S:1

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yan­lıştır?

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yan­lıştır? sorunun cevabı "0,41 < 0,4 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Mustafa Kemal’e “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir? Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?  Salih gözlerini açtığında hiç bilmediği bir yerdeydi. Ellerini ve ayaklarını oynatmak istedi ama mümkün değildi. Sadece başını ve gözlerini sağa sola çevirebiliyordu. Burası neresiydi? Neden buradaydı? Biraz mücadele etti ama bir türlü kımıldayamadı. Göğsünde bir ağrı hissetti ama bir anlam veremedi. Çok sıkışmıştı tuvalete gitmesi gerekiyordu… tam bu sırada içeriye hemşire kıyafetleri giymiş biri girdi. “Sakin olun efendim kalp ameliyatınız başarıyla gerçekleştirildi.”Bu metne göre insanın doğası gereği ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisidir?  Trablusgarp Savaşının nedeni nedir?   Aşağıdakilerden hangisi besinleri uygun ortamda saklamak ve mikroskobik canlılardan korumak için kullanılan yöntemlerden biri değildir? Tüm dünyada ………………………………..   dünya çocuk hakları günü olarak kutlanmaktadır.      Yukarıda boş bırakılan yeri hangi seçenek tamamlar? “ Biraz yün satmak istiyorum.” demişti çoban, tüccara. Tüccar, ikindiye kadar beklemesini söyledi. O da mağazanın önündeki kaldırıma oturup heybesinden bir kitap çıkardı.- Çobanlar kitap okumaz ki, dedi tüccar.- Kitaplar, koyunlardan daha öğreticidir, diye yanıtladı genç çoban.Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? “Bu ülkenin en meşhur yemeği dana eti ve soğanla yapılan gulaştır.” Yukarıdaki sözü söyleyen biri aşağıdaki ülkelerden hangisini anlatmaktadır? İtilaf devletlerinin TBMM’ nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi ne ile gerçekleşmiştir? I – Sert cisimlerle, ucu sivri eşyalarla karıştırmamalıyız. II – Soğuk havalarda dışarı çıkarken korumalıyız.III – Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız. Yukarıda verilenler hangi duyu organımızın sağlığını korumakla ilgilidir?   Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır? Aşağıdakilerden hangisi, Allah sevgisinin bir sonucu olabilir? Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dolanımının süresi ne kadardır? Kaç tane 500 mL 10 litre eder ? Kuran-ı Kerim hangi sahabe zamanında kitap haline getirilmiştir? Hac kimlere farzdır? Aritmetik ortalaması 24 olan beş sayıya hangi sayı eklenirse aritmetik ortalama 27 olur? 3 yüz binlik +8 binlik + 2 yüzlük + 1 onluk  Yukarıda çözümlenişi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Mevlana Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere virgül (,) konulamaz? Kuran-ı Kerimde kaç tane peygamber adı geçmektedir? “Yaz” fiili, aşğıakilerin hangisinde genişzaman2. çğl kişsine göe çekimlenmişir? XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Medrese eğitimi görmüş, Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde duygu ve dü-şüncelerini sade Türkçe ile halkın anlayabileceği tarzda söylemiş bir şairdir. İlahi adı verilen şiirlerinde Allah aşkını, insan sevgisini ve hoşgörüyü işlemiştir. “Risalet’ün Nushiyye” adlı bir eseri vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerin hangisidir? İki sayının toplamı 80’dir. Büyük sayı küçük sayının 4 katıdır. Büyük sayı kaçtır? 1. Her sesin bir kaynağı vardır.2. Ses, dalgalar hâlinde yayılır.3. Ses, her yöne yayılır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Soru işareti hangi cümlede yanlış kullanılmıştır? Ali pazara  90  tane  yumurta götürdü. Öğleye kadar 37, öğleden sonra da 29  tane yumurta sattı.Ali’nin geriye satamadığı kaç yumurtası kaldı? Sigara içerisinde bulunan ....................... bağımlılığa sebep olur.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisini yazmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? Gözde is in her room now. She is studying her lessons - - - -. Sıvıların kütlelerinin ölçümü yapılan boş durumdaki kütlelerine ne denir? Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hem pil, hem de şehir elektriği ile çalışabilir? Aşağıdakilerden hangisi solunumda görevli yapı ve organlardan değildir?   Türk edebiyatının önemli eser-lerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı - - - -Dönemi’nde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyanmetinde asıl anlatılmak istenen Budizm’dir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır? “Can she play guitar?” Cümlesinin cevabı nedir? Çözümlenmiş hali “ 8 yüz binlik + 2 binlik +  4 onluk” olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki teknolojik gelişmelerin hangisi sağlıkla ilgili değildir? Aşağıdaki davranışların hangisinde bir eşleştirme hatası yapılmıştır?  Bir kenarının uzunluğu 15 cm olan kare şeklindeki bir kitabın çevresi kaç santimetredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir