S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı içerir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı içerir? sorunun cevabı "Maç bitince futbolcular soyunma odasına gitti." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Osmanlı döneminde ramazanla ilgili özel hazırlanan şiirler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır? Sıcak bir mayıs günüydü. Dut ağacının altında                  Itemiz bir hasırın üstüne serdiği kırmızı şiltesinde oturan ablamda sevimli kedisi                                                                                     IIMercan ile oynuyordu. Siyah kediyi okşayan elini kaldırdı, başına götürdü. Kınalı    IIIsaçlarını hafifçe kaşıdı.                 IVBu metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Anadolu, Selçukluların elinde yeni bir döneme girmiş, parlak bir medeniyetin meskeni olmuştu. Orta Asya'daki Türk kültürü bu defa Anadolu'da kendine özgü, geleneksel unsurlarını kaybetmeden yeni bir yaratıcılıkla meyvelerini veriyordu.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?  Yeliz' in matematik dersi vardır. Yeliz bu derste hangi aracı kullanmaz? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz? Sıvı maddelerin kütlesini ölçerken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? 3×3×3 = A2×2×2×2 = BYukarıda verilen ifadeye göre A+B işlemi aşağıdakilerden hangisineeşittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı niteleyen sözcük yoktur? We have a car but - - - - is very old. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre yurt dışı teşkilatında büyükelçiliklerde eğitim müşaviri bulunan uluslararası statüdeki Türk okullarında görevli öğretmenlerin üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?  I. Galata Kulesi - İzmirII.   Eyfel Kulesi - FransaIII.   Selimiye Cami - İstanbulIV.  Orhun Anıtları - MoğolistanYukarıdaki eser – şehir eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? İbadeler beden, mal ve hem beden hem mal ile yapılan ibadetler diye de sınıflandırılabilir.1.   Namaz2.   Hac3.   Oruç4.   ZekâtBuna göre yukardaki ibadetlerden hangigisi hem beden hem mal ile yapılır? Köle ticaretini kanuni olarak ilk kez yasaklayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Akımın manyetik etkisiyle üretilmiş teknolojik araçlara;I. Bulaşık makinasıII. Saç kurutma makinasıIII. Bilgisayaraletlerinden hangileri örnek olarak verilebilir? Atatürk: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini hangi savaşta vermiştir? Gizem’s exam results are - - - - than Çınar’s. Yüce Allah’ın kendi kendine var olması, varlığında hiçbir varlığa ihtiyaç hissetmemesi anlamındaki sıfat hangisidir? Kur'an-ı kerim hangi yıl inmeye başlamıştır? Fiyatı 2000 ₺ olan bir televizyon enflasyon ile mücadele kapsamında %15 indirim ile satılmaktadır. Televizyonun indirimli fiyatı kaç ₺ dir?     Ve gönül Tanrısına der ki:      -Pervam yok verdiğim elemden,      Her mihnet kabulüm, yeter ki      Gün eksilmesin penceremden.      Dizelerini yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Ulaşılmak istenen ortak amaç, ideal, mefkure anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Ne oldu çocukluğumKöşelerinde nefes nefes koştuğum Odalar?Ortalarında tahta at koşturduğum Geniş sofalar?Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim...Bu şiirin bütününde aşağıdakilerin hangisin- den söz edilmektedir? İşgörenlerin, iş akımında, yetke sıra dizininde, görevlerinde, doğa ve biçimsel kümelerde, rol takımlarından oluşan ilişkileri;bu ilişkilerin geliştirilmesi hangi bilim dalının konusudur? Aşağıdakilerden hangisi ilk meclisin özelliklerindendir? Türkiye'deki ovaların, pek çok insanı barındıran yoğun nüfuslu yerler olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Resmî yazışmalarda tarih nereye yazılır? Ürün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hangi fiilde eylemin yapıldığı zaman belli değildir? “mi” aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru yazılmıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi arazi ölçme birimi değildir ? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerindendir? İslam dinini kabul eden kimselerin ilk olarak söyledikleri şey aşağıdakilerden hangisidir? Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Atatürk İlköğretim Okulunda okuyan Selma, okulun düzenlediği bir geziye katılmıştır .Gezi sonunda peribacaların ve yer altı şehirlerini gezdiğini söylemiştir.Buna göre SELMA aşağıdaki illerden hangisine gitmiştir?  I- İşin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden korunmakII- Sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmakIII- Daha insanca bir iş ortamı oluşturmakVerilenlerden hangileri iş güvenliğinin temel hedeflerindendir?  Ay, Güneş ile Dünya arasında iken hangi evrede olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi somut ad değildir ? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dünya üzerindeki önemini artırmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir