S:1

İyi-Kötü kelimelerinin arasındakianlam ilişkisi hangisinde vardır?

İyi-Kötü kelimelerinin arasındakianlam ilişkisi hangisinde vardır? sorunun cevabı "aşağı - yukarı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
“Bir ağaçta 8 kuş vardı. 3 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı?” Probleminin  çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisidir? Sanat eserinin niteliği, ele alınan konuya yüklenen anlam ve onu anlatış tarzıyla belirlenir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır? Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvit kurallarından hangisi meydana gelir? 80 – 70 – 65 – 55 – 50 – A – B  örüntüsünde A + B = ? Osmanlı Devleti fethettiği bölgelerdeki Hristiyanlara din ve vicdan özgürlüğü tanımış ve serbestçe ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin fetih hareketlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan bu politikasıaşağıdakilerden hangisidir ?   “… Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...”(Kehf suresi, 49.ayet)Bu ayette kitap kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır? Yaralının araçtan  çıkarılması esnasında en çok  hangisine dikkat edilmelidir? Nereden geldiği belli olmayan bir gürültü sis içinde kaynıyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor, dalgalanıyordu. Kös, kalkan, boru sesleri at kişnemelerine karışıyor; alınan emirler, yüzlerce ağız tarafından ayrı ayrı tekrarlanıyordu. Bastıkları yerleri görmeyen askerler, savaş düzeninde bağrışarak, duyduklarını tekrarlayarak duman içinde ilerliyordu.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi daha az sözcükten oluşmuştur?  653 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi gelir çeşitlerinden biridir? “Bir konu ile, sonuç alınamayacak biçimde ve hep aynı şeyleri yaparak uğraşıp durmak.”  anlamına gelen deyim hangisidir? (260 + 47) - 273 = ? işleminin sonucu kaçtır? Emir Dağı hangi bölgemizdedir? 6 + 3 = 93 + 6 = 9Yukarıdaki toplama işlemlerini doğru olarak ifade eden cümle hangisidir? Bir fıçıda 18 litre su vardır. 3’er litrelik 3 bidonu su ile doldurursak geriye fıçıda kaç litre su kalır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarffiil yoktur?   Ekim ayında üzümler toplanır. Pekmez, pestil, cevizli sucuk ve kesme gibi kış tatlıları yapılır. Küplere doldurulur. Kış gelmeden önce büyük kazanlarda kavurmalar pişirilir. Kışın tüketmek üzere bulgur, yarma, dövme, nişasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. İplere dizili biberler, pencerelerde haftalarca güneşe karşı konur. Turşu ve reçeller yapılır.Bu parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? "Yarın okula gideceğim." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir? 1956 sayısının, 687 eksiğinin, 5 katı kaçtır? “bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını bildirmemektedir?  Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır? 9a − 5.(b + 2)Yukarıdaki cebirsel ifadenin a = 4 ve b = 1 için değeri kaçtır? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık teşkilatı değildir? Hz. Adem ve Hz. Havva’yı kim kandırıp onların cennetten çıkarılmasına neden olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biridir? Aşağıdaki isimlerden hangisi birden fazla varlığı belirtir? İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yerdeğiştirmek daha fazla bunaltır onu. Bir hastayaiyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle.Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Onun içinkalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka biryere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizdenkurtulmamız, kendimizden koparmamız gerek.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Proteinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki kurumların hangisinde çalışan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir? Bilimi insanın, yaratıcı çalışmasının sonucu ortaya çıkan bir ürünü olarak ele alan düşünür H. Reichenbach´a göre eğer bir önerme doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir ise, o önerme hakkında hangisi söylenebilir? Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takipetmek hem de onların toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!” emrini verdi.Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?          I.masa      II. ağaç    III. kereste     IV. kütükYukarıdaki maddelerin ham maddeden işlenmiş maddeye doğru sıralanışı nasıldır? “Rabb’imiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme...” (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayet ibadetle ilgili temel ilkelerden hangisine kanıt oluşturur?  David : John and I are going to the stadium today. We have an extra ticket. Would you like to join us?Robert : - - - -David : That’s OK, maybe next time.  Aşağıda verilenlerden hangisi  ağ türlerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir? Evrende değişmeyen hiçbir şey olmadığını savunan Herakletios bu değişimi ‘’Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız’’ sözüyle dile getirir.Herakletios’un bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisine uygunluk gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir