S:1

Ay tutulması sırasında Ay hangi evrededir?

Ay tutulması sırasında Ay hangi evrededir? sorunun cevabı "Dolunay " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bitki değildir? A = { 10’dan küçük asal sayılar } kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Kur- an ‘ ı  Kerim ‘in indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir ? Hangisi atasözü değildir? Kur’an-ı Kerim’ de adı geçen tek kadın kimdir? Zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insani özelliklerinden değildir? Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken sırası ile hangi şehirlere gitti? 52 kalemi 4 kişiye paylaştırdığımızda her bir kişiye kaç kalem düşer? Aşağıdakilerden hangisi dua içermez? Fiziksel bağlarla ilgili,I. Polar veya apolar moleküllerin zayıf etkileşimlerle bir arada tutulmasıyla fiziksel bağ oluşur.II. İki polar molekülden birinin kısmi pozitif ucu ile diğer molekülün kısmi negatif ucu arasında elektrostatik çekim sonucu dipol-dipol kuvvetleri oluşur.III. Apolar moleküllerde elektronların simetrik dağılımının bozulmasıyla oluşan geçici dipollerin birbirini çekmesiyle London kuvvetleri oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ekmeyenlerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin temel özelliklerindendir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir?  Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanırken dikkat etmemiz gereken aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (   ) Telif hakkı ile korunan içerikleri kendimize aitmiş gibi paylaşabiliriz.(    ) Özel bilgilerimizi hiç korkmadan paylaşmalıyız.(    )  Bize gelen her dosyayı açmalıyız.(    )  Tanıştığımız kişilerle buluşmamalıyız.(    ) Hakaret içeren yorumlar yapmamalıyız Aşağıdakilerin hangisi Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farklardan değildir?  Aşağıdakilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız[     ] “59336” doğal sayısı 5 basamaklıdır.[     ] “739621” doğal sayısının on binler basamağının sayı değeri “7”dir.[     ] Altı basamaklı doğal sayıların en büyüğü “99999” dur.[     ] “403847” doğal sayısında “403” birler bölüğünde yer alır.[     ] 7 yüz binlik+5 on binlik+6 binlik+5 yüzlük+8 onluk şeklinde çözümlenmiş sayı “ 756580”dir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dört Basamaklı en büyük doğal sayı hangisidir? “Parayı veren ……………………” atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Şafak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hello! I am Mehmet. I am in a dark tunnel; I hear horrible screams around me. There are ghosts, skeletons and vampires.  Where is Mehmet? Aşağıdakilerden hangisi kuralı 2n + 5 olan bir sayı dizisinin herhangi bir terimi olamaz?  Samimi olmak, içten davranmak; gösteriş ve ikiyüzlülükten uzak olmaktır. Dini yalnız Allah’a has kılmak, yalnız O’na ibadet etmek ve yalnız O’ndan yardım istemektir.Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmaktadır? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi sıcak kuşakta yaygın olan iklim tiplerinden değildir? “ Çok güzel, anlamlı ve etkileyici konuşmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? Ülkemizin ………….. haritasına bakarak illerimizin sınırlarını, kapladığı alanları, bulundukları bölgeleri ,ve denizleri görebiliriz.Yukarıdaki noktalı yere ne yazmamız gerekir? Motosikletin hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? “Ribat” adı verilen ilk Türk kervansaraylarını inşa eden Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Siyasal gücün bir grubun elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?  Önce cadde kenarları sonra kaldırımlar,Bahçeli apartmanların bahçeleriSize ayrıldı sizin otomobillerinizle dolduOkulumuzun önü düşlerimizin içi.Bu şiirdeki altı çizili kelimelerden hangisi bir varlığı nitelemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır?  Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir ?                     Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? Bir dolmuşta 52 yolcu var. Durakta 18 yolcu indi, 12 yolcu bindiğinde  dolmuşta  kaç  yolcu  olur?  Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Ortak kullanım alanlarının temizlik ve hijyen kurallarına uygun kullanılması aşağıdakilerden hangisine daha çok etki yapar? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir? I- Ormanların bir değil, birçok yararı vardır.II-Ormanlık yerler bol yağış alır.III- Bu yararların başında bir yerin iklimlemesi gelir.IV- Çünkü ağaçlar yağmuru çeker.  Yukarıdaki cümlelerin, anlamlı bütün oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir