S:1

Aşağıdaki dizelerin hangisindekişileştirme yapılmıştır?

Aşağıdaki dizelerin hangisindekişileştirme yapılmıştır? sorunun cevabı "Bir ağacın dalları şefkat gösterir bize." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bir yerin kuşbakışı çizimine ne denir? Dinî, tasavvufi ve öğretici olan bu eser, 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından söylenen şiirlerle oluşturulmuştur. Eserde dünyanın mal ve gösterişine aldanmanın boş olduğu belirtilmiştir. Hakaniye lehçesiyle hece ölçüsü ve dörtlükler hâlinde yazılan bu eser halk şiirinin geleneksel yapısıyla benzerlik gösterir.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?  I. İyotun süblimleşmesiII. Suyun sıcaklığının azalmasıIII. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki verilen olayların hangilerinde maddenin entropi değişimi (∆S) sıfırdan büyük olur? I-Aile içinde görev paylaşımına uyulmaması             II-Kardeşlerin birbirleriyle iyi anlaşmalarıIII-Aile üyeleri arasındaki çatışmalar                    IV-Duygu ve düşüncelerin hoşgörü ile paylaşılmasıYukarıdakilerden hangileri aile yaşamına uymayan davranışlardır?  If I - - - - my lessons hard, I - - - - my class. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım türlerinden değildir?  Edebîmetinlerde anlam zenginliği dikkatimizi çeker. Günlük hayatta pek fazla kullanmadığımız bir kelime, edebîmetinde çok farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir.- - - -Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda istenilen veriler kağıda mürekkep ile yazan bir aygıtdır?  Aşağıdakilerden hangisi okullarda kullanılan bilgi teknolojilerinden biri değildir?  Peygamberimizin dedesinin adı nedir?  Nuri o gün erkenden kalktı.İlk olarak yatağını topladı. Sonra lavaboya gitti ve elini yüzünü yıkadı. Annesine yaradım etmek için mutfağa gitti.Beraber kahvaltı hazırladılar.Babası ve kardeşi de uyanınca  hep beraber kahvaltı yaptılar.Nuri yataktan kalkınca önce ne yapmış?  “Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zor durumda kalmak” anlamında kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisinde halk kültürünün görsel kaynaklarından biri doğru örneklendirilmiştir? Babam dün kırtasiyeden silgi aldı." Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?  Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgiller sınıfına girmez?A MuzB GreyfurtC PortakalD Limon Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?  Zaman kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki  kelimelerin hangisinin kökü  diğerlerinden farklıdır. I. tramvay –  ulaşımII. telgraf -  eğitimIII. bilgisayar - eğitimIV. televizyon - ev işleriYukarıda verilen teknolojik ürünler ile kullanım alanları eşleştirilmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur? “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman suresi, 27. ayet.)Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki yemeklerimizden hangisi bizim kültürümüze ait bir yemek değildir? Aşağıdakilerden hangisi canlılar için oluşturulmuş yapay çevreye örnek gösterilemez? İdarenin sahip olduğu yetkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın evrelerinden biri de- ğildir?  8 düzine ile 4 destenin toplamı kaç yapar? Topkapı Sarayı’nın dış bölümüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? ....... yaşına gelmiş her bireyin nüfus cüzdanında, fotograf bulunması zorunludur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi belirtme sıfatıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması  DOLAYLI TÜMLEÇ görevindedir?   Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından biri değildir? Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için yaptığı saldırının anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir? A doğal sayısı 63’ten küçüktür. 92 sayısının A ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre bu koşula uyan kaç farklı A sayısı vardır? She doesn’t like .................... up early.A) to getB) gettingC) getsD) get Türkiye Fiziki haritasında hangi bölgemizde kahverengi daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sönmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır? İstanbul ve Çanakkale boğazları Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin ticari faaliyetleri üzerinde önemli bir yere sahiptir.Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir? (I) Muallim Naci, edebiyatımızdaki aşırı değişme dönemi içinde tutumu iyi anlaşılmamış yeni sanata düşman, eskiye sıkı sıkıya bağlı olarak görülmüştür. (II) Göz için kafiye ilkesini benimsemiş, bu konuda Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmalarda bulunmuştur. (III) Recaizade Mahmut Ekrem’in “Demdeme”sine karşı-lık “Zemzeme”yi kaleme almıştır. (IV) Şiirin yanında eleştiri, anı, tiyatro, tarih alanında eserler vermiştir. (V) Arapça, Farsça ve Fransızca’dan çeviriler yapmıştır.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir? Hakan suyla doldurduğu leğene su durgun hâlde iken baktığında görüntüsünü görmüştür. Daha sonra eli ile kabın kenarına hafifçe vurup suyu dalgalandırdığında bulanık bir görüntü oluşmuştur.Hakan’ın bulanık bir görüntü elde etmesi ışığın hangi özelliği ile açıklanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir