S:1

I. Yön oku
II. Levhalar
III. İşaretler bölümü
Krokide yukarıdakilerden hangilerinin olması gerekir?

I. Yön okuII. LevhalarIII. İşaretler bölümüKrokide yukarıdakilerden hangilerinin olması gerekir? sorunun cevabı "I - II - III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
• Enes b. Mâlik ve Hz. Ali’yi küçük yaşlarında yanına alması• Küçükleri gördüğünde hal hatır sorup onlarla şakalaşması• Enes’in kardeşinin ölen kuşu için ona taziyeye gitmesiBu bilgiler Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Filiz : I’m bad at playing basketball.Fatih : Me, too. ........................ It’s very cold today. ................ 8 tane onluk + 9 tane birlik kaç eder? I have ............. I’m going to be an actor. Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve yüklemi isim tamlamasıdır?       Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine asılan “Hoş geldin Ramazan” vb kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resime……….denir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? Bakanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı aşağıdakilerden hangisi yargılar?  Gözle görülemeyecek derecedeki canlıları hangi laboratuar aracı ile görürüz?  I. Sıvı maddelerin tanecikleri yer değiştirme ha- reketi yapar.II.   Gaz halindeki maddeler sıkıştırılabilir.III.   Katı maddelerin tanecikleri düzenli bir yapıya sahip değildir.Yukarıda maddenin fiziksel halleriyle ilgili veri- len bilgilerden hangileri doğrudur? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Elle tutulup,gözle görülebilen bilgisayarın fiziksel kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu’nun bitmez tükenmez binlerce, on binlerce atasözü vardır. Her biri bir ders niteliğindedir bu sözlerin. Örneğin “Ayağını yorganına göre uzat.”                                                                                1derken maddi yönden hesaplı olmak; “Sürüden ayrılanı kurt kapar.” derken birlik ve                                                                                2beraberliğin önemi; “Ağaç yaş iken eğilir.” derken                                                  3doğaya zarar vermemek gerektiği; “Dost acı söyler.”                                                                  4derken de yakınlarımızın kusurlarımızı çekin- meden söyleyebileceği vurgulanmıştır. Bu metindeki numaralanmış atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır? Aşağıda werilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İyi bir devlet yönetiminin olması için yönetim kadrosunda bulunan bey, vezir, subaşı, uluğ hacip, kapugçı, yalavaç gibi her kademedeki görevli kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği bu eserde belirtilir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?  Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?  I- Başkent İstanbul ‘a taşındı.  II- Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı. III- Coğrafi keşiflere  neden oldu.Yukarıda verilen İstanbul ‘un fethinin sonuçlarından hangisi ya da hangileri dünya tarihini etkilemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Hicret edenler ve onlara yardım edenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? Okulumuz 4 katlıdır. Her katta 13 sınıf ve her sınıfta 25 öğrenci  vardır. Buna göre okulumuzun mevcudu kaçtır? Maddenin pürüzlü veya pürüzsüz olduğunu anlamamızı sağlayan duyu organımız nedir?  • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı mekândır.• İhtiyaca göre yoksullara aşevi ve misafirhanedir.• İlim, eğitim ve kültür evi olarak da kullanılmaktadır.Alevilik- Bektaşilik’te bu özelliklere sahip mekana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  Cheese is made .................... milk.A) fromB) upC) byD) to Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu hangi uygarlık açmıştır? “106 092”  doğru çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasi’nin edebiyatımıza kazandırdıklarından biri değildir? Mükemmel birer tırmanıcı olan koalalar, keskin pençeleriyle ağaç kütüklerine ve dallara tırmanır; yere - - - - inerler.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki- lerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır? İki kardeşin bugünkü yaşlarının toplamı 37 ‘dir .  Bu kardeşlerin dört yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?  Aysun’un bir karışı 20 cm’dir. Aysun’un ölçtüğü bir ipin uzunluğu50 karıştır. Buna göre bu ipin uzunluğu kaç metredir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yazı alanı nedir?  Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Türk devletleri arasında sayılamaz? “Şimdi şu soruyu kim çözecek?” cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcük hangisidir?  Kimi ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kural örneklenmiştir?   Bir dosyayı Keserek taşımak  isteyen Ali dosyayı seçtikten sonra  önce hangi klavye kısayol tuşunu kullanmalıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir