S:1

3, 4, 7 ve 2 rakamları ile yazılabilen 5'ten küçük en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

3, 4, 7 ve 2 rakamları ile yazılabilen 5'ten küçük en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "4,732" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
90 788 , 89 650 ,  988 454, 908 760 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için yeni ürünler ortaya çıkarmasına ……………. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Fiziki coğrafyanın alt dallarından biri olan jeomorfoloji, çalışmalarını hangi doğal ortamda sürdürür?  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul hükümeti ile İstanbul hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığı kabul etmiş oldu?   Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) mucizelerinden değildir? Bin tanrı ili olarak bilinen İlkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam’ın paylaşmaya verdiği önemi göstermektedir? Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir.(Bakara - 184)Türkçesi verilen ayete göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da  Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve İnsanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”(Al-i İmran suresi,134)“Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?    Dört basamaklı 127b sayısı 4 ile kalansız bölünebilen bir sayı olduğuna göre b sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 100 - 2 . (52-1) = ? işleminin sonucu kaçtır? "İçerisinde birden çok Yerel Alan Ağı barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir işyeri, şehri veya bölgeyi kapsayan ağ türüdür.” Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Sümerler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? “Kızmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Günde 4 saat oyun oynayan bir çocuk 4 haftada toplam kaç saat oyun oynamış olur? “3576” sayısının onluğa yuvarlanışı aşağıdakilerden hangisidir? Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren kimdir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli ile ilgili araştırma yapan bilim İnsanlarından birisi değildir? Yüce Allah tarafından evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiş me­lek hangisidir? Bir lokantaya pirinç, bulgur ve nohut alınıyor. Alınan pirinç 25 kilogramdır. Bulgur pirinçten 6 kilogram eksik, nohut bulgurdan 3 kilogram  fazladır.Buna göre lokantaya kaç kilogram nohut alınmıştır? Ali          : Allah’ın varlığını ve birliğini nasıl kavrayacağımızı öğretir.Ahmet    : Güzel ahlaklı olmamızı ister.Hasan    : Namaz kılmamızı öğütler.Mehmet : Yoksul ve kimsesizlere yardımı teşvik eder.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi Kur’an’daki inanç esaslarıyla ilgili bir konudan söz etmektedir? Avrupa Topluluğu (AT) aşağıdaki hangi antlaşma ile Avrupa Birliği (AB) olarak yapılandırılmıştır?  Guru Nanak’ın İslam’ın bazı prensipleri ve Hindu inançlarını karıştırarak oluşturduğu din aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden biri değildir? İç Anadolu Bölgesi’nde hangi iklim türü hâkimdir? Futbol oyunu oynayan çocuklar arasında hangisinin nabız atışının daha az olması beklenir?   Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir? (I) Yahya Kemal Enstitüsü, Yahya Kemal'in bütün eserlerine (külliyat) "Siyasi Hikayeler" cildini de ekledi. (II) "Siyasi Hikayeler" büyük şairin Osmanlı tarihiyle ilgili anekdotlarından kurulmuş öyküler, sohbetlerdir. (III) Bu hikayelerde imparatorluğu yöneten kişilerin serüvenlerini okuyoruz. (IV) Şairin deneme ile öykü türü arasında kalan bu ilginç çalışması, bize bir imparatorluğun anatomisini vermekte. (V) Hayranlarınca sık sık övülen bu eser, şairin tarih anlayışını ortaya koyması bakımından ayrıca önem taşımaktadır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar yorum yapmamıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi dayanışma ve yardımlaşmaya örnektir? Cemaat ile kılınan farz namazlardan hangisi  sadece öğle vaktinde kılınır? • Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar.• Vadi yamaçları basamak şeklindedir.• Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır.Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir? “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bu ayetin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir? “İç” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle öbekleşerek deyimleşmemiştir? Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin eni 13 metredir. Boyu ise eninin 2 katıdır. Bahçemizin çevresi kaç m dir? İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği ses frekans değer aralığı kaç Hz’dir? Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür? İsteklerimizin yerine getirilmesi neye bağlıdır? Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir