S:1

Aşağıdakilerin hangisinde de sözcüğü işin daha önce yapıldığı anlamını katmıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde de sözcüğü işin daha önce yapıldığı anlamını katmıştır? sorunun cevabı "Bu sınavda yine birinci oldum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi kelime kökü itibariyle diğerlerinden farklıdır?    Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Peygamberlere Allah’ın vahyini getirmekle görevli melek hangisidir? Bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda batı cephesinde kazanılan bir savaş değildir? Şans başarısını en aza indirmeyi hedefleyen bir öğretmen, hazırlayacağı sınavda aşağıdaki madde çeşitlerinden hangisini kullanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla meydana gelen sorunların nedenlerinden değildir? Babamla, evlendiğimden beri, aşağı yukarı tam on iki yıldır görüşmüyorduk.Yukarıdaki cümleden altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlatım bozukluğu giderilmiş olur?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi “uyarı” disiplin cezasını gerektirir?  “çevre kirliliğine sebep olan en büyük etken ……………..dır.”  diyen Ümit’in cümlesini nasıl tamamlamamız gerekir?  7291 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanışı kaçtır? Miryokefalon Savaşı, aşağıdaki Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarından hangisi döneminde yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen renk adı eş seslidir? Aşağıdakilerden hangisi iki hecelidir? Rakamları farklı üç bölüklü en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplumda ahlakın ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, romanlar, hikâyeler okutturun; onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin, romanların, oyunların insanları ile tanışsınlar, onların hayatlarını hayallerinde yaşasınlar, öğrensinler. Böylece gerçekteki insanları da daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın; ilim, bilgi sonradan gelecektir, önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek  gerekir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Yezda, trafik lambasının yanında beklediğine göre, hangisi doğrudur? Kalabalık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir.Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?  Yeryüzünün ya da bir parçasının, kuşbakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesine ne ad verilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevidir? Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm kutusuna atılamaz? Hz. Muhammed annesi …………., ölünce dedesi…………..’in yanında kalmıştır.Dedesi ölünce amcası …………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.        Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.  Bir bal üreticisi bir çıta baldan 4 kg 200 g bal almaktadır.Kovanlarında 250 çıta bal olduğuna göre kovanlardan kaç kg bal almıştır? 4 dakika kaç saniyedir? Güvenli geçiş olmayan yerlerde karşıya nasıl geçeriz?              TEMÂŞÂ-YI LEYÂLGel bu akşam da ser-be-ser güzelimLevhâ-i kâinâtı seyredelimGölge, hep gölge, her taraf gölgeGölgelerde bütün zemîn mestûrAsman yalnızca nîm ma’zûrGörülen başlıyor görülmemeğeBir dumandan kefenle cism-i cihânKalıyor ka’r-ı leyl için de nihân                                 Cenab ŞehabettinAh yaktık şu mübarek vatanın her yeriniSaçtık eflâke kadar dûdunu âteşleriniKapadı gözde olanlar çıkacak gözleriniVatanın bağrına düşman dayadı hançeriniYoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini                                  Namık KemalBu iki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden hareketle Atatürk’le ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? 1920’li ve 1930’lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ramazan Bayramıyla ilgili verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?  “Yol göstermek”  deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? I. MemlüklerI.   KaresioğullarıII.   Karakoyunlu DevletiIII.  Akkoyunlu DevletiYukarıda verilen devletlerden hangileri Ankara Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı Timur’a destek vermiştir?  Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir? Hangi sayıya 7 eklersem 19 olur? I.  Saf maddeler tek cins madde içerirler.II. Birden çok saf maddenin bir araya getirilmesiyle oluşan maddelere karışım denir.III.Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini koruyamazlar.Saf maddeler için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bilgisayar, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara ne denir? Ah vur ataşı gavur, sinem ko yansınArkadaşlar uykulardan uyansınBu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdakilerden hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir