S:1

bebek ile süt kelimelerinin arasındaki anlam ilişkisinin benzeri hangi seçenekte vardır?

bebek ile süt kelimelerinin arasındaki anlam ilişkisinin benzeri hangi seçenekte vardır? sorunun cevabı "At-ot" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Vatandaşlık hakları, sosyal ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır?   Aragon kralının Kastilya kraliçesi ile evlenmesi sonucu İspanya’da Katolik Hiristiyan birliği sağlandı. Böylece Beni Ahmer Devleti yıkıldı.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Divan-ı Hümayun’u kaldırarak bakanlıklar kurdum. -Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdım.- İlköğretimi zorunlu hale getirdim.Yukarıda belirtilen ıslahatlar aşağıda belirtilen alanlardan hangisi ile ilgili değildir? A: ……………………….B: Yes, I do.  1. Nüfusun eğitim durumu2. Kırsal ve kentsel nüfus özellikleri3. Yurt dışına yapılan göçün sebepleriYukarıda verilenlerden hangileri nüfus sayımı sonucunda elde edilen bilgilerdendir? Türkiye’de rüzgarların yer şekilleri üzerindeki şekillendirici etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir.Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Hangi seçenekte büyük harfler yanlış kullanılmıştır?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yer şekillerinin genel özelliklerinden biri değildir? “göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 6 fazlası 9 olan sayı kaçtır? Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez?  251,174 sayısının ondalık kısmındaki sayıların toplamı kaçtır? Acümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? 1-Pet şişeler    2-Naylon torbalar     3- Meyve kabuklarıYukarıda verilen maddelerden hangileri kalıcı kirliliğe neden olur ?  Aşağıdakilerden hangisi dokunmamızı sağlar? Emma  :I’m starving. Let’s make a salad.Cathy :Good idea! But what do we need for the salad?Emma :We need some - - - -.Cathy :Ok, let’s go and buy some. Trafik levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  “ İranlıların birbirlerini büyük görerek ayağa kalktıkları gibi sizde bana ayağa kalkmayın. Çünkü ben, bir kulun yemek yediği gibi yemek yiyen, bir kulun oturduğu gibi oturan bir kulum”Peygamberimizin yukarıdaki sözünden Onun hangi yönüne ulaşmamız mümkündür? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasından önce olmuştur? Kur’an-ı Kerim’in başka dillere tercüme edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Varilde 24 kova su vardır. Varilden önce 8 kova, sonra da 7 kova su alınıyor. Varilde kaç kova su kalır?       “Şimdi kılıksızım, fakat            Borçlarımı ödedikten sonra            İhtimal bir kat daha yeni esvabım (elbise) olacak            Ve ihtimal sen            Beni yine sevmeyeceksin.”   Şair aşağıdakilerden hangisinden daha çok yakınmaktadır?             • Bir devlette yasaların yasama, yürütme, yargı organlarını bağlaması,• Yargının hür ve bağımsız  olması• Kişilerin hukuk önünde eşit olmalarıVerilen özellikler demokrasinin öncelikle hangi ilkesinin gereklerindendir? Doğru sonuçlara ulaşmak için gerekli haber, bilgi, mesaj, fikir ve yorumlarıntoplanması, işlenip yayılmasına ne denir? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir? Ankara’nın başkent olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?  Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine kıyamet denir. Kıyametin ne zaman kopacağını kimlerin bildiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sesli harf daha fazladır? "76-74-68-64-60-56-52-48-44"Yukarıdaki örüntüde hangi sayı kuralı bozmaktadır? (I) Kapıdan çıktığımda annemin, taraçanın mer- divenlerinde oturduğunu gördüm. (II) Tıkırtımı duyunca başını çevirip bana baktı. (III) Gülüm- seyerek yanına çağırdı. (IV) Bir elini dudaklarına götürerek hiç konuşmamamı işaret etti.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Bahçemize 5 tane armut, 4 tane elma ağacı diktik. Diktiğimiz ağaçlardan 2 tanesi kurudu. Bahçemizde kaç tane meyve ağacımız kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir? Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan ilerleyişini durdurmak için Kuvayımilliye birliklerinin oluşturdukları ortak cephe, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğer-lerinden farklı bir alanda kullanılır? Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? İlk Çağda İyonya’da canlı bir bilim ve kültür yaşamının oluşmasında;I. Toprakların verimli olmasıII. Özgür tartışma ortamının bulunmasıIII. Devletin güçlü bir orduya dayanmasıIV. Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının sonunda yer alması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir