S:1

Dünyamızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Dünyamızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Atmosfer" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?   “İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir. İnsanın söylediğini yapması, verdiği sözde durmasıdır. Bütün Peygamberler bunu ilke edinmiştir.”Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki olay aşağıdaki seçeneklerden  hangisinde doğru verilmiştir?  Let’s play football, ………?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yeryüzü şekilleri hakkında yanlış bir bilgidir? Hava     -     Toprak -   SuYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? “Kediyi çocuklar yakalamıştı.” cümlesinin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? 1047+928=?Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? “Kıyam bi nefsihi’’ sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İllerimiz ve meşhur oldukları ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  351 + 264 = ? işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir? Kur’an’ı Kerim peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’ e nerede indirilmeye başlanmıştır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi süratin birimlerinden biridir? Saat  09.45’te Bursa’dan hareket eden otobüs 3 saat 25 dakika sonra Eskişehir’e varıyor. Otobüs ,Eskişehir’e saat kaçta varmıştır ?   Nurhak Dağı hangi ilimizdedir?  Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler     bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş.Kiraz ağacının çiçekleri  hangi  renk  açarmış?  Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?  Sinop yarımadası ve Kapıdağ yarımadası’nın oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri olamaz ? 72, 116, 216, 611, 109 sayıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan ikinci sayı hangisi olur? We were - - - - hungry that we ate all the meal. Ceviz ağacında 86 tane ceviz vardır. Ayşe 25, Emel de 37 ceviz topladı.Ağaçta kaç ceviz kaldı? 4 düzine fındıkla 3 deste fındık kaç fındık eder? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi yurdumuzda görülmez? “Ey İman edenler! Sadaka verdiğiniz kimselere başa kakmak, incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah’a ve  ahiret gününe inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin...” (Bakara suresi, 264. ayet)Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kâbe etrafında 7 tur dönmeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir? Alanı 36 santimetrekare olan dikdörtgenler çizilecektir.Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olacak şekilde en fazla kaç dikdörtgen çizilebilir?  My father - - - - his car now. Oyun oynamaya giderken önce;I.Dönüşte annemize haber vermeliyiz.II.Ayakkabılarımızı giyer dışarı çıkarız.III.Annemizden izin isteriz.Davranışları sıraya koyduğumuzda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? BİRAZ DAHA HAKİKATServetifünun Edebiyatı’na ne kusurlar bulunuyordu? İlk itiraz bu eserlerin anlaşılamaması idi. Dikkat olununca bu “anlaşılmamak” tabirinin iki mevkide icmal olunduğu (toplandığı) görülüyordu. Ya bir mana istihrak edilememek ya bir zevk alınmamak kasdolunuyordu. Evet, bu itirazın iki ciheti de haklıdır. Servetifünun Edebiyatı’nı anlamayan ve ondan bir zevk almayan vardır. Fakat bu böyle bir kaziyye (hüküm) ki eski ve de sabittir. Çünkü anlayan ve zevk alan da vardır.Bu parçadan hareketle Servetifünun Dönemi tenkit yazılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 30'dan başlayıp 4'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? 9 ile 2 sayısı arasında kaç fark vardır? Çağımız sanatı hemen her alanda büyük bir anlatım zenginliğine sahiptir. Farklı çevrelerden, hatta kültürlerden etkilenme olayı çağımızda tüm açıklığıyla ortaya çıkar. Etkilenme, sanatın “evrenselliğini” destekleyen bir durumdur.Yukarıdaki paragrafta sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur? “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra karşılığı tastamam verilecektir.”(Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlar arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır?  Berit Dağı hangi ilimizdedir? (I) Japonya, uzay çöplerini temizlemek için ürettiği metalik örgü ağını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırdı.(II) 700 metrelik bu devasa ağ, bir Japon balık ağı üreticisi tarafından tasarlandı. (III) Tıpkı bir balık ağı gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini büyük uzay çöplerinden temizleyecek.(IV) Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olmasıdurumunda aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yöneti- len bir ülkeye ait özelliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir