S:1

Hayvanları, bitkileri seven bir çocuk aşağıdaki hangisini düşünmez?

Hayvanları, bitkileri seven bir çocuk aşağıdaki hangisini düşünmez? sorunun cevabı "Ağaç dallarını koparmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bitlisli bir er yüzüne bir anlam yakıştırır İnkâr dolanır sesinin diyetineÖmrü kırışıklığa kayıtlıdır Yiter, gider bir türküdeBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?  Namaz kılacak kişinin abdest alması veya gerekli durumlarda boy abdesti almasıdır.Bu açıklama namazın şartlarından hangisine aittir? Aşağıdaki doğal varlıklardan hangisi Karadeniz Bölgesi’ndedir? Atatürk Samsun’a niçin gitmiştir? Krakatua Yanardağı hangi ülkede yer alır?  Ahmet amca, 27 litre benzine 81 lira ödedi. Benzinin 1 litresi kaç liradır? ''İpin ucunu kaçırmak '' deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Canlılarda kemiklerin yapısında bulunur. Suni gübre yapımında bu element kullanılır. Havai fişek ve kibritlerin yapımında da yine bu elementten yararlanılırYukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 4 ile kalansız olarak bölünebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins isimdir? Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? Yenisey Yazıtları’nın en eski ürünleri, 5 ve 6. yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen ve “balbal” adı verilen mezar taşlarıdır. Ancak bu yazıtlar, mezar taşlarına yazılmış bazı isimlerden ve birkaç Türkçe sözcükten ibarettir. Yazıtlar, Yenisey Irmağı yöresinde bulunduğu için bu adı almıştır.Bu parçadan hareketle Yenisey Yazıtları’nın edebiyat çalışmalarına pek yansımamış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Güneş'in etrafında dönen gök cisimlerine ne ad verilir? Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar? Düzenli ordu’nun ilk zaferi hangisidir?  Devlet Tiyatroları hangi alandaki ihtiyaçları karşılar? Büyük ülkümüz en uygar,  en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.Mustafa Kemal’in 10. yıl nutkunda sözünü ettiği bu ülküye ulaşmak için, aşağıdaki ilkelerden hangisini öncelikle benimsemek gerekir? Normal sıcaklık ve basınçta sıvı şekilde olan ve kolaylıkla buharlaşabilen ayrıca neden olduğu meslek hastalığının önlenmesi için ise yasa çıkarılan ilk metal aşağıdakilerden hangisidir?  İnsanların ibadet etmelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Selda’nın boyu 1 m 24 cm, Asu' nun boyu 1 m 20 cm ‘dir. İkisinin boyları toplamı kaçtır? İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlar. Yukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır. “Başladığımız işi çabuk bitirelim dersek, o işten sonuç alamayız. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz.”  Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “uzak” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?   “cevap” ile “yanıt” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………. , onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ………....denir Hazırladığı proje ödevi için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini ziyaret eden bir öğrencinin, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili araştırma yaptığı söylenebilir? Araplar, aşağıdaki hangi uy- garlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır? Allah’ınHer canlıya merhamet eden , şefkatle davranan anlamındaki ismi hangisidir? Hz. Muhammed kaç yılında doğmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim kullanılmamıştır?  Arıların üremesi ile ilgili olarak;I. İç döllenme-dış gelişme görülür.II. Diploid bireyler dişidir.III. Erkek arıların genetik yapısı farklıdır.verilenlerden hangileri doğrudur? “ sene  -  yıl ”  arasındaki ilişki, hangi seçenekte de vardır?   Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması yeryüzü şekillerinin doğrudan hangi özelliği hakkında bilgi verir? “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksız- lık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...” (Enfâl suresi, 25. ayet)Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Trafikte yolcu olarak hangisi yapmamız doğrudur? İkinci Balkan savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılar ile ortak özellikleri arasında yer almaz? İçinde bulunduğu teneke ile tartılan zeytinyağı 8 kg geliyor. Tenekenin darası 2 kg ise zeytinyağının kütlesi kaç gramdır? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendika şubeleri en az kaç üye ile kurulur? BİRAZ DAHA HAKİKATServetifünun Edebiyatı’na ne kusurlar bulunuyordu? İlk itiraz bu eserlerin anlaşılamaması idi. Dikkat olununca bu “anlaşılmamak” tabirinin iki mevkide icmal olunduğu (toplandığı) görülüyordu. Ya bir mana istihrak edilememek ya bir zevk alınmamak kasdolunuyordu. Evet, bu itirazın iki ciheti de haklıdır. Servetifünun Edebiyatı’nı anlamayan ve ondan bir zevk almayan vardır. Fakat bu böyle bir kaziyye (hüküm) ki eski ve de sabittir. Çünkü anlayan ve zevk alan da vardır.Bu parçadan hareketle Servetifünun Dönemi tenkit yazılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir