S:1

Yaşadığı mahallenin krokisini çizmek isteyen Azranın aşağıdakilerden hangisine sahip olması işini kolaylaştırır?

Yaşadığı mahallenin krokisini çizmek isteyen Azranın aşağıdakilerden hangisine sahip olması işini kolaylaştırır? sorunun cevabı "Yaşadığı mahallenin kuşbakışı çekilmiş fotoğrafına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Tired" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? “Beyaz “ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Anadolu türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olan savaş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklemler vardır? Aşağıdaki şıklardan hangisi Alak suresi ile ilgili yanlış bir bilgidir Aşağıdakilerden hangisi Allah cc sevgisinin bir sonucu olabilir? Peygamberimizin gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarıyla ilgili hangisi söylenemez? Vaktiyle Bağdat’ta bir adam Harun Reşit’e gelir, izin alıp marifetini gösterir. Adama kırk tane iğneyi uzaktan bir çuvaldızın gözünden geçirir. Görenler bu ustalığa şaşar kalır. Harun Reşit, bu adama kırk altın bağışlar;ama kırk tane de değnek vurulmasını emreder. ‘Niçin mi?’ der. “Çünkü yeteneğini boş yere harcayacağına yararlı bir işte çalışsaydın, insanlığa daha yararlı olurdun.”Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Nüfusu etkileyen beşeri faktör hangisidir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre uzman öğretici,usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet Memurlarına,ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli  ders görevi verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi iki arkadaş arasında olması gereken bir duygudur? The car - - - - my friend bought a week ago was very expensive. • Mısır’da Nil nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.•  Fenikeliler Doğu Akdeniz kıyıları arasındaki bölgede yaşamışlar, denizcilik ve deniz ticaretiyle uğraşmışlardır.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? "İlknur, gökyüzüne bakınca kuşların göç ettiğini gördü.Ayrıca evlerinin önüne dökülen yaprakları da temizledi.’’Buna göre ‘’ İlknur ’’ hangi mevsimin özelliğini belirtmektedir?  Aşağıdakilerden hangisi Nas kelimesinin anlamıdır?  Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıya ............denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki nezaket ifadelerinin hangisini yemek bittiğinde kullanırız? Atatürk’ün, insanların kolay okuma ve yazmasınısağlamak için yaptığı inkılap aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken, Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Zaferinin kazanılmasında etkili olmuştur? Aşağıdaki namaz ikililerinden hangisi vacip namazlardır? 2 – 4 – 8 – 16 - ? - 64 yandaki örüntüde  “ ? ” yerine ne gelmelidir?  Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin hayatımızı kolaylaştırdığı durumlara örnektir? Besinler yutulduktan sonra ...................ile mideye iletilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?  “Onu dün parkta gördüm.” Cümlesinde hangi sözcük adıldır? 1.Akıcı değildir.2.Sıkıştırılamaz.3.Bulundukları kabın şeklini alır.4.Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur. Yukarıdakilerden hangisi gazlarla ilgili doğru bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yedi” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?  İster öğrenci isterse yetişkin olsun, bugün herkes dünden daha çok okumak zorundadır. Öğrencilikte yüksek bir okul başarısı, yetişkinlikte de iyi bir iş sahibi olmak ve bu işte yükselebilmek; her zaman olduğundan daha çok okumayı gerektirmektedir.Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kırsal bölgelerde, eğitim seviyesinin yüksek olmasına neden olan psikolojik etkenleri bulup, bu etkenleri diğer kırsal bölgelere genelleyerek, aynı etkileri oluşturacak düzenlemelerle ülkenin kırsal bölgelerinin eğitim seviyesini yükseltme çalışmalarını destekleme amacı, psikolojinin aşağıdaki hangi temel amacıyla ifade edilebilir? Kenar uzunlukları 17 cm, 24 cm ve 28 cm olan bir üçgenin çevresi kaç cm’dir? Eray  : - - - -?Nigel : I read the news online. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir? Anıl : What do you do after school?Brain : I usually go to the dance course and learn Flamenco.Anıl : That’s great. - - - -Brain : It’s from 04.00 until 06.00 pm on weekdays.Diyaloğa göre boş bırakılan kısma aşağıdaki hangi ifade gelmelidir?  • 17. yüzyılda yaşamış ressam ve gravürcüdür.• Resimlerinde tarihî ve dinî temaları  işlemiştir.• Resimlerinde siyah fon kullanmayı tercih  etmiştir.Özellikleri verilen Hollandalı Barok ressam, aşağıdakilerden hangisidir? 24:8+3=? İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki surelerin hangisinde tevhit konusu net bir şekilde işlenmektedir? “Oğlun can katmaktadır toprağa” cümlesinde hangi sözcükte yumuşama olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi nafile namaz değildir? Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir