörtgenin çevresi en fazla kaç metre olur? Yüce Allaha yönelerek ondan çeşitli isteklerde bulunmaya ne denir? Aşağıdakilerin hangisinde verilen değişkenler arasındaki korelasyon kat sayısının negatif olması beklenir? Kabenin doğusunda, Hacerülesvedin tam karşısına rastlayan kuyudan çıkan, Yüce Allahın (c.c.), Hz. Hacer ile oğlu İsmaile (a.s.) ihsan ettiği kaynak suyunun adı nedir? Vücudumuzda bulunan kaslar hangi yapıdadır? Bir toplumda huzur ve mutluluğu artırmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamak gerekir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. ( ) Dileklerimizin gerçekleşmesi için Allahadua ederiz.( ) Güzel olan her türlü işe başlarken maşallah denir.( ) Helâl, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.( ) Selamlaşmak insanları birbirine yakınlaştırır ve kaynaştırır.( ) İşlerimize başlarken Bismillâhirrahmânirrahîm demeye besmele çekmek denir. Dört büyük Melekten biri olan ve görevi hala başlamamış olan melek aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi kurallı değildir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarına duyarlı olduğu söylenemez? Hangi teknolojik ürünü evimizde kullanmayız? • Hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir.• Kasılıp gevşeme hareketi ile mekanik sindirimyapar.• Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.Sindirim ile ilgili görevleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğine örnek değildir? Değişmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır? İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda verilen durumlardan hangisinde mıknatıslar birbiri çeker? Tarihçi Gibbonsun Padişahlığı boyunca Hristiyanlara Papalıktan daha iyi muamele etmiştir. dediği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? En yakın arkadaşınız bilmediğiniz bir nedenle birisiyle tartışıyor .Bu durum karşısında yapılması gereken davranış hangisidir ? 407 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali ile en yakın onluğa yuvarlanmış hali arasında kaç fark vardır? Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Boş kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işe yaramayan, yararsız anlamında kullanılmıştır? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangisinde açılmak sözcüğü uzaklaşmak anlamında kullanılmıştır? Moğolların türkleşmesine katkıda bulunan türk devleti hangisidir? Peygamberimizin Medinedeki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Bill : - - - - ?Mark : No, I didnt. I cant stand sports programmes. Hamit, 100 metrelik mesafeyi 12 saniyede koştuğuna göre 4 dakikada kaç metre koşar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur? Aşağıda verine ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birden çok yapım eki almıştır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Makroekonomikgöstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç hangi ayın ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülür? Ali: Renk ve koku ayırt edici özelliktir.Emre: Donma ve kaynama noktaları ayırt edici özelliktir.Elif: Kütle ve hacim ayırt edici özellik değildir.Saf maddeler için hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur? Hangi kelimeler arasında aşağı - yukarı kelimelerine benzer bir anlam ilişkisi vardır? İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı vilayeti hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir