S:1

Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeklendirmeden kabataslak çizilmesine denir?

Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeklendirmeden kabataslak çizilmesine denir? sorunun cevabı "kroki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi trafik eğitiminin amaçlarındandır? Eşhedü en lâ ilâhe illahlah ve eşhedü enne ....... abdühü ve rasûlühû.Kelime-i Şehadet’te boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) MuhammedenB) İlaheC) İllallahD) Resûlü İnsan vücudunda bulunan,1. Kafatası kemikleri2. Omurlar3. Pazu ile dirsek kemikleriverilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hareket yeteneklerinin azdan çoğadoğru sıralanışı hangi seçenekte gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri        değildir?   Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız günlük ifadelerden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi, sözlükte en önde yer alır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve yardımlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  0,8 ondalık sayısının % ile gösterimi hangisidir? Aşagıdakilerden hangisi ilk türk beyliklerinden değildir? Yarın ülkemiz Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisine girecek. Bu sebeple ülke genelinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Ayrıca hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde zirai don görüleceğinden çiftçilerin tedbirli olması gerekmektedir.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan bir teknolojik ürün değildir? “Hepimiz ayakta onu seyrediyorduk.” Cümlesindeki hangi sözcük “belgisiz zamirdir”? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?  Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere iletmekle görevli melek hangisidir?   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”,yanlış olanların başına ise “Y”yazınız?(……) Mıknatısın kuzey kutbu “s” ile gösterilir.                     (……) Mıknatısların çekim gücünün en fazla olduğu yer orta kısmıdır.(……) Pusulada mıknatıs bulunur.(……) Mineraller kemik gelişimine katkıda bulunur.(……) Mıknatısın kuzey ve güney kutbu vardır.                              Her gün 2 saat kitap okursam 1 haftada kaç saat kitap okumuş olurum? (9 x 6) ÷ 33 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I - - - -  go to theatre than stay at home. “Lâ hükme illâ lillah” (Allah’tan başka hüküm verecek yoktur; hüküm ancak Allah’a aittir.) ifadesi hangi itikadî mezhebin görüşlerinin temelini oluşturmuştur?  Ne zaman seni düşünsemBir ceylan su içmeye inerÇayırları büyürken görürümHer akşam seninleYeşil bir zeytin tanesiBir parça mavi denizAlır beniBu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII.  Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez? Türk kültürü yüzyıllarca köklü kültürlere komşuluk yapmış ve bu kültürlerle etkileşime girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürü’nün etkile-şimde bulunduğu kültürlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, İslam tarihinin incelediği dönemler arasında yer alamaz? Aşağıdakilerden hangisi kişinin devlet tarafından dokunulamayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarını çizen;bireyi iktidara karşı koruyan kişi haklarından değildir?  İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir. Bu inanç esası sayesinde insan, yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir.Yukarıda bahsedilen İslam’ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?  "Seni çok merak ettik." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, memurlara, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanlarının sağlanmasını ifade eden ilkedir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız. (……) İlkyardım kursuna giden Samet gerekli durumlarda yaralılara müdahale edebilir.(……) Bir trafik kazasında yaralıların olduğunu gören Arda 112 Acil Yardım Servisi’ni aramalıdır.(……) Esma ilkyardım çantasında bulunan turnikeyi dizi sıyrılan Can’ın dizine sardı.(……) İlkyardım çantası malzemelerini hazırlayan Ayşe Öğretmen antiseptik solüsyonda almalıdır.(……)Gece uykusunu alamayan taksi şoförü trafiğe çıkarsa kazaya sebebiyet verebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?   Habeşistan’a ikinci hicrette Habeş kralı Necaşi ve Hıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri temsilen konuşan sahabe kimdir ve Kur’ân-ı Kerim’den hangi sûreyi okumuştur?  Doğa olaylarının olmasından sorumlu melek hangisidir? “Perde” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Yanlış yerde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda ışık kullanımına ………………denir. A marka yüzey temizleyici  kullanırken 2lt suya 1 kapak su dökülmesi öneriliyor. 5 lt su konulan kovaya kaç kapak yüzey temizleyici dökülmelidir?   Ayşe : “Mü’minler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olunca diğer or- ganları da bu yüzden rahatsız olur.” (Hadis-i şerif)Ayşe’ nin söylediği hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Uzaydaki gök cisimlerinin yapılarını, hareketini ve birbirileriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı nedir? Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolun­daki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuş bir işbirliği teşkilatıdırYukarıda özellikleri verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir