S:1

Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ormanları çoğaltmak ve korumak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi  olarak kullanılmaz?     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir?  Şiirlerinde evler, odalar, sokak, doğa konularını işlemiştir. Ev konusunu çok işlemesi nedeniyle “evler şairi” olarak anılmıştır. Bir anlayışın eğemenliğine girmeden kendine özgü bir şiir dünyası kurmuştur. Halk kültüründen aldığı unsurları Batı şiiri ile birleştirmiş-tir. Radyo oyunları da yazmıştır. “Kapalı Çarşı, Evler, Eski  Toprak” eserlerinden  bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bulgar-Osmanlı devletinin savaşları kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi.Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? Aşağıdakilerden hangisini Allah’ın yapılmasını serbest bıraktığı şeylere denir? Aşağıdakilerden hangisi görüş değildir? “Karnabahar" kelimesinin ünsüz harfleri hangi seçenekte yoktur?  Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? ?– 174=537 işleminde eksilen sayı kaçtır? • Batı Avrupa • Kuzey Amerika• Güneydoğu Asya Bu yerlerde ticari faaliyetlerin yoğun olması üzerinde I. pazar imkanlarının gelişmiş olmasıII. ulaşım imkanlarının yeterli olmasıIII. üretim ve tüketim faalietlerinin yoğun olmasıverilenlerden hangileri etkili olmuştur ? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa ( D ) yanlışsa ( Y ) yazınız             (.....) Kuran mezarlıkta okumak ve fal bakmak için inmiştir.(.....)  Allah’ın vahiy ve peygamber göndermedeki temel amacı insanı küfrün karanlığından kurtarıp doğru yola iletmektir(.....) Hz. Süleyman (as)  Hz. Davud (as) ın babasıdır.(.....) Hz.Davud ‘dan kalan hatıralardan biri de Savm-ı Davud(Davut Orucu)’ dur.(.....) Allah’ın kendisine kutsal kitap verdiği peygamberlere resül denir. Aşağıdakilerden hangisi, iş yerlerinde temizlik ve düzenin sağlanması için yapılması gerekenlerdendir?  (1) Yine kış mevsiminde tipi başlamıştı ve göz gözü görmüyordu. (2) Ağrı Dağı’nın görüntüsü yavaş yavaş kayboldu. (3) Bırakın küçükleri büyük tepeleri görmek bile çok zordu. (4) Bu yüzden avcılar, avlanmaktan vazgeçip evlerine dönüyorlardı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir kelimeye yer verilmiştir?  Mekke, Medine, Taif gibi önemli şehirler nerede yer alır? Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  “Kimsenin kimseyi tanımayacağı kadar kalabalık, karışık ve telaşlı bir durum.”  anlamına gelen deyim hangisidir? Maden sanayinin pek çok alanında, binalar ve inşaatlarda kullanılan maden hangisidir? Bilimsel çocuk dergileri yaşamla ilgili birçok bilgi vermektedir. Sadece çocuklar değil büyükler de bu dergileri zevkle okumaktadır. Aylık çıkan bu dergileri gazete büfelerinden, kitapçılardan ve marketlerden satın alabilirsiniz. Ayrıca bu dergilere yıllık abone de olabilirsiniz.Bu metinde ''bilimsel çocuk dergileri'' ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının sebeplerinden biri değildir? Biz bir şeyi düşünsek de düşünmesek de o şey vardır. Gerçek, sadece düşünce ile kavranamaz; onda bir parça akıldışılık olmalıdır.Bu görüşlere sahip bir filozof aşağıdaki ifadelerden hangisini savunamaz? Günümüzden 3,7 milyar ile 600 milyon yıl önceki dönemi kapsayan ilk bitki ve tek hücreli canlıların ortaya çıktığı jeolojik zamanın adı nedir? "Annem, çürük dişini çektirmek için doktora gitti." Cümlesindeki varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç değildir? Urartular ölülerini oda biçimindeki mezarlara gömmüşlerdir.Buna göre Urartular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?   9 x 9 x 9 çarpımının üslü biçiminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Miili Mücadelede savaştığımız düşmanlar ve cepheler eşleştirmesinin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? Ali koşarken düşüp dizini yaraladığına göre  iyileşmesi hangi besinden daha çok alması gerekir? Aşağıdakilerden hangisini bütçeye göre diğer ihtiyaçlardan sonra alınmalıdır? Göğüs kafesinde hangi organlar bulunur  ?   I. Genellikle 5 harften oluşur.II.  Dosya adından önce gelirler. III.   Ona bakarak dosyanın türünü anlayabiliriz.Dosya uzantıları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya  hangileri doğrudur? Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı a41b sayı- sının 5 ile bölümünden kalan 1’dir.Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için a’nın alabileceği değer kaçtır?  TBMM, 1 Kasım 1922’de Saltanat’ı kaldıran kanunu kabul etmiş, fakat aynı gün  halifeliği  kaldırmamıştır. Halifeliğin kaldırılmasını  daha sonraki bir zamana  bırakmış ve    halifeliği 3 Mart 1924’te kaldırmıştır.     Saltanatla halifeliğin aynı zamanda kaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir