S:1

715,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değerikaçtır?

715,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değerikaçtır? sorunun cevabı "0,8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
"Okumayı, yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum." cümlesinde kaç sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Fatih Dönemi’nde Ege Adaları’nın ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması, aşağıdaki devletlerden hangilerinin ekonomik çıkarına zarar vermiştir? Televizyonda, ülke genelinde hava durumunun rüzgarlı olacağı söylenerek vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunulmuştur.Bu uyarıya özellikle aşağıdaki meslek gruplarından hangilerinin daha fazla dikkat etmesi gerekir? 2 litre ayran 1 litre yoğurttan yapılmaktadır. 16 litre yoğurtta kaç litre ayran yapılmaktadır? 1-F Sınıfında 10 kişi vanilyalı dondurma,7 kişi çilekli dondurma,12 kişi de kakaolu dondurma seviyor.Buna göre en çok sevilen dondurma hangisidir?  Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?25 + 5 = .... ÷ 10 4/10’u 36 olan sayının tamamı kaçtır? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayı kaçtır? Birey toplum etkileşimini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla çoğul ad vardır?  Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi toplu(kitle) iletişim aracı değildir? Okul yolunda tanımadığımız kişilerle ne yapmalıyız? Osmanlılarda XVI. yüzyıla kadar aşağıdakilerden hangisi “sancağa çıkma” usulüne tabilerdi? Üzerinden akım geçen iletken tel düzgün bir manyetik alan içine konulduğunda tele etki eden manyetik kuvvet;I. Telin boyuII. Telden geçen akımIII. Manyetik alanın büyüklüğüIV. Telin manyetik alanla yağtığı açıniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Biz bir şeyi düşünsek de düşünmesek de o şey vardır. Gerçek, sadece düşünce ile kavranamaz; onda bir parça akıldışılık olmalıdır.Bu görüşlere sahip bir filozof aşağıdaki ifadelerden hangisini savunamaz? İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrı’dan almalarına ne ad verilir? Sütanne-babası ve sütkardeşleri, ayrılık zamanı geldiğinde Hz. Muhammed’i (s.a.) annesi Amine’ye vermek istemediler. Israr edip bir süre daha yanlarında kalması için Amine’yi ikna ettiler.Bu bilgi bize Peygamberimiz’in (s.a.) çocukluğu hakkında nasıl bir fikir veriyor? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde önemli söylevcilerden biri değildir? I. Yönü değişebilirII. Hızı artabilirIII. DurabilirHareketli cisimlere kuvvet uygulandığında hangileri gerçekleşir? Ardışık üç sayının en büyüğü 62 ise bu sayıların toplamı kaçtır? Fecriati yazarları dil konusunda Servetifünun çizgisini izledikleri için öykü ve romanda pek başarılı olamamışlar, dil ve üslupta yapmacıklığa düşmüşlerdir. Bu dönem sanatçılardan Yakup Kadri ve Refik Halit topluluktan ayrılarak Millî Edebiyat akımının ilkelerini benimsemiştir. Öykü ve roman yazarı olarak eser veren Cemil Süleyman ve İzzet Melih’in eserleri teknik ve içerik olarak oldukça zayıftır. Bu yazarların eserlerinde realizm ve naturalizmin etkileri görülür.Bu parçadan fecriatinin sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Cumhuriyetten önce devletimizin adı aşağıdakilerden hangisidir? Bir çocuk yediği yemeğin tuzlu veya tuzsuz olduğuna hangi duyu organıyla karar verebilir? Aşağıdakilerin hangisinde etkili olan öğrenme faktörü öğrenme yöntemiyle ilgilidir? Aklın genelden özele doğru izlediği yol aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Sema Öğretmen eski okulunda uygulayarak başarılı sonuçlar elde ettiği planını, yeni okulunda da değiştirmeden kullanmıştır. Ancak eski okulundaki başarıya, yeni okulunda ulaşamamıştır. Aksine başarının daha da düştüğünü gözlemlemiştir.I. Aynı planı uygulamaya kararlı bir şekilde devam etmesiII. Okulundaki başarılı bir öğretmenin planını değiştirmeden kullanmasıIII. Yeni okulundaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak planını yeniden düzenlemesiSema Öğretmen’in bu durumda yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yapması daha uygun olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? 1. Işıklı trafik işaret cihazı2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri3. Trafik görevlisiYukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadakiöncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Atatürk’ün “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.” sözü, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi hareketli değildir?  Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği cami ve caminin bulunduğu il aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi ikinci sırada yer alır? Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarına özel olup ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşmez? Okumak, insanı konuşurken ve yazarken başarılı kılar. İnsanın duygu ve hayal dünyasını   zenginleştirir. İnsanı bilgi sahibi yapar. Bir insan, kişiliğini ve dünyaya bakış açısını  okuyarak oluşturur. “      Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70. ayet)Bu ayetle verilmek istenen asıl mesaj aşağıda- kilerden hangisidir? “Başarmak, bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hedefi yakalamasıdır.”Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek sağlamaz?  3 Mart 1924 tarihinde;•   Halifelik kaldırılmış•   Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş•   Erkan-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuşturBu bilgilere göre;I.    Eğitim öğretim alanında çalışma yapılmıştırII.   Askeri alanda kurumsal değişiklik yapılmıştırIII.  Dini düşünce ön plana çıkarılmıştıryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir