S:1

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğ­rudur?

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğ­rudur? sorunun cevabı "0.004 < 0,04 < 0,4   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  What - - - - from 6 to 7 last Friday? Ailenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi gösteren çizelge veya listeye ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yanmak" kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? “Kemal, okula geç kaldı.” cümlesinde “Kemal” kelimesinin yerine aşağıdaki zamirlerden hangisi yazılabilir? Allah, Rum Sûresi'nde ''İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) yüzünden karada ve denizde bozulma ortaya çıktı.'' buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ayette ifade edilen bozulmalardan gösterilemez? Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin “eş seslisi” (sesteş) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasının nedenlerinden değildir? Cumhuriyet tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?  Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi maddedir? Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde deprem olma olasılığı daha yüksektir? Yiyeceklerin bozulmasını engelleyen cihaz hangisidir? 100- 85 - 70 - ? - 40 - 25 kurallı sayı dizisinde? yerine hangi sayı yazılmalıdır? İki çeşme dakikada toplam 100 L su akıtıyor. Biri, diğerinin 3 katı su akıttığına göre fazla akan çeşmeden dakikada kaç litre su akmaktadır? Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan aşağıdaki buluntulardan hangisi, o bölge halkının Tarih Çağlarında yaşadığını kanıtlar? Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer alır? Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap veya sahife verilmemiştir? Elektrik devresinde, alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir? Bir gazetenin görevi, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri zamanında ve doğru olarak yayımlamak, haberleri herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan ve etkilenmeden yansız biçimde geniş halk kitlelerine duyurmaktır.Bu parçada, bir gazetenin sahip olması gereken özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız. (…. )  Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(…. )  Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.(…. )  Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.(…. )  Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.(…. )  Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Bir akvaryumda 26 tane balık vardı. Balıklardan 7 tanesi satıldı. Geriye kaç balık kaldı? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?25 + 5 = .... ÷ 10 Emniyet kemeri neden takılmalıdır ? Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir? 1. İnönü savaşı  aşağıdaki cephelerden hangisinde yapılmıştır ? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?  “Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları hâlde, ağızlarıyla “inandık” diyenler ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin...” (Maide suresi, 41. ayet)Bu ayette iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? ”Hangi sayının 5 fazlasının 3 katı 42’ye eşittir?” verilen ifadeye uygun cebirsel ifade hangisidir? (? ) Bu işareti hangisinin sonuna koymalıyım? Varlıkta süreklilik ve hareketlilik esastır. Toplumsal dinamiklere baktığımızda hiçbir şeyin yerli yerinde durmadığını görürüz, her şeyin yavaş yavaş da olsa devingen hâlde olduğunu fark ederiz. İstesek de istemesek de zaman, bu hareketliğin farkına vardırır. Önemli olan bunun hazırlıklı olarak farkına varmaktır. O, bizi etkisi altına almadan biz kendimizi yenileyebilirsek bu hareketlilik içinde sürekliliği “bir insan” olarak gerçekleştirmiş oluruz. Aksi hâlde biz yönlendiren değil yönlendirilen, etkileyen değil etkilenen durumunda kalmış oluruz. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Kahverengi" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? 4789 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala   Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Artos Dağı hangi ilimizdedir? Enes  :Our teacher asked some questions about jobs. But I couldn’t answer the question about miners. What does a miner do?Mom  :Oh, honey! A miner - - - -. “ Elli baş koyun getirdiler.” cümlesindeki  “ baş” sözcüğünün anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? Devşirme kanununa göre Osmanlı’da 14-18 yaş arası Hristiyan çocukları kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınanlar enderundaki eğitimden sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu’da da uygulanmıştır. Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle çocuklarının devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir. Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı olan çocuğu tercih edilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir kelime vardır?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir