S:1

Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir?

Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hava küre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Kilogramı aynı fiyatta olan yeşil zeytinden çeyrek kilogram, siyah zeytinden yarım kilogram aldım. Aldığım zeytinler için 18 TL ödedim.Bu zeytinlerin bir kilogramı kaç TL’dir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre Sayıştay, merkezîyönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç kaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar? 5 saat 15 dakika kaç dakikadır? “Tartmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır? İnanan ve sorumluluklarının bilin- cinde olan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hâle geçer? Nemrut Dağı hangi bölgemizdedir?   “Hafızam çok kuvvetlidir, hiçbir şeyi unutmam.” cümle- sinde altı çizili sözcük beş duyumuzla algılayamadığı- mız bir kavramı karşılamaktadır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur? Geçmişteki insan topluluklarının faaliyetlerini; yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, nedensonuç ilişkisi içinde, tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Şair, bu şiirini eşi Fatma Hanım’ın Beyrut’ta ölümü üzerine yazmıştır. Bu şiirde, şair, yaşam ve ölüm kavramlarının insanda yarattığı çelişkili duygulara yer vermiştir. Şairin tezatlarla dolu yapısı bu şiirde de kendini göstermiştir. Şairin kuşku ve inkâr derecesine ulaşan duyguları, ölüm karşısındaki çaresizlikle teselli arayan bir duyguya dönüşmüştür. Şairin yaşamın katı gerçeği karşısında hayale sığınma isteği, romantik yapısını ortaya koymaktadır. Sanatçı bu şiirinde oldukça ağır bir dil kullanmıştır.Bu parçada tanıtılan şiir ve şairi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? İpeğin ayrı bir değere sahip olduğu zamanlarda Osmanlı evlerinde insanların yaşam alanı çok dardı. - - - - konağın büyük kısmı ipek böceği ve dut yaprağı depolamak için kullanılıyordu.Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önce gelir? En uzun kenarı 18 cm ve kenarları arasında 2’şer cm uzunluk farkı olan bir üçgenin çevresi kaç cm olur? Aşağıdakilerin hangisinde makale türüyle ilgili bilgi yanlışlığı vardır? Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir.   Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi 3. çoğul kişi ve gelecek zamanda çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “O, sabahı aydınlatandır. O,geceyi dinlenmezamanı, Güneş ve Ay’ı(vakitlerin tayini için) birerhesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve herşeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir.”(En’am suresi, 96. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Osmanlı-Sırp savaşları kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari üzerindeki etkisiyle ilgili değildir? Romantik sanatçılar; eser kahramanlarını iyi-kötü şeklinde sınıflandırırlar, iyiyi alkışlayıp kötüyü ıslıklarlar. Realist sanatçılar ise kahramanları aynasal bir tavırla okuyucularına sunarlar. Böylece eserlerinde kişiliklerini gizleyen realistler, kahramanlarıyla ilgili kararı okuyucuya bırakırlar.Bu parçada “kişiliklerini gizlemek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sarah : I want to make a cake.Efe : - - - -?Sarah : Some flour, eggs and some sugar.  Yarım litresi 13 TL olan kolonyanın 3 litresine kaç TL öderiz? “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70. ayet)Bu ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?  Efes, Milet, Foça ve İzmir’ de şehir devletleri kurmuşlardır. Sanatsal eserler ve büyük tiyatrolar inşa etmişlerdir.Yukarıda anlatılan Anadolu medeniyeti hangisidir ? Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? Ona bu akşam gitme dedim ……….. beni dinlemedi.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi bağlaç getirilmez? Aşağıda verilen karasal biyomlar içerisinde biyoçe-şitliliği en zengin olanı hangisidir? I. Emanet: Güvenilir olmaII.  Fetanet: Üstün bir zekâya sahip olmaIII.  İsmet: Doğru sözlü olmaIV. Tebliğ: Günah işlemekten korunma Peygamberlerin ortak özelliklerinden hangilerinin açıklamaları doğru verilmiştir? Yediğimiz besinlerin tadının alınması ağızda başlar.Aşağıdaki olaylardan hangisi bu durumu sağlar? ‘uzak-yakın’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide vardır? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? “Annem pazardan ……… aldı.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İlk askerî başarısını, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır.Bu bilgiden, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlardan değildir?  ma - pı- ra - la - ka - saYukarıda verilen hecelerle aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulabilir? İklim olaylarının meydana gelmesinde aşağıdaki atmosfer katmanlarından hangisinin belirleyici etkisi daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin görevleri arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir