S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içerir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içerir? sorunun cevabı "Şevra çok güzel konuşur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
“Sarımsak” kelimesinde ünsüz harflerin sayısı kaçtır? Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   Hz Muhammed (sav.) İslam’a davet mektuplarııhangi olaydan sonra gödermiştir? “Ahmet’i görmeyeli aşağıyukarı beş sene oldu.” Cümlesinde altı çizili kelimeler arasındaki ilişki nedir? Bebeklikten çocukluğa kadarki sürede olmamız gereken aşıları hangi kurumda ücretsiz olarak yaptırırız? Alice : Here is your invitation card. Please join my party tomorrow.Brain : - - - - .Alice : It’s no problem for me. He can join us, too.Brain : Oh, awesome! We will be there.  Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi radyo ve telsizi icat etmiştir? Firiglerin başkenti neresidir? Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir? A: How do you celebrate - - - - ?B: We carve pumpkins, wear frightening costumes and play “trick or treat” game. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur? Aşağıdakilerden hangisini deprem çantasına koymamıza gerek yoktur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki melekler ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünya’mızı kaplayan suların oranı kaçtır?  Dini bilgi, belli bir inanç temeli üzerinden evreni, insanı ve toplumu açıklayan, kesin ve değişmez bilgidir. Tanrı tarafından bildirilmiş olan bu bilgilerin doğruluğundan şüphe edilemez. Oysa felsefe, kuşkuyla ve eleştiriyle beslenir.Bu parçada dini bilginin felsefi bilgiden hangi yönüyle ayrıldığı vurgulanmaktadır? Bilinçli tüketici hangisini yapmalıdır? “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya suresi,22. ayet)Bu ayette verilen mesajı en doğru şekilde karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ardışık 4 doğal sayının toplamı 74’tür. En büyük sayı kaçtır? “Hz. Muhammed’in vefatından sonra Yemen’de çıkan isyan,.......... tarafından bastırılmıştır.” Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisiyazılmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır? Dört yüz üç bin on üç doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? İyi huylu olmak, güzel ahlaklı olmak dürüst olmak hangi özelliğimizi anlatır?  Peygamberimize “Muhammedü’l-Emin” denil-mesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir cismin hareket halindeki sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.Buna göreI. Ağaçta duran cevizII. Rafta duran kitapIII. Bisikleti sürerek hareket ettiren çocukverilenlerden hangileri kinetik enerjiye örnektir? I. LitosolII. RegosolIII.AlüvyalIV.Terra-rossaV. PodzolYukarıda verilen toprak tiplerinden hangilerinde toprak horizonları sıralı bir şekilde bulunur? 1 m3  kaç cm3  tür? Elimdeki kitapta dostluk üzerine bir hikâye okudum. Hikâyede bir at mora boyanıyor ve bundan çok utanıyor. Arkadaşları onun ne kadar utandığını görünce onlar da kendilerini mora boyuyorlar. Böylece onun durumunu daha iyi anlıyorlar.Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır? Bir aydın yabancı dil bilmese de olur, çok kitap okumasına da gerek yoktur. Yeter ki anadilini gerçekten bilsin. Kelimeleri anlam incelikleriyle tanısın. İyi olanları kötülerinden ayırabilsin.Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Kur’an-ı Kerim hangi ayda ve hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ülkemizin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşan ağa ne denir?  Ülkeler arasında kültürel farklılıklar olsa da çoğu ülkenin ortak kutladığı özel günler bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu özel günlerden biridir? Stoa ahlakının temel ilkesi: “Doğanın yasasına boyun eğmektir.” Doğaya uygun yaşamak insan için bir ödev- dir. Bunun içinde bazı insanların değer olarak gördükleri zenginlik, şeref, sağlık hatta hayatın kendisi, bilge kişi için önem verilmeyecek, ilgisiz kalınacak şeyler olabilir.Stoacılara göre “iyi ahlak” aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? • Millî Mücadele Dönemi’nin ilk gazetesidir.• Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi’ndekarar verilmişir.• İlk sayısı 14 Eylü 1919’da basılmışır.Hakkında bilgi verilen gazete, aşağıdakilerdenhangisidir? Umut okul kantininden 14 liralık alışveriş yapmış ve kantinciye 20 TL vermiştir. Umut kantinciden kaç lira para üstü alacaktır? Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘’Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin...’’verilen fermanda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir