S:1

Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır?

Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır? sorunun cevabı "Çip konulması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Peygamberimiz aşağıdaki tarihlerden hangisinde Medine’ye hicret etmiştir? "kesmek’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Bir yakıt olarak etil alkol ve benzin kıyaslandığında, aşağıdakilerden hangisi etil alkolün benzine göre zayıf yönlerinden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Sosyal paylaşım sitelerinde kayıt esnasında ve sonrasında tüm _____________________ paylaşmayınız. Profilinize ait gizlilik ayarlarını gözden geçiriniz ve herkesin ________________________ görmesini engelleyiniz.Boş bırakılan yerlere yazılması gereken tek bir sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede başlamıştır? 123 sayısı, rakamlarının sayı değerleri toplamından kaç fazladır? Kur’an-ı Kerim de ayetlerin birleşmesiyle oluşan bölümlere ne ad verilir? Bir yarışta üçüncünün önündeki kaçıncı olur?  "Kırk bir milyon üç bin altmış sekiz" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin özelliklerinden biridir? Dünya’nın etrafını bir battaniye gibi saran katman hangisidir? 1 – Kulak       a – Cisimlerin yumuşaklığını   2 – Göz           b – Cisimlerin çıkardığı sesler3 – Deri           c – Cisimlerin renkleriDuyu organlarımız ile cisimlerin bu organlarla algılayabildiğimiz özellikleri eşleştirilecektir. Buna göre hangi eşleştirme doğru olur?   Aral Gölü hangi nehirlerin bilinçsizce kullanılması sonucu kurumuştur? Mehmet’ in 28 tane cevizi vardır. Mehmet, cevizlerinden 4 tanesini kırıp yemiştir. Mehmet’ in geriye kaç tane cevizi kalmıştır? I. NaClII.  HO 2III. Cl2Yukarıdakilerden hangilerinin kimyasal türü moleküldür? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, “Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgileri ifade eden kavram” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  Bir yazının boyutunu,rengini, şeklini değiştirmek için hangi menü kullanılır?  Bir yıl süre ile İngilizce çalışmaya karar verdim. 38 hafta 3 gün çalıştıktan sonraçalışmaya ara verdim. Kaç gün daha çalışırsam bir yıl çalışmış olurum? • Aşırı yağış• Eğimli arazi• Bitki örtüsünün tahribiVerilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdakidoğal afetlerden hangisi gerçekleşir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır  ? Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?   90784 -  .. ... =  75152 çıkarma işleminde çıkan sayı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir ülkede;- Egemenlik hakkının millette olduğu,- Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımının yapılmadığı,- Herkesin düşüncelerini özgürce ifade ettiği görülmektedir. Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?   Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması zorunlu değildir? Katı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi “kök “durumunda olan bir sözcüktür?  Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır. Hangisi bu kurallardan değildir? Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerden çok ahlaki sonuçları üzerinde durmuştur. Manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini eserlerinde dile getiren sanatçının “Tohum, Bir Adam Yaratmak” önemli  eserlerindendir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? XIV. yüzyıl klasik edebiyat şairlerindendir. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıyla uygulamıştır. Tasavvuf düşüncesinin yaygın olduğu XIV. yüzyılda din dışı konularda şiirler yazmıştır. Kaside, gazel ve mesnevilerinde aşk duygusunu işlemiştir. Kendisinden sonra gelenler üzerinde büyük etkisi olan şairin “Cemşid ü Hurşid” adlı bir mesnevisi  vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? I.  AteşII. SuIII. ToprakYukarıda verilenlerden hangileri Aristo’nun belirttiği dört element içerisinde yer alır? Aşağıdaki ülkelerden hangisi gelişmiş bölgeler sınıflandırması içerisinde gösterilemez? Ahmet Bey: Selamünaleyküm Rüstem Efendi!Rüstem Efendi: Aleyküm Selam Ahmet Bey! Allah’ın peygamberimize ilk emri hangisidir?)  Aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır? ( 5 - 15 - 35 - 75 - 155 -  A  -  B  ) örüntüsünde  A  ve  B  yerine  gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır ? Amasya Genelgesi’nin;•   Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.•   Merkezî Hükûmet, üzerine aldığı sorumluluğungereklerini yerine getirememektedir.maddeleriyle, Kurtuluş Savaşı’nın neyi kamuoyuna ilan edilmek istenmiştir? “ Çalışkan arılar bütün gün mis kokulu çiçeklerden polen topladılar.” Cümlesinde kaç tane sıfat vardır? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokula kayıtla ilgili okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan kaç aylık olanları velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir